Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-05-28: 0.3708 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3732 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-29: 0.3708 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3732 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-05-30: 0.3615 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3619 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-05-31: 0.3617 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3621 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-06-01: 0.3717 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3722 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-06-02: 0.3622 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3729 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-06-03: 0.3620 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3637 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-06-04: 0.3727 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3752 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-06-05: 0.3736 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3666 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-06-06: 0.3649 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3676 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-06-07: 0.3727 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3744 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-06-08: 0.3697 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3707 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-06-09: 0.3600 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3604 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-06-10: 0.3602 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3641 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-06-11: 0.3703 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3703 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-06-12: 0.3706 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3706 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-06-13: 0.3644 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3644 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-06-14: 0.3654 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3654 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-06-15: 0.3654 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3654 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-06-16: 0.3641 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3641 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-06-17: 0.3725 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3725 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-06-18: 0.3583 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3583 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-06-19: 0.3685 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3685 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-06-20: 0.3720 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3720 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-06-21: 0.3734 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3734 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-06-22: 0.3718 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3718 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3708 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3732 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.3708 zł
2024-05-29 Środa 0.3708 zł
2024-05-30 Czwartek 0.3615 zł
2024-05-31 Piątek 0.3617 zł
2024-06-01 Sobota 0.3717 zł
2024-06-02 Niedziela 0.3622 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.3620 zł
2024-06-04 Wtorek 0.3727 zł
2024-06-05 Środa 0.3736 zł
2024-06-06 Czwartek 0.3649 zł
2024-06-07 Piątek 0.3727 zł
2024-06-08 Sobota 0.3697 zł
2024-06-09 Niedziela 0.3600 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.3602 zł
2024-06-11 Wtorek 0.3703 zł
2024-06-12 Środa 0.3706 zł
2024-06-13 Czwartek 0.3644 zł
2024-06-14 Piątek 0.3654 zł
2024-06-15 Sobota 0.3654 zł
2024-06-16 Niedziela 0.3641 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.3725 zł
2024-06-18 Wtorek 0.3583 zł
2024-06-19 Środa 0.3685 zł
2024-06-20 Czwartek 0.3720 zł
2024-06-21 Piątek 0.3734 zł
2024-06-22 Sobota 0.3718 zł
2024-06-23 Niedziela 0.3601 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.3700 zł
2024-06-25 Wtorek 0.3723 zł
2024-06-26 Środa 0.3700 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.3732 zł
2024-05-29 Środa 0.3732 zł
2024-05-30 Czwartek 0.3619 zł
2024-05-31 Piątek 0.3621 zł
2024-06-01 Sobota 0.3722 zł
2024-06-02 Niedziela 0.3729 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.3637 zł
2024-06-04 Wtorek 0.3752 zł
2024-06-05 Środa 0.3666 zł
2024-06-06 Czwartek 0.3676 zł
2024-06-07 Piątek 0.3744 zł
2024-06-08 Sobota 0.3707 zł
2024-06-09 Niedziela 0.3604 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.3641 zł
2024-06-11 Wtorek 0.3646 zł
2024-06-12 Środa 0.3656 zł
2024-06-13 Czwartek 0.3735 zł
2024-06-14 Piątek 0.3748 zł
2024-06-15 Sobota 0.3745 zł
2024-06-16 Niedziela 0.3659 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.3735 zł
2024-06-18 Wtorek 0.3601 zł
2024-06-19 Środa 0.3580 zł
2024-06-20 Czwartek 0.3598 zł
2024-06-21 Piątek 0.3629 zł
2024-06-22 Sobota 0.3763 zł
2024-06-23 Niedziela 0.3793 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.3667 zł
2024-06-25 Wtorek 0.3763 zł
2024-06-26 Środa 0.3715 zł