Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-20: 0.3680 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8704 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-21: 0.3731 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8628 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.3631 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8631 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-23: 0.3731 zł, prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8643 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-04-24: 0.3639 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8576 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-04-25: 0.3650 zł, prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8621 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-04-26: 0.3651 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8650 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-27: 0.3643 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8757 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-28: 0.3632 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8754 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.3747 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8629 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-30: 0.3731 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8604 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-01: 0.3748 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8584 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-02: 0.3617 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8567 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-03: 0.3623 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.8563 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-04: 0.3697 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3697 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-05: 0.3698 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3698 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.3592 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-07: 0.3724 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3724 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-08: 0.3653 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3653 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-09: 0.3792 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3792 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-10: 0.3749 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3749 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-11: 0.3613 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3613 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-12: 0.3596 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3596 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.3623 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3623 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-14: 0.3712 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3712 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-15: 0.3721 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3721 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3680 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs LEJ RUMUŃSKI - prognozy

2024-04-20 kurs LEJ RUMUŃSKI na dziś

0.8704 zł za 1 LEJ RUMUŃSKI

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3680 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3731 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3731 zł
2024-04-24 Środa 0.3639 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3650 zł
2024-04-26 Piątek 0.3651 zł
2024-04-27 Sobota 0.3643 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3632 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3747 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3731 zł
2024-05-01 Środa 0.3748 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3617 zł
2024-05-03 Piątek 0.3623 zł
2024-05-04 Sobota 0.3697 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3698 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3592 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3724 zł
2024-05-08 Środa 0.3653 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3792 zł
2024-05-10 Piątek 0.3749 zł
2024-05-11 Sobota 0.3613 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3596 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3712 zł
2024-05-15 Środa 0.3721 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3706 zł
2024-05-17 Piątek 0.3673 zł
2024-05-18 Sobota 0.3781 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3768 zł

Prognoza LEJ RUMUŃSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.8704 zł
2024-04-21 Niedziela 0.8628 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.8631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.8643 zł
2024-04-24 Środa 0.8576 zł
2024-04-25 Czwartek 0.8621 zł
2024-04-26 Piątek 0.8650 zł
2024-04-27 Sobota 0.8757 zł
2024-04-28 Niedziela 0.8754 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.8629 zł
2024-04-30 Wtorek 0.8604 zł
2024-05-01 Środa 0.8584 zł
2024-05-02 Czwartek 0.8567 zł
2024-05-03 Piątek 0.8563 zł
2024-05-04 Sobota 0.8566 zł
2024-05-05 Niedziela 0.8726 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.8770 zł
2024-05-07 Wtorek 0.8663 zł
2024-05-08 Środa 0.8612 zł
2024-05-09 Czwartek 0.8556 zł
2024-05-10 Piątek 0.8535 zł
2024-05-11 Sobota 0.8621 zł
2024-05-12 Niedziela 0.8515 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.8568 zł
2024-05-14 Wtorek 0.8637 zł
2024-05-15 Środa 0.8670 zł
2024-05-16 Czwartek 0.8632 zł
2024-05-17 Piątek 0.8560 zł
2024-05-18 Sobota 0.8518 zł
2024-05-19 Niedziela 0.8521 zł