Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-05-28: 0.5708 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3708 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-05-29: 0.5708 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3708 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-05-30: 0.5763 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3615 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-05-31: 0.5661 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3617 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-01: 0.5656 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3717 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-02: 0.5661 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3622 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-03: 0.5664 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3620 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-04: 0.5762 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3727 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-05: 0.5657 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3736 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-06: 0.5755 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3649 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-07: 0.5776 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3727 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-08: 0.5661 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3697 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-09: 0.5743 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3600 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-10: 0.5709 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.3602 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-11: 0.5610 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5610 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-12: 0.5646 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5646 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-13: 0.5644 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5644 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-14: 0.5775 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5775 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-15: 0.5679 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5679 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-16: 0.5681 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5681 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-17: 0.5777 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-18: 0.5654 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5654 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-19: 0.5637 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5637 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-20: 0.5605 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5605 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-21: 0.5583 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5583 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-22: 0.5738 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5738 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5708 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3708 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.5708 zł
2024-05-29 Środa 0.5708 zł
2024-05-30 Czwartek 0.5763 zł
2024-05-31 Piątek 0.5661 zł
2024-06-01 Sobota 0.5656 zł
2024-06-02 Niedziela 0.5661 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.5664 zł
2024-06-04 Wtorek 0.5762 zł
2024-06-05 Środa 0.5657 zł
2024-06-06 Czwartek 0.5755 zł
2024-06-07 Piątek 0.5776 zł
2024-06-08 Sobota 0.5661 zł
2024-06-09 Niedziela 0.5743 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.5709 zł
2024-06-11 Wtorek 0.5610 zł
2024-06-12 Środa 0.5646 zł
2024-06-13 Czwartek 0.5644 zł
2024-06-14 Piątek 0.5775 zł
2024-06-15 Sobota 0.5679 zł
2024-06-16 Niedziela 0.5681 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.5777 zł
2024-06-18 Wtorek 0.5654 zł
2024-06-19 Środa 0.5637 zł
2024-06-20 Czwartek 0.5605 zł
2024-06-21 Piątek 0.5583 zł
2024-06-22 Sobota 0.5738 zł
2024-06-23 Niedziela 0.5749 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.5662 zł
2024-06-25 Wtorek 0.5662 zł
2024-06-26 Środa 0.5654 zł

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.3708 zł
2024-05-29 Środa 0.3708 zł
2024-05-30 Czwartek 0.3615 zł
2024-05-31 Piątek 0.3617 zł
2024-06-01 Sobota 0.3717 zł
2024-06-02 Niedziela 0.3622 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.3620 zł
2024-06-04 Wtorek 0.3727 zł
2024-06-05 Środa 0.3736 zł
2024-06-06 Czwartek 0.3649 zł
2024-06-07 Piątek 0.3727 zł
2024-06-08 Sobota 0.3697 zł
2024-06-09 Niedziela 0.3600 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.3602 zł
2024-06-11 Wtorek 0.3703 zł
2024-06-12 Środa 0.3706 zł
2024-06-13 Czwartek 0.3644 zł
2024-06-14 Piątek 0.3654 zł
2024-06-15 Sobota 0.3654 zł
2024-06-16 Niedziela 0.3641 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.3725 zł
2024-06-18 Wtorek 0.3583 zł
2024-06-19 Środa 0.3685 zł
2024-06-20 Czwartek 0.3720 zł
2024-06-21 Piątek 0.3734 zł
2024-06-22 Sobota 0.3718 zł
2024-06-23 Niedziela 0.3601 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.3700 zł
2024-06-25 Wtorek 0.3723 zł
2024-06-26 Środa 0.3700 zł