Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-04-20: 0.3706 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3680 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-04-21: 0.3666 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.3660 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3631 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-04-23: 0.3652 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-04-24: 0.3657 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3639 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-04-25: 0.3665 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3650 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-04-26: 0.3774 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3651 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-04-27: 0.3770 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3643 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-04-28: 0.3763 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3632 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.3743 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3747 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-04-30: 0.3727 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-01: 0.3609 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3748 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-05-02: 0.3606 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3617 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-05-03: 0.3708 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3623 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-05-04: 0.3649 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3649 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-05-05: 0.3686 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3686 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.3719 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3719 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-05-07: 0.3709 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3709 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-08: 0.3794 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3794 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-05-09: 0.3643 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3643 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-05-10: 0.3597 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3597 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-05-11: 0.3591 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3591 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-05-12: 0.3604 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3604 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.3731 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-05-14: 0.3735 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3735 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-15: 0.3755 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3755 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3706 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3680 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3706 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3666 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3660 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3652 zł
2024-04-24 Środa 0.3657 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3665 zł
2024-04-26 Piątek 0.3774 zł
2024-04-27 Sobota 0.3770 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3763 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3743 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3727 zł
2024-05-01 Środa 0.3609 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3606 zł
2024-05-03 Piątek 0.3708 zł
2024-05-04 Sobota 0.3649 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3686 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3719 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3709 zł
2024-05-08 Środa 0.3794 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3643 zł
2024-05-10 Piątek 0.3597 zł
2024-05-11 Sobota 0.3591 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3604 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3731 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3735 zł
2024-05-15 Środa 0.3755 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3691 zł
2024-05-17 Piątek 0.3765 zł
2024-05-18 Sobota 0.3628 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3660 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3680 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3731 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3731 zł
2024-04-24 Środa 0.3639 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3650 zł
2024-04-26 Piątek 0.3651 zł
2024-04-27 Sobota 0.3643 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3632 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3747 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3731 zł
2024-05-01 Środa 0.3748 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3617 zł
2024-05-03 Piątek 0.3623 zł
2024-05-04 Sobota 0.3697 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3698 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3592 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3724 zł
2024-05-08 Środa 0.3653 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3792 zł
2024-05-10 Piątek 0.3749 zł
2024-05-11 Sobota 0.3613 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3596 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3712 zł
2024-05-15 Środa 0.3721 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3706 zł
2024-05-17 Piątek 0.3673 zł
2024-05-18 Sobota 0.3781 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3768 zł