Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-10-16: 0.4681 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6147 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-17: 0.4562 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6121 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-10-18: 0.4663 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6116 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-10-19: 0.4571 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6112 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-10-20: 0.4693 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6129 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-10-21: 0.4698 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6222 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-10-22: 0.4603 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6207 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-10-23: 0.4619 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6101 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-24: 0.4630 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6198 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-10-25: 0.4591 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6088 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-10-26: 0.4585 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6078 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-10-27: 0.4649 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6066 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-10-28: 0.4592 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6169 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-10-29: 0.4704 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.6204 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-10-30: 0.4615 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4615 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-31: 0.4590 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4590 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-11-01: 0.4567 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4567 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-11-02: 0.4663 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4663 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-11-03: 0.4652 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4652 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-11-04: 0.4658 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4658 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-11-05: 0.4559 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4559 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-11-06: 0.4598 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-11-07: 0.4687 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4687 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-11-08: 0.4586 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4586 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-11-09: 0.4541 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4541 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-11-10: 0.4557 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4557 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2021-10-16 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.4681 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2021-10-16 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6147 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-10-16 Sobota 0.4681 zł
2021-10-17 Niedziela 0.4562 zł
2021-10-18 Poniedziałek 0.4663 zł
2021-10-19 Wtorek 0.4571 zł
2021-10-20 Środa 0.4693 zł
2021-10-21 Czwartek 0.4698 zł
2021-10-22 Piątek 0.4603 zł
2021-10-23 Sobota 0.4619 zł
2021-10-24 Niedziela 0.4630 zł
2021-10-25 Poniedziałek 0.4591 zł
2021-10-26 Wtorek 0.4585 zł
2021-10-27 Środa 0.4649 zł
2021-10-28 Czwartek 0.4592 zł
2021-10-29 Piątek 0.4704 zł
2021-10-30 Sobota 0.4615 zł
2021-10-31 Niedziela 0.4590 zł
2021-11-01 Poniedziałek 0.4567 zł
2021-11-02 Wtorek 0.4663 zł
2021-11-03 Środa 0.4652 zł
2021-11-04 Czwartek 0.4658 zł
2021-11-05 Piątek 0.4559 zł
2021-11-06 Sobota 0.4598 zł
2021-11-07 Niedziela 0.4687 zł
2021-11-08 Poniedziałek 0.4586 zł
2021-11-09 Wtorek 0.4541 zł
2021-11-10 Środa 0.4557 zł
2021-11-11 Czwartek 0.4677 zł
2021-11-12 Piątek 0.4608 zł
2021-11-13 Sobota 0.4673 zł
2021-11-14 Niedziela 0.4555 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-10-16 Sobota 0.6147 zł
2021-10-17 Niedziela 0.6121 zł
2021-10-18 Poniedziałek 0.6116 zł
2021-10-19 Wtorek 0.6112 zł
2021-10-20 Środa 0.6129 zł
2021-10-21 Czwartek 0.6222 zł
2021-10-22 Piątek 0.6207 zł
2021-10-23 Sobota 0.6101 zł
2021-10-24 Niedziela 0.6198 zł
2021-10-25 Poniedziałek 0.6088 zł
2021-10-26 Wtorek 0.6078 zł
2021-10-27 Środa 0.6066 zł
2021-10-28 Czwartek 0.6169 zł
2021-10-29 Piątek 0.6204 zł
2021-10-30 Sobota 0.6136 zł
2021-10-31 Niedziela 0.6127 zł
2021-11-01 Poniedziałek 0.6219 zł
2021-11-02 Wtorek 0.6079 zł
2021-11-03 Środa 0.6171 zł
2021-11-04 Czwartek 0.6027 zł
2021-11-05 Piątek 0.6154 zł
2021-11-06 Sobota 0.6096 zł
2021-11-07 Niedziela 0.6220 zł
2021-11-08 Poniedziałek 0.6106 zł
2021-11-09 Wtorek 0.6111 zł
2021-11-10 Środa 0.6192 zł
2021-11-11 Czwartek 0.6106 zł
2021-11-12 Piątek 0.6142 zł
2021-11-13 Sobota 0.6167 zł
2021-11-14 Niedziela 0.6042 zł