Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-01: 0.4152 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0316 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-02: 0.4161 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0263 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.4148 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0363 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-04: 0.4138 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0362 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-05: 0.4235 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0363 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-06: 0.4222 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0364 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-07: 0.4206 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0265 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-08: 0.4098 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0366 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-09: 0.4198 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0266 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.4105 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0348 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-11: 0.4204 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0364 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-12: 0.4099 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0279 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-13: 0.4224 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0413 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-14: 0.4148 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0313 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-15: 0.4171 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4171 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-16: 0.4125 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4125 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.4117 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4117 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-18: 0.4184 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4184 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-19: 0.4219 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4219 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-20: 0.4086 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4086 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-21: 0.4126 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4126 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-22: 0.4207 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4207 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-23: 0.4231 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4231 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.4098 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4098 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-25: 0.4088 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4088 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-26: 0.4192 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4192 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4152 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0316 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.4152 zł
2023-04-02 Niedziela 0.4161 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.4148 zł
2023-04-04 Wtorek 0.4138 zł
2023-04-05 Środa 0.4235 zł
2023-04-06 Czwartek 0.4222 zł
2023-04-07 Piątek 0.4206 zł
2023-04-08 Sobota 0.4098 zł
2023-04-09 Niedziela 0.4198 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.4105 zł
2023-04-11 Wtorek 0.4204 zł
2023-04-12 Środa 0.4099 zł
2023-04-13 Czwartek 0.4224 zł
2023-04-14 Piątek 0.4148 zł
2023-04-15 Sobota 0.4171 zł
2023-04-16 Niedziela 0.4125 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.4117 zł
2023-04-18 Wtorek 0.4184 zł
2023-04-19 Środa 0.4219 zł
2023-04-20 Czwartek 0.4086 zł
2023-04-21 Piątek 0.4126 zł
2023-04-22 Sobota 0.4207 zł
2023-04-23 Niedziela 0.4231 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.4098 zł
2023-04-25 Wtorek 0.4088 zł
2023-04-26 Środa 0.4192 zł
2023-04-27 Czwartek 0.4223 zł
2023-04-28 Piątek 0.4113 zł
2023-04-29 Sobota 0.4094 zł
2023-04-30 Niedziela 0.4190 zł

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.0316 zł
2023-04-02 Niedziela 0.0263 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.0363 zł
2023-04-04 Wtorek 0.0362 zł
2023-04-05 Środa 0.0363 zł
2023-04-06 Czwartek 0.0364 zł
2023-04-07 Piątek 0.0265 zł
2023-04-08 Sobota 0.0366 zł
2023-04-09 Niedziela 0.0266 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.0348 zł
2023-04-11 Wtorek 0.0364 zł
2023-04-12 Środa 0.0279 zł
2023-04-13 Czwartek 0.0413 zł
2023-04-14 Piątek 0.0313 zł
2023-04-15 Sobota 0.0381 zł
2023-04-16 Niedziela 0.0382 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.0249 zł
2023-04-18 Wtorek 0.0377 zł
2023-04-19 Środa 0.0376 zł
2023-04-20 Czwartek 0.0380 zł
2023-04-21 Piątek 0.0402 zł
2023-04-22 Sobota 0.0285 zł
2023-04-23 Niedziela 0.0319 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.0409 zł
2023-04-25 Wtorek 0.0287 zł
2023-04-26 Środa 0.0286 zł
2023-04-27 Czwartek 0.0384 zł
2023-04-28 Piątek 0.0328 zł
2023-04-29 Sobota 0.0436 zł
2023-04-30 Niedziela 0.0406 zł