Prognoza kursu forinta

Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2023-05-29: 0.0122 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2023-05-30: 0.0122 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2023-05-31: 0.0071 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2023-06-01: 0.0071 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2023-06-02: 0.0170 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2023-06-03: 0.0070 zł. Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2023-06-04: 0.0170 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2023-06-05: 0.0071 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2023-06-06: 0.0072 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2023-06-07: 0.0172 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2023-06-08: 0.0155 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2023-06-09: 0.0038 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2023-06-10: 0.0054 zł. Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2023-06-11: 0.0154 zł.

Prognoza kursu FORINTA za 2 tygodnie: Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2023-06-12: 0.0087 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2023-06-13: 0.0054 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2023-06-14: 0.0054 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2023-06-15: 0.0055 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2023-06-16: 0.0183 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2023-06-17: 0.0072 zł.

Prognoza kursu FORINTA za 3 tygodnie: Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2023-06-18: 0.0132 zł. Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2023-06-19: 0.0132 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2023-06-20: 0.0148 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2023-06-21: 0.0048 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2023-06-22: 0.0115 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2023-06-23: 0.0104 zł.

Prognoza FORINTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.0122 zł
2023-05-30 Wtorek 0.0122 zł
2023-05-31 Środa 0.0071 zł
2023-06-01 Czwartek 0.0071 zł
2023-06-02 Piątek 0.0170 zł
2023-06-03 Sobota 0.0070 zł
2023-06-04 Niedziela 0.0170 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.0071 zł
2023-06-06 Wtorek 0.0072 zł
2023-06-07 Środa 0.0172 zł
2023-06-08 Czwartek 0.0155 zł
2023-06-09 Piątek 0.0038 zł
2023-06-10 Sobota 0.0054 zł
2023-06-11 Niedziela 0.0154 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.0087 zł
2023-06-13 Wtorek 0.0054 zł
2023-06-14 Środa 0.0054 zł
2023-06-15 Czwartek 0.0055 zł
2023-06-16 Piątek 0.0183 zł
2023-06-17 Sobota 0.0072 zł
2023-06-18 Niedziela 0.0132 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.0132 zł
2023-06-20 Wtorek 0.0148 zł
2023-06-21 Środa 0.0048 zł
2023-06-22 Czwartek 0.0115 zł
2023-06-23 Piątek 0.0104 zł
2023-06-24 Sobota 0.0147 zł
2023-06-25 Niedziela 0.0053 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.0179 zł
2023-06-27 Wtorek 0.0062 zł
Kurs FORINTA prognoza na czerwiec 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0071 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0054. Prognoza średniego kursu FORINTA na czerwiec 2023 wyniesie 0.01086552. Spadek o -0.0017 %

Kurs FORINTA prognoza na lipiec 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0139 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0211. Prognoza średniego kursu FORINTA na lipiec 2023 wyniesie 0.01468000. Wzrost o 0.0072 %

Kurs FORINTA prognoza na sierpień 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0081 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0170. Prognoza średniego kursu FORINTA na sierpień 2023 wyniesie 0.01639667. Wzrost o 0.0089 %

Kurs FORINTA prognoza na wrzesień 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0137 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0131. Prognoza średniego kursu FORINTA na wrzesień 2023 wyniesie 0.02008276. Spadek o -0.0006 %

Kurs FORINTA prognoza na październik 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0246 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0175. Prognoza średniego kursu FORINTA na październik 2023 wyniesie 0.01978000. Spadek o -0.0071 %

Kurs FORINTA prognoza na grudzień 2023. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0183 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0189. Prognoza średniego kursu FORINTA na grudzień 2023 wyniesie 0.01730333. Wzrost o 0.0006 %

Kurs FORINTA prognoza na styczeń 2024. Kurs FORINTA na początek miesiąca 0.0174 zł. Prognoza kursu FORINTA na ostatni miesiąca 0.0122. Prognoza średniego kursu FORINTA na styczeń 2024 wyniesie 0.01549000. Spadek o -0.0052 %