Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-11-29: 0.4640 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-11-30: 0.4735 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-12-01: 0.4631 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-12-02: 0.4737 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-12-03: 0.4620 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-12-04: 0.4593 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-12-05: 0.4566 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-12-06: 0.4705 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-12-07: 0.4617 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-12-08: 0.4661 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-12-09: 0.4719 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-12-10: 0.4651 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-12-11: 0.4613 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-12-12: 0.4700 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-12-13: 0.4643 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-12-14: 0.4671 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-12-15: 0.4579 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-12-16: 0.4611 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-12-17: 0.4616 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-12-18: 0.4627 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-12-19: 0.4711 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-12-20: 0.4605 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-12-21: 0.4602 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-12-22: 0.4621 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-12-23: 0.4581 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-12-24: 0.4670 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 0.4640 zł
2021-11-30 Wtorek 0.4735 zł
2021-12-01 Środa 0.4631 zł
2021-12-02 Czwartek 0.4737 zł
2021-12-03 Piątek 0.4620 zł
2021-12-04 Sobota 0.4593 zł
2021-12-05 Niedziela 0.4566 zł
2021-12-06 Poniedziałek 0.4705 zł
2021-12-07 Wtorek 0.4617 zł
2021-12-08 Środa 0.4661 zł
2021-12-09 Czwartek 0.4719 zł
2021-12-10 Piątek 0.4651 zł
2021-12-11 Sobota 0.4613 zł
2021-12-12 Niedziela 0.4700 zł
2021-12-13 Poniedziałek 0.4643 zł
2021-12-14 Wtorek 0.4671 zł
2021-12-15 Środa 0.4579 zł
2021-12-16 Czwartek 0.4611 zł
2021-12-17 Piątek 0.4616 zł
2021-12-18 Sobota 0.4627 zł
2021-12-19 Niedziela 0.4711 zł
2021-12-20 Poniedziałek 0.4605 zł
2021-12-21 Wtorek 0.4602 zł
2021-12-22 Środa 0.4621 zł
2021-12-23 Czwartek 0.4581 zł
2021-12-24 Piątek 0.4670 zł
2021-12-25 Sobota 0.4652 zł
2021-12-26 Niedziela 0.4568 zł
2021-12-27 Poniedziałek 0.4701 zł
2021-12-28 Wtorek 0.4698 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na grudzień 2021. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4631 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4551. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na grudzień 2021 wyniesie 0.46379000. Spadek o -0.008 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4574 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4721. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2022 wyniesie 0.46263333. Wzrost o 0.0147 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4701 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4520. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2022 wyniesie 0.45946000. Spadek o -0.0181 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4578 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4480. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2022 wyniesie 0.45701034. Spadek o -0.0098 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4531 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4524. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2022 wyniesie 0.45756667. Spadek o -0.0007 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na czerwiec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4555 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4588. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na czerwiec 2022 wyniesie 0.45901034. Wzrost o 0.0033 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na lipiec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4599. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na lipiec 2022 wyniesie 0.45917333. Wzrost o 0.0001 %