Prognoza kursu rubla

Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-12-04: 0.0426 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-12-05: 0.0459 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-12-06: 0.0444 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-12-07: 0.0358 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-12-08: 0.0357 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-12-09: 0.0451 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-12-10: 0.0361 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-12-11: 0.0437 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-12-12: 0.0355 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-12-13: 0.0464 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-12-14: 0.0393 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-12-15: 0.0370 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-12-16: 0.0336 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-12-17: 0.0439 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-12-18: 0.0440 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-12-19: 0.0466 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-12-20: 0.0334 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-12-21: 0.0369 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-12-22: 0.0454 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-12-23: 0.0359 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-12-24: 0.0316 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-12-25: 0.0332 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-12-26: 0.0455 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-12-27: 0.0498 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-12-28: 0.0363 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-12-29: 0.0440 zł.

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-12-04 Niedziela 0.0426 zł
2022-12-05 Poniedziałek 0.0459 zł
2022-12-06 Wtorek 0.0444 zł
2022-12-07 Środa 0.0358 zł
2022-12-08 Czwartek 0.0357 zł
2022-12-09 Piątek 0.0451 zł
2022-12-10 Sobota 0.0361 zł
2022-12-11 Niedziela 0.0437 zł
2022-12-12 Poniedziałek 0.0355 zł
2022-12-13 Wtorek 0.0464 zł
2022-12-14 Środa 0.0393 zł
2022-12-15 Czwartek 0.0370 zł
2022-12-16 Piątek 0.0336 zł
2022-12-17 Sobota 0.0439 zł
2022-12-18 Niedziela 0.0440 zł
2022-12-19 Poniedziałek 0.0466 zł
2022-12-20 Wtorek 0.0334 zł
2022-12-21 Środa 0.0369 zł
2022-12-22 Czwartek 0.0454 zł
2022-12-23 Piątek 0.0359 zł
2022-12-24 Sobota 0.0316 zł
2022-12-25 Niedziela 0.0332 zł
2022-12-26 Poniedziałek 0.0455 zł
2022-12-27 Wtorek 0.0498 zł
2022-12-28 Środa 0.0363 zł
2022-12-29 Czwartek 0.0440 zł
2022-12-30 Piątek 0.0436 zł
2022-12-31 Sobota 0.0444 zł
2023-01-01 Niedziela 0.0426 zł
2023-01-02 Poniedziałek 0.0386 zł
Kurs RUBLA prognoza na styczeń 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0426 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0483. Prognoza średniego kursu RUBLA na styczeń 2023 wyniesie 0.04285667. Wzrost o 0.0057 %

Kurs RUBLA prognoza na luty 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0484 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0513. Prognoza średniego kursu RUBLA na luty 2023 wyniesie 0.04914815. Wzrost o 0.0029 %

Kurs RUBLA prognoza na marzec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0533 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na marzec 2023 wyniesie 0.05361667. Spadek o -0.0533 %

Kurs RUBLA prognoza na kwiecień 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na kwiecień 2023 wyniesie . Wzrost o 0 %

Kurs RUBLA prognoza na maj 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na maj 2023 wyniesie . Wzrost o 0 %

Kurs RUBLA prognoza na czerwiec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na czerwiec 2023 wyniesie . Wzrost o 0 %

Kurs RUBLA prognoza na lipiec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na lipiec 2023 wyniesie . Wzrost o 0 %