Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-04-20: 0.5805 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8704 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-04-21: 0.5765 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8628 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.5768 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8631 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-04-23: 0.5777 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8643 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-04-24: 0.5801 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8576 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-04-25: 0.5732 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8621 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-04-26: 0.5852 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8650 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-04-27: 0.5857 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8757 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-04-28: 0.5755 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8754 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.5742 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8629 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-04-30: 0.5729 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8604 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-05-01: 0.5720 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8584 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-05-02: 0.5732 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8567 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-05-03: 0.5720 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.8563 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-05-04: 0.5745 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5745 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-05-05: 0.5864 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5864 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.5871 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5871 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-05-07: 0.5835 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5835 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-05-08: 0.5792 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5792 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-05-09: 0.5680 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5680 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-05-10: 0.5777 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-05-11: 0.5674 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5674 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-05-12: 0.5682 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5682 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.5826 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5826 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-05-14: 0.5877 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5877 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-05-15: 0.5907 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5907 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5805 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs LEJ RUMUŃSKI - prognozy

2024-04-20 kurs LEJ RUMUŃSKI na dziś

0.8704 zł za 1 LEJ RUMUŃSKI

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.5805 zł
2024-04-21 Niedziela 0.5765 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.5768 zł
2024-04-23 Wtorek 0.5777 zł
2024-04-24 Środa 0.5801 zł
2024-04-25 Czwartek 0.5732 zł
2024-04-26 Piątek 0.5852 zł
2024-04-27 Sobota 0.5857 zł
2024-04-28 Niedziela 0.5755 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.5742 zł
2024-04-30 Wtorek 0.5729 zł
2024-05-01 Środa 0.5720 zł
2024-05-02 Czwartek 0.5732 zł
2024-05-03 Piątek 0.5720 zł
2024-05-04 Sobota 0.5745 zł
2024-05-05 Niedziela 0.5864 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.5871 zł
2024-05-07 Wtorek 0.5835 zł
2024-05-08 Środa 0.5792 zł
2024-05-09 Czwartek 0.5680 zł
2024-05-10 Piątek 0.5777 zł
2024-05-11 Sobota 0.5674 zł
2024-05-12 Niedziela 0.5682 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.5826 zł
2024-05-14 Wtorek 0.5877 zł
2024-05-15 Środa 0.5907 zł
2024-05-16 Czwartek 0.5883 zł
2024-05-17 Piątek 0.5719 zł
2024-05-18 Sobota 0.5800 zł
2024-05-19 Niedziela 0.5760 zł

Prognoza LEJ RUMUŃSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.8704 zł
2024-04-21 Niedziela 0.8628 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.8631 zł
2024-04-23 Wtorek 0.8643 zł
2024-04-24 Środa 0.8576 zł
2024-04-25 Czwartek 0.8621 zł
2024-04-26 Piątek 0.8650 zł
2024-04-27 Sobota 0.8757 zł
2024-04-28 Niedziela 0.8754 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.8629 zł
2024-04-30 Wtorek 0.8604 zł
2024-05-01 Środa 0.8584 zł
2024-05-02 Czwartek 0.8567 zł
2024-05-03 Piątek 0.8563 zł
2024-05-04 Sobota 0.8566 zł
2024-05-05 Niedziela 0.8726 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.8770 zł
2024-05-07 Wtorek 0.8663 zł
2024-05-08 Środa 0.8612 zł
2024-05-09 Czwartek 0.8556 zł
2024-05-10 Piątek 0.8535 zł
2024-05-11 Sobota 0.8621 zł
2024-05-12 Niedziela 0.8515 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.8568 zł
2024-05-14 Wtorek 0.8637 zł
2024-05-15 Środa 0.8670 zł
2024-05-16 Czwartek 0.8632 zł
2024-05-17 Piątek 0.8560 zł
2024-05-18 Sobota 0.8518 zł
2024-05-19 Niedziela 0.8521 zł