Prognoza ceny srebra

Prognoza ceny srebra w piątek 2023-12-01: 25.32 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w sobotę 2023-12-02: 25.02 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w niedzielę 2023-12-03: 25.08 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w poniedziałek 2023-12-04: 26.00 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we wtorek 2023-12-05: 25.43 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we środę 2023-12-06: 25.46 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w czwartek 2023-12-07: 26.59 USD/uncja.

Następny tydzień: Prognoza ceny srebra w piątek 2023-12-08: 25.79 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w sobotę 2023-12-09: 25.91 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w niedzielę 2023-12-10: 26.16 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w poniedziałek 2023-12-11: 26.11 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we wtorek 2023-12-12: 25.12 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we środę 2023-12-13: 26.66 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w czwartek 2023-12-14: 25.02 USD/uncja.

Prognoza ceny srebra za 2 tygodnie: Prognoza ceny srebra w piątek 2023-12-15: 26.56 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w sobotę 2023-12-16: 26.94 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w niedzielę 2023-12-17: 27.13 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w poniedziałek 2023-12-18: 27.74 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we wtorek 2023-12-19: 26.33 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we środę 2023-12-20: 27.03 USD/uncja.

Prognoza ceny srebra za 3 tygodnie: Prognoza ceny srebra w czwartek 2023-12-21: 26.89 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w piątek 2023-12-22: 26.61 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w sobotę 2023-12-23: 26.90 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w niedzielę 2023-12-24: 26.96 USD/uncja. Prognoza ceny srebra w poniedziałek 2023-12-25: 25.88 USD/uncja. Prognoza ceny srebra we wtorek 2023-12-26: 26.64 USD/uncja.

Kurs srebra - prognozy

2023-12-01 kurs srebra na dziś

25.32 USD/uncja

Prognoza srebra - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 25.32 USD/uncja
2023-12-02 Sobota 25.02 USD/uncja
2023-12-03 Niedziela 25.08 USD/uncja
2023-12-04 Poniedziałek 26.00 USD/uncja
2023-12-05 Wtorek 25.43 USD/uncja
2023-12-06 Środa 25.46 USD/uncja
2023-12-07 Czwartek 26.59 USD/uncja
2023-12-08 Piątek 25.79 USD/uncja
2023-12-09 Sobota 25.91 USD/uncja
2023-12-10 Niedziela 26.16 USD/uncja
2023-12-11 Poniedziałek 26.11 USD/uncja
2023-12-12 Wtorek 25.12 USD/uncja
2023-12-13 Środa 26.66 USD/uncja
2023-12-14 Czwartek 25.02 USD/uncja
2023-12-15 Piątek 26.56 USD/uncja
2023-12-16 Sobota 26.94 USD/uncja
2023-12-17 Niedziela 27.13 USD/uncja
2023-12-18 Poniedziałek 27.74 USD/uncja
2023-12-19 Wtorek 26.33 USD/uncja
2023-12-20 Środa 27.03 USD/uncja
2023-12-21 Czwartek 26.89 USD/uncja
2023-12-22 Piątek 26.61 USD/uncja
2023-12-23 Sobota 26.90 USD/uncja
2023-12-24 Niedziela 26.96 USD/uncja
2023-12-25 Poniedziałek 25.88 USD/uncja
2023-12-26 Wtorek 26.64 USD/uncja
2023-12-27 Środa 27.35 USD/uncja
2023-12-28 Czwartek 27.58 USD/uncja
2023-12-29 Piątek 28.05 USD/uncja
2023-12-30 Sobota 27.52 USD/uncja
Kurs srebra prognoza na styczeń 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 27.88 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 29.60. Prognoza średniej ceny srebra na styczeń 2024 wyniesie 27.917333. Wzrost o 1.72 %

Kurs srebra prognoza na luty 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 29.31 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 30.63. Prognoza średniej ceny srebra na luty 2024 wyniesie 29.824643. Wzrost o 1.32 %

Kurs srebra prognoza na marzec 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 30.88 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 28.94. Prognoza średniej ceny srebra na marzec 2024 wyniesie 29.538667. Spadek o -1.94 %

Kurs srebra prognoza na kwiecień 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 29.79 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 29.88. Prognoza średniej ceny srebra na kwiecień 2024 wyniesie 29.867241. Wzrost o 0.09 %

Kurs srebra prognoza na maj 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 28.98 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 28.86. Prognoza średniej ceny srebra na maj 2024 wyniesie 29.367667. Spadek o -0.12 %

Kurs srebra prognoza na czerwiec 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 28.48 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 30.56. Prognoza średniej ceny srebra na czerwiec 2024 wyniesie 29.007241. Wzrost o 2.08 %

Kurs srebra prognoza na lipiec 2024. Kurs srebra na początek miesiąca 29.31 zł. Prognoza ceny srebra na ostatni miesiąca 32.05. Prognoza średniej ceny srebra na lipiec 2024 wyniesie 30.513000. Wzrost o 2.74 %