Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-12-04: 0.6271 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0371 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-12-05: 0.6263 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-12-06: 0.6257 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-12-07: 0.6249 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0269 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-12-08: 0.6240 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0368 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-12-09: 0.6343 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0267 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-12-10: 0.6244 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0266 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-12-11: 0.6252 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0265 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-12-12: 0.6240 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0384 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-12-13: 0.6228 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0302 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-12-14: 0.6314 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0320 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-12-15: 0.6306 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0286 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-12-16: 0.6199 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0386 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-12-17: 0.6227 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.0251 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-12-18: 0.6226 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6226 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-12-19: 0.6230 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6230 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-12-20: 0.6195 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6195 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-12-21: 0.6290 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6290 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-12-22: 0.6211 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6211 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-12-23: 0.6233 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6233 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-12-24: 0.6323 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6323 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-12-25: 0.6194 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6194 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-12-26: 0.6167 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6167 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-12-27: 0.6178 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6178 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-12-28: 0.6167 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6167 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-12-29: 0.6188 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6188 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2022-12-04 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6271 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2022-12-04 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0371 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-12-04 Niedziela 0.6271 zł
2022-12-05 Poniedziałek 0.6263 zł
2022-12-06 Wtorek 0.6257 zł
2022-12-07 Środa 0.6249 zł
2022-12-08 Czwartek 0.6240 zł
2022-12-09 Piątek 0.6343 zł
2022-12-10 Sobota 0.6244 zł
2022-12-11 Niedziela 0.6252 zł
2022-12-12 Poniedziałek 0.6240 zł
2022-12-13 Wtorek 0.6228 zł
2022-12-14 Środa 0.6314 zł
2022-12-15 Czwartek 0.6306 zł
2022-12-16 Piątek 0.6199 zł
2022-12-17 Sobota 0.6227 zł
2022-12-18 Niedziela 0.6226 zł
2022-12-19 Poniedziałek 0.6230 zł
2022-12-20 Wtorek 0.6195 zł
2022-12-21 Środa 0.6290 zł
2022-12-22 Czwartek 0.6211 zł
2022-12-23 Piątek 0.6233 zł
2022-12-24 Sobota 0.6323 zł
2022-12-25 Niedziela 0.6194 zł
2022-12-26 Poniedziałek 0.6167 zł
2022-12-27 Wtorek 0.6178 zł
2022-12-28 Środa 0.6167 zł
2022-12-29 Czwartek 0.6188 zł
2022-12-30 Piątek 0.6182 zł
2022-12-31 Sobota 0.6295 zł
2023-01-01 Niedziela 0.6206 zł
2023-01-02 Poniedziałek 0.6200 zł

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-12-04 Niedziela 0.0371 zł
2022-12-05 Poniedziałek 0.0370 zł
2022-12-06 Wtorek 0.0370 zł
2022-12-07 Środa 0.0269 zł
2022-12-08 Czwartek 0.0368 zł
2022-12-09 Piątek 0.0267 zł
2022-12-10 Sobota 0.0266 zł
2022-12-11 Niedziela 0.0265 zł
2022-12-12 Poniedziałek 0.0384 zł
2022-12-13 Wtorek 0.0302 zł
2022-12-14 Środa 0.0320 zł
2022-12-15 Czwartek 0.0286 zł
2022-12-16 Piątek 0.0386 zł
2022-12-17 Sobota 0.0251 zł
2022-12-18 Niedziela 0.0250 zł
2022-12-19 Poniedziałek 0.0216 zł
2022-12-20 Wtorek 0.0355 zł
2022-12-21 Środa 0.0367 zł
2022-12-22 Czwartek 0.0385 zł
2022-12-23 Piątek 0.0353 zł
2022-12-24 Sobota 0.0381 zł
2022-12-25 Niedziela 0.0258 zł
2022-12-26 Poniedziałek 0.0246 zł
2022-12-27 Wtorek 0.0189 zł
2022-12-28 Środa 0.0324 zł
2022-12-29 Czwartek 0.0363 zł
2022-12-30 Piątek 0.0319 zł
2022-12-31 Sobota 0.0318 zł
2023-01-01 Niedziela 0.0423 zł
2023-01-02 Poniedziałek 0.0381 zł