Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-04-01: 0.4117 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4152 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-04-02: 0.4089 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4161 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.4195 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4148 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-04-04: 0.4196 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4138 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-04-05: 0.4091 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4235 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-04-06: 0.4194 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4222 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-04-07: 0.4194 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4206 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-04-08: 0.4186 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4098 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-04-09: 0.4072 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4198 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.4058 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4105 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-04-11: 0.4084 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4204 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-04-12: 0.4210 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4099 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-04-13: 0.4211 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4224 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-04-14: 0.4110 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4148 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-04-15: 0.4110 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4110 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-04-16: 0.4141 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4141 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.4101 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4101 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-04-18: 0.4055 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4055 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-04-19: 0.4021 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4021 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-04-20: 0.4167 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4167 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-04-21: 0.4218 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4218 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-04-22: 0.4127 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4127 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-04-23: 0.4194 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4194 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.4070 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4070 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-04-25: 0.4167 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4167 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-04-26: 0.4049 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4049 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.4117 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4152 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.4117 zł
2023-04-02 Niedziela 0.4089 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.4195 zł
2023-04-04 Wtorek 0.4196 zł
2023-04-05 Środa 0.4091 zł
2023-04-06 Czwartek 0.4194 zł
2023-04-07 Piątek 0.4194 zł
2023-04-08 Sobota 0.4186 zł
2023-04-09 Niedziela 0.4072 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.4058 zł
2023-04-11 Wtorek 0.4084 zł
2023-04-12 Środa 0.4210 zł
2023-04-13 Czwartek 0.4211 zł
2023-04-14 Piątek 0.4110 zł
2023-04-15 Sobota 0.4110 zł
2023-04-16 Niedziela 0.4141 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.4101 zł
2023-04-18 Wtorek 0.4055 zł
2023-04-19 Środa 0.4021 zł
2023-04-20 Czwartek 0.4167 zł
2023-04-21 Piątek 0.4218 zł
2023-04-22 Sobota 0.4127 zł
2023-04-23 Niedziela 0.4194 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.4070 zł
2023-04-25 Wtorek 0.4167 zł
2023-04-26 Środa 0.4049 zł
2023-04-27 Czwartek 0.4109 zł
2023-04-28 Piątek 0.4131 zł
2023-04-29 Sobota 0.4185 zł
2023-04-30 Niedziela 0.4121 zł

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.4152 zł
2023-04-02 Niedziela 0.4161 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.4148 zł
2023-04-04 Wtorek 0.4138 zł
2023-04-05 Środa 0.4235 zł
2023-04-06 Czwartek 0.4222 zł
2023-04-07 Piątek 0.4206 zł
2023-04-08 Sobota 0.4098 zł
2023-04-09 Niedziela 0.4198 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.4105 zł
2023-04-11 Wtorek 0.4204 zł
2023-04-12 Środa 0.4099 zł
2023-04-13 Czwartek 0.4224 zł
2023-04-14 Piątek 0.4148 zł
2023-04-15 Sobota 0.4171 zł
2023-04-16 Niedziela 0.4125 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.4117 zł
2023-04-18 Wtorek 0.4184 zł
2023-04-19 Środa 0.4219 zł
2023-04-20 Czwartek 0.4086 zł
2023-04-21 Piątek 0.4126 zł
2023-04-22 Sobota 0.4207 zł
2023-04-23 Niedziela 0.4231 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.4098 zł
2023-04-25 Wtorek 0.4088 zł
2023-04-26 Środa 0.4192 zł
2023-04-27 Czwartek 0.4223 zł
2023-04-28 Piątek 0.4113 zł
2023-04-29 Sobota 0.4094 zł
2023-04-30 Niedziela 0.4190 zł