Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-17: 0.4562 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-10-18: 0.4663 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-10-19: 0.4571 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-10-20: 0.4693 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-10-21: 0.4698 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-10-22: 0.4603 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-10-23: 0.4619 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-24: 0.4630 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-10-25: 0.4591 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-10-26: 0.4585 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-10-27: 0.4649 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-10-28: 0.4592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-10-29: 0.4704 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-10-30: 0.4615 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-10-31: 0.4590 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-11-01: 0.4567 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-11-02: 0.4663 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-11-03: 0.4652 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-11-04: 0.4658 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2021-11-05: 0.4559 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2021-11-06: 0.4598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2021-11-07: 0.4687 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2021-11-08: 0.4586 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2021-11-09: 0.4541 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2021-11-10: 0.4557 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2021-11-11: 0.4677 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-10-17 Niedziela 0.4562 zł
2021-10-18 Poniedziałek 0.4663 zł
2021-10-19 Wtorek 0.4571 zł
2021-10-20 Środa 0.4693 zł
2021-10-21 Czwartek 0.4698 zł
2021-10-22 Piątek 0.4603 zł
2021-10-23 Sobota 0.4619 zł
2021-10-24 Niedziela 0.4630 zł
2021-10-25 Poniedziałek 0.4591 zł
2021-10-26 Wtorek 0.4585 zł
2021-10-27 Środa 0.4649 zł
2021-10-28 Czwartek 0.4592 zł
2021-10-29 Piątek 0.4704 zł
2021-10-30 Sobota 0.4615 zł
2021-10-31 Niedziela 0.4590 zł
2021-11-01 Poniedziałek 0.4567 zł
2021-11-02 Wtorek 0.4663 zł
2021-11-03 Środa 0.4652 zł
2021-11-04 Czwartek 0.4658 zł
2021-11-05 Piątek 0.4559 zł
2021-11-06 Sobota 0.4598 zł
2021-11-07 Niedziela 0.4687 zł
2021-11-08 Poniedziałek 0.4586 zł
2021-11-09 Wtorek 0.4541 zł
2021-11-10 Środa 0.4557 zł
2021-11-11 Czwartek 0.4677 zł
2021-11-12 Piątek 0.4608 zł
2021-11-13 Sobota 0.4673 zł
2021-11-14 Niedziela 0.4555 zł
2021-11-15 Poniedziałek 0.4665 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na listopad 2021. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4567 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4560. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na listopad 2021 wyniesie 0.46144138. Spadek o -0.0007 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na grudzień 2021. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4599 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4648. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na grudzień 2021 wyniesie 0.45687000. Wzrost o 0.0049 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4522 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4384. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2022 wyniesie 0.45314000. Spadek o -0.0138 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4432 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4543. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2022 wyniesie 0.45394074. Wzrost o 0.0111 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4443 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4596. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2022 wyniesie 0.45151667. Wzrost o 0.0153 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4504 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4587. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2022 wyniesie 0.45230000. Wzrost o 0.0083 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4541. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2022 wyniesie 0.45676333. Spadek o -0.0057 %