Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-02-06: 0.1269 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0252 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-02-07: 0.1270 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0254 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-02-08: 0.1368 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0256 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-02-09: 0.1269 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0357 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-02-10: 0.1263 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0257 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-02-11: 0.1358 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0356 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-02-12: 0.1354 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0256 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-02-13: 0.1276 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.0271 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-02-14: 0.1364 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.0353 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-02-15: 0.1253 zł, prognoza kursu KUNY: 0.0336 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-02-16: 0.1352 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.0304 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-02-17: 0.1352 zł, prognoza kursu KUNY: 0.0239 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-02-18: 0.1250 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.0340 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-02-19: 0.1247 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.0273 zł.

Prognoza kursu KUNY za 2 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-02-20: 0.1375 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1375 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-02-21: 0.1379 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1379 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-02-22: 0.1381 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1381 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-02-23: 0.1348 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1348 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-02-24: 0.1273 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1273 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-02-25: 0.1269 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1269 zł.

Prognoza kursu KUNY za 3 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-02-26: 0.1368 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1368 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-02-27: 0.1233 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1233 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-02-28: 0.1241 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1241 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-03-01: 0.1284 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1284 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-03-02: 0.1428 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1428 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-03-03: 0.1319 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1319 zł.

Kurs KUNY - prognozy

2023-02-06 kurs KUNY na dziś

0.1269 zł za 1 KUNY

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2023-02-06 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0252 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.1269 zł
2023-02-07 Wtorek 0.1270 zł
2023-02-08 Środa 0.1368 zł
2023-02-09 Czwartek 0.1269 zł
2023-02-10 Piątek 0.1263 zł
2023-02-11 Sobota 0.1358 zł
2023-02-12 Niedziela 0.1354 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.1276 zł
2023-02-14 Wtorek 0.1364 zł
2023-02-15 Środa 0.1253 zł
2023-02-16 Czwartek 0.1352 zł
2023-02-17 Piątek 0.1352 zł
2023-02-18 Sobota 0.1250 zł
2023-02-19 Niedziela 0.1247 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.1375 zł
2023-02-21 Wtorek 0.1379 zł
2023-02-22 Środa 0.1381 zł
2023-02-23 Czwartek 0.1348 zł
2023-02-24 Piątek 0.1273 zł
2023-02-25 Sobota 0.1269 zł
2023-02-26 Niedziela 0.1368 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.1233 zł
2023-02-28 Wtorek 0.1241 zł
2023-03-01 Środa 0.1284 zł
2023-03-02 Czwartek 0.1428 zł
2023-03-03 Piątek 0.1319 zł
2023-03-04 Sobota 0.1284 zł
2023-03-05 Niedziela 0.1347 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.1253 zł
2023-03-07 Wtorek 0.1340 zł

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.0252 zł
2023-02-07 Wtorek 0.0254 zł
2023-02-08 Środa 0.0256 zł
2023-02-09 Czwartek 0.0357 zł
2023-02-10 Piątek 0.0257 zł
2023-02-11 Sobota 0.0356 zł
2023-02-12 Niedziela 0.0256 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.0271 zł
2023-02-14 Wtorek 0.0353 zł
2023-02-15 Środa 0.0336 zł
2023-02-16 Czwartek 0.0304 zł
2023-02-17 Piątek 0.0239 zł
2023-02-18 Sobota 0.0340 zł
2023-02-19 Niedziela 0.0273 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.0340 zł
2023-02-21 Wtorek 0.0344 zł
2023-02-22 Środa 0.0243 zł
2023-02-23 Czwartek 0.0270 zł
2023-02-24 Piątek 0.0281 zł
2023-02-25 Sobota 0.0243 zł
2023-02-26 Niedziela 0.0244 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.0234 zł
2023-02-28 Wtorek 0.0368 zł
2023-03-01 Środa 0.0269 zł
2023-03-02 Czwartek 0.0259 zł
2023-03-03 Piątek 0.0336 zł
2023-03-04 Sobota 0.0215 zł
2023-03-05 Niedziela 0.0315 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.0206 zł
2023-03-07 Wtorek 0.0190 zł