Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-20: 0.3680 zł, a prognoza kursu HRYWNA: 0.1022 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-21: 0.3731 zł, a prognoza kursu HRYWNA: 0.1058 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.3631 zł, natomiast prognoza kursu HRYWNA: 0.0962 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-23: 0.3731 zł, a prognoza kursu HRYWNA: 0.0965 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-04-24: 0.3639 zł, natomiast prognoza kursu HRYWNA: 0.1069 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-04-25: 0.3650 zł, natomiast prognoza kursu HRYWNA: 0.1074 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-04-26: 0.3651 zł, prognoza kursu HRYWNA: 0.1077 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-27: 0.3643 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0975 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-28: 0.3632 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0973 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.3747 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0984 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-30: 0.3731 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.1064 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-01: 0.3748 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.1045 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-02: 0.3617 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0949 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-03: 0.3623 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0986 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-04: 0.3697 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3697 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-05: 0.3698 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3698 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.3592 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-07: 0.3724 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3724 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-08: 0.3653 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3653 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-09: 0.3792 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3792 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-10: 0.3749 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3749 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-11: 0.3613 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3613 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-12: 0.3596 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3596 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.3623 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3623 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-14: 0.3712 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3712 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-15: 0.3721 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3721 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3680 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs HRYWNA - prognozy

2024-04-20 kurs HRYWNA na dziś

0.1022 zł za 1 HRYWNA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3680 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3731 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3731 zł
2024-04-24 Środa 0.3639 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3650 zł
2024-04-26 Piątek 0.3651 zł
2024-04-27 Sobota 0.3643 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3632 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3747 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3731 zł
2024-05-01 Środa 0.3748 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3617 zł
2024-05-03 Piątek 0.3623 zł
2024-05-04 Sobota 0.3697 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3698 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3592 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3724 zł
2024-05-08 Środa 0.3653 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3792 zł
2024-05-10 Piątek 0.3749 zł
2024-05-11 Sobota 0.3613 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3596 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3712 zł
2024-05-15 Środa 0.3721 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3706 zł
2024-05-17 Piątek 0.3673 zł
2024-05-18 Sobota 0.3781 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3768 zł

Prognoza HRYWNA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.1022 zł
2024-04-21 Niedziela 0.1058 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.0962 zł
2024-04-23 Wtorek 0.0965 zł
2024-04-24 Środa 0.1069 zł
2024-04-25 Czwartek 0.1074 zł
2024-04-26 Piątek 0.1077 zł
2024-04-27 Sobota 0.0975 zł
2024-04-28 Niedziela 0.0973 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.0984 zł
2024-04-30 Wtorek 0.1064 zł
2024-05-01 Środa 0.1045 zł
2024-05-02 Czwartek 0.0949 zł
2024-05-03 Piątek 0.0986 zł
2024-05-04 Sobota 0.1123 zł
2024-05-05 Niedziela 0.0992 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.1058 zł
2024-05-07 Wtorek 0.1027 zł
2024-05-08 Środa 0.0957 zł
2024-05-09 Czwartek 0.1081 zł
2024-05-10 Piątek 0.0969 zł
2024-05-11 Sobota 0.1043 zł
2024-05-12 Niedziela 0.1069 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.1084 zł
2024-05-14 Wtorek 0.1008 zł
2024-05-15 Środa 0.0976 zł
2024-05-16 Czwartek 0.0964 zł
2024-05-17 Piątek 0.1072 zł
2024-05-18 Sobota 0.1052 zł
2024-05-19 Niedziela 0.0981 zł