Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-05-29: 0.3804 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3900 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-05-30: 0.3804 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3900 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-05-31: 0.3811 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3937 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-06-01: 0.3812 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3940 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-06-02: 0.3789 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3920 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-06-03: 0.3862 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3888 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-06-04: 0.3752 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3961 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-06-05: 0.3862 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3954 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-06-06: 0.3768 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3856 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-06-07: 0.3861 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3955 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-06-08: 0.3756 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3962 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-06-09: 0.3759 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3976 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-06-10: 0.3754 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3982 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-06-11: 0.3871 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3866 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-06-12: 0.3751 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3751 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-06-13: 0.3875 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3875 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-06-14: 0.3744 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3744 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-06-15: 0.3780 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3780 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-06-16: 0.3745 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3745 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-06-17: 0.3842 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3842 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-06-18: 0.3706 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3706 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-06-19: 0.3745 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3745 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-06-20: 0.3742 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3742 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-06-21: 0.3782 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3782 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-06-22: 0.3740 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3740 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-06-23: 0.3850 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3850 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2023-05-29 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3804 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-05-29 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3900 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.3804 zł
2023-05-30 Wtorek 0.3804 zł
2023-05-31 Środa 0.3811 zł
2023-06-01 Czwartek 0.3812 zł
2023-06-02 Piątek 0.3789 zł
2023-06-03 Sobota 0.3862 zł
2023-06-04 Niedziela 0.3752 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.3862 zł
2023-06-06 Wtorek 0.3768 zł
2023-06-07 Środa 0.3861 zł
2023-06-08 Czwartek 0.3756 zł
2023-06-09 Piątek 0.3759 zł
2023-06-10 Sobota 0.3754 zł
2023-06-11 Niedziela 0.3871 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.3751 zł
2023-06-13 Wtorek 0.3875 zł
2023-06-14 Środa 0.3744 zł
2023-06-15 Czwartek 0.3780 zł
2023-06-16 Piątek 0.3745 zł
2023-06-17 Sobota 0.3842 zł
2023-06-18 Niedziela 0.3706 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.3745 zł
2023-06-20 Wtorek 0.3742 zł
2023-06-21 Środa 0.3782 zł
2023-06-22 Czwartek 0.3740 zł
2023-06-23 Piątek 0.3850 zł
2023-06-24 Sobota 0.3806 zł
2023-06-25 Niedziela 0.3739 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.3814 zł
2023-06-27 Wtorek 0.3714 zł

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.3900 zł
2023-05-30 Wtorek 0.3900 zł
2023-05-31 Środa 0.3937 zł
2023-06-01 Czwartek 0.3940 zł
2023-06-02 Piątek 0.3920 zł
2023-06-03 Sobota 0.3888 zł
2023-06-04 Niedziela 0.3961 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.3954 zł
2023-06-06 Wtorek 0.3856 zł
2023-06-07 Środa 0.3955 zł
2023-06-08 Czwartek 0.3962 zł
2023-06-09 Piątek 0.3976 zł
2023-06-10 Sobota 0.3982 zł
2023-06-11 Niedziela 0.3866 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.3973 zł
2023-06-13 Wtorek 0.3884 zł
2023-06-14 Środa 0.3974 zł
2023-06-15 Czwartek 0.3972 zł
2023-06-16 Piątek 0.3974 zł
2023-06-17 Sobota 0.4014 zł
2023-06-18 Niedziela 0.3923 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.3891 zł
2023-06-20 Wtorek 0.3890 zł
2023-06-21 Środa 0.3958 zł
2023-06-22 Czwartek 0.3894 zł
2023-06-23 Piątek 0.3893 zł
2023-06-24 Sobota 0.4023 zł
2023-06-25 Niedziela 0.3937 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.3920 zł
2023-06-27 Wtorek 0.3993 zł