Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-06-29: 0.6292 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4380 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-06-30: 0.6292 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4380 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-01: 0.6330 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4328 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-02: 0.6313 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4320 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-03: 0.6230 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4428 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-04: 0.6258 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4340 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-05: 0.6374 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4352 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-06: 0.6269 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4459 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-07: 0.6257 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4451 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-08: 0.6350 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4343 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-09: 0.6255 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4313 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-10: 0.6262 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4293 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-11: 0.6241 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4409 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-12: 0.6217 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4313 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-13: 0.6237 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6237 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-14: 0.6350 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6350 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-15: 0.6250 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6250 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-16: 0.6242 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6242 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-17: 0.6237 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6237 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-18: 0.6239 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6239 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-19: 0.6203 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6203 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-20: 0.6290 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6290 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-21: 0.6182 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6182 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-22: 0.6318 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6318 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-23: 0.6229 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6229 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-24: 0.6331 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6331 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2022-06-29 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6292 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2022-06-29 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4380 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-06-29 Środa 0.6292 zł
2022-06-30 Czwartek 0.6292 zł
2022-07-01 Piątek 0.6330 zł
2022-07-02 Sobota 0.6313 zł
2022-07-03 Niedziela 0.6230 zł
2022-07-04 Poniedziałek 0.6258 zł
2022-07-05 Wtorek 0.6374 zł
2022-07-06 Środa 0.6269 zł
2022-07-07 Czwartek 0.6257 zł
2022-07-08 Piątek 0.6350 zł
2022-07-09 Sobota 0.6255 zł
2022-07-10 Niedziela 0.6262 zł
2022-07-11 Poniedziałek 0.6241 zł
2022-07-12 Wtorek 0.6217 zł
2022-07-13 Środa 0.6237 zł
2022-07-14 Czwartek 0.6350 zł
2022-07-15 Piątek 0.6250 zł
2022-07-16 Sobota 0.6242 zł
2022-07-17 Niedziela 0.6237 zł
2022-07-18 Poniedziałek 0.6239 zł
2022-07-19 Wtorek 0.6203 zł
2022-07-20 Środa 0.6290 zł
2022-07-21 Czwartek 0.6182 zł
2022-07-22 Piątek 0.6318 zł
2022-07-23 Sobota 0.6229 zł
2022-07-24 Niedziela 0.6331 zł
2022-07-25 Poniedziałek 0.6193 zł
2022-07-26 Wtorek 0.6189 zł
2022-07-27 Środa 0.6276 zł
2022-07-28 Czwartek 0.6194 zł

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-06-29 Środa 0.4380 zł
2022-06-30 Czwartek 0.4380 zł
2022-07-01 Piątek 0.4328 zł
2022-07-02 Sobota 0.4320 zł
2022-07-03 Niedziela 0.4428 zł
2022-07-04 Poniedziałek 0.4340 zł
2022-07-05 Wtorek 0.4352 zł
2022-07-06 Środa 0.4459 zł
2022-07-07 Czwartek 0.4451 zł
2022-07-08 Piątek 0.4343 zł
2022-07-09 Sobota 0.4313 zł
2022-07-10 Niedziela 0.4293 zł
2022-07-11 Poniedziałek 0.4409 zł
2022-07-12 Wtorek 0.4313 zł
2022-07-13 Środa 0.4423 zł
2022-07-14 Czwartek 0.4334 zł
2022-07-15 Piątek 0.4471 zł
2022-07-16 Sobota 0.4468 zł
2022-07-17 Niedziela 0.4319 zł
2022-07-18 Poniedziałek 0.4366 zł
2022-07-19 Wtorek 0.4388 zł
2022-07-20 Środa 0.4288 zł
2022-07-21 Czwartek 0.4332 zł
2022-07-22 Piątek 0.4307 zł
2022-07-23 Sobota 0.4359 zł
2022-07-24 Niedziela 0.4374 zł
2022-07-25 Poniedziałek 0.4369 zł
2022-07-26 Wtorek 0.4334 zł
2022-07-27 Środa 0.4408 zł
2022-07-28 Czwartek 0.4397 zł