Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-20: 0.3680 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5805 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-21: 0.3731 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5765 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.3631 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5768 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-23: 0.3731 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-04-24: 0.3639 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5801 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-04-25: 0.3650 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5732 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-04-26: 0.3651 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5852 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-04-27: 0.3643 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5857 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-04-28: 0.3632 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5755 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.3747 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5742 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-04-30: 0.3731 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5729 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-01: 0.3748 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5720 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-02: 0.3617 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5732 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-03: 0.3623 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.5720 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-04: 0.3697 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3697 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-05: 0.3698 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3698 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.3592 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-07: 0.3724 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3724 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-08: 0.3653 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3653 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-05-09: 0.3792 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3792 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-05-10: 0.3749 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3749 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-05-11: 0.3613 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3613 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-05-12: 0.3596 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3596 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.3623 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3623 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-05-14: 0.3712 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3712 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-05-15: 0.3721 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3721 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3680 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5805 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3680 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3731 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3731 zł
2024-04-24 Środa 0.3639 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3650 zł
2024-04-26 Piątek 0.3651 zł
2024-04-27 Sobota 0.3643 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3632 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3747 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3731 zł
2024-05-01 Środa 0.3748 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3617 zł
2024-05-03 Piątek 0.3623 zł
2024-05-04 Sobota 0.3697 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3698 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3592 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3724 zł
2024-05-08 Środa 0.3653 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3792 zł
2024-05-10 Piątek 0.3749 zł
2024-05-11 Sobota 0.3613 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3596 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3712 zł
2024-05-15 Środa 0.3721 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3706 zł
2024-05-17 Piątek 0.3673 zł
2024-05-18 Sobota 0.3781 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3768 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.5805 zł
2024-04-21 Niedziela 0.5765 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.5768 zł
2024-04-23 Wtorek 0.5777 zł
2024-04-24 Środa 0.5801 zł
2024-04-25 Czwartek 0.5732 zł
2024-04-26 Piątek 0.5852 zł
2024-04-27 Sobota 0.5857 zł
2024-04-28 Niedziela 0.5755 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.5742 zł
2024-04-30 Wtorek 0.5729 zł
2024-05-01 Środa 0.5720 zł
2024-05-02 Czwartek 0.5732 zł
2024-05-03 Piątek 0.5720 zł
2024-05-04 Sobota 0.5745 zł
2024-05-05 Niedziela 0.5864 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.5871 zł
2024-05-07 Wtorek 0.5835 zł
2024-05-08 Środa 0.5792 zł
2024-05-09 Czwartek 0.5680 zł
2024-05-10 Piątek 0.5777 zł
2024-05-11 Sobota 0.5674 zł
2024-05-12 Niedziela 0.5682 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.5826 zł
2024-05-14 Wtorek 0.5877 zł
2024-05-15 Środa 0.5907 zł
2024-05-16 Czwartek 0.5883 zł
2024-05-17 Piątek 0.5719 zł
2024-05-18 Sobota 0.5800 zł
2024-05-19 Niedziela 0.5760 zł