Prognoza ceny złota

Prognoza ceny złota w piątek 2022-05-20: 257.35 PLN/g. Prognoza ceny złota w sobotę 2022-05-21: 257.75 PLN/g. Prognoza ceny złota w niedzielę 2022-05-22: 258.58 PLN/g. Prognoza ceny złota w poniedziałek 2022-05-23: 257.95 PLN/g. Prognoza ceny złota we wtorek 2022-05-24: 259.05 PLN/g. Prognoza ceny złota we środę 2022-05-25: 259.39 PLN/g. Prognoza ceny złota w czwartek 2022-05-26: 258.66 PLN/g.

Następny tydzień: Prognoza ceny złota w piątek 2022-05-27: 258.19 PLN/g. Prognoza ceny złota w sobotę 2022-05-28: 258.81 PLN/g. Prognoza ceny złota w niedzielę 2022-05-29: 258.71 PLN/g. Prognoza ceny złota w poniedziałek 2022-05-30: 259.43 PLN/g. Prognoza ceny złota we wtorek 2022-05-31: 258.04 PLN/g. Prognoza ceny złota we środę 2022-06-01: 258.69 PLN/g. Prognoza ceny złota w czwartek 2022-06-02: 259.58 PLN/g.

Prognoza ceny złota za 2 tygodnie: Prognoza ceny złota w piątek 2022-06-03: 258.63 PLN/g. Prognoza ceny złota w sobotę 2022-06-04: 259.03 PLN/g. Prognoza ceny złota w niedzielę 2022-06-05: 259.24 PLN/g. Prognoza ceny złota w poniedziałek 2022-06-06: 259.93 PLN/g. Prognoza ceny złota we wtorek 2022-06-07: 260.26 PLN/g. Prognoza ceny złota we środę 2022-06-08: 259.87 PLN/g.

Prognoza ceny złota za 3 tygodnie: Prognoza ceny złota w czwartek 2022-06-09: 260.18 PLN/g. Prognoza ceny złota w piątek 2022-06-10: 260.16 PLN/g. Prognoza ceny złota w sobotę 2022-06-11: 259.23 PLN/g. Prognoza ceny złota w niedzielę 2022-06-12: 259.02 PLN/g. Prognoza ceny złota w poniedziałek 2022-06-13: 258.53 PLN/g. Prognoza ceny złota we wtorek 2022-06-14: 258.99 PLN/g.

Kurs złota - prognozy

2022-05-20 kurs złota na dziś

257.35 PLN/g

Prognoza złota - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-05-20 Piątek 257.35 PLN/g
2022-05-21 Sobota 257.75 PLN/g
2022-05-22 Niedziela 258.58 PLN/g
2022-05-23 Poniedziałek 257.95 PLN/g
2022-05-24 Wtorek 259.05 PLN/g
2022-05-25 Środa 259.39 PLN/g
2022-05-26 Czwartek 258.66 PLN/g
2022-05-27 Piątek 258.19 PLN/g
2022-05-28 Sobota 258.81 PLN/g
2022-05-29 Niedziela 258.71 PLN/g
2022-05-30 Poniedziałek 259.43 PLN/g
2022-05-31 Wtorek 258.04 PLN/g
2022-06-01 Środa 258.69 PLN/g
2022-06-02 Czwartek 259.58 PLN/g
2022-06-03 Piątek 258.63 PLN/g
2022-06-04 Sobota 259.03 PLN/g
2022-06-05 Niedziela 259.24 PLN/g
2022-06-06 Poniedziałek 259.93 PLN/g
2022-06-07 Wtorek 260.26 PLN/g
2022-06-08 Środa 259.87 PLN/g
2022-06-09 Czwartek 260.18 PLN/g
2022-06-10 Piątek 260.16 PLN/g
2022-06-11 Sobota 259.23 PLN/g
2022-06-12 Niedziela 259.02 PLN/g
2022-06-13 Poniedziałek 258.53 PLN/g
2022-06-14 Wtorek 258.99 PLN/g
2022-06-15 Środa 259.81 PLN/g
2022-06-16 Czwartek 259.07 PLN/g
2022-06-17 Piątek 259.25 PLN/g
2022-06-18 Sobota 258.54 PLN/g
Kurs złota prognoza na czerwiec 2022. Kurs złota na początek miesiąca 258.69 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 258.49. Prognoza średniej ceny złota na czerwiec 2022 wyniesie 259.307931. Spadek o -0.2 %

Kurs złota prognoza na lipiec 2022. Kurs złota na początek miesiąca 258.87 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 256.58. Prognoza średniej ceny złota na lipiec 2022 wyniesie 257.332333. Spadek o -2.29 %

Kurs złota prognoza na sierpień 2022. Kurs złota na początek miesiąca 255.87 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 255.01. Prognoza średniej ceny złota na sierpień 2022 wyniesie 255.897333. Spadek o -0.86 %

Kurs złota prognoza na wrzesień 2022. Kurs złota na początek miesiąca 255.09 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 254.46. Prognoza średniej ceny złota na wrzesień 2022 wyniesie 255.478966. Spadek o -0.63 %

Kurs złota prognoza na październik 2022. Kurs złota na początek miesiąca 255.23 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 259.47. Prognoza średniej ceny złota na październik 2022 wyniesie 257.755000. Wzrost o 4.24 %

Kurs złota prognoza na listopad 2022. Kurs złota na początek miesiąca 259.08 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 257.79. Prognoza średniej ceny złota na listopad 2022 wyniesie 257.368621. Spadek o -1.29 %

Kurs złota prognoza na grudzień 2022. Kurs złota na początek miesiąca 257.36 zł. Prognoza ceny złota na ostatni miesiąca 259.37. Prognoza średniej ceny złota na grudzień 2022 wyniesie 258.127667. Wzrost o 2.01 %