Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-12-01: 0.1131 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3719 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-12-02: 0.1087 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3687 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-12-03: 0.1185 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3688 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-12-04: 0.1185 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3783 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-12-05: 0.1082 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3771 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-12-06: 0.1184 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3673 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-12-07: 0.1185 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3665 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-12-08: 0.1084 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.3666 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-12-09: 0.1182 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.3663 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-12-10: 0.1066 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.3758 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-12-11: 0.1084 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.3748 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-12-12: 0.1102 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.3769 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-12-13: 0.1101 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.3697 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-12-14: 0.1200 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.3792 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-12-15: 0.1200 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1200 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-12-16: 0.1101 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1101 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-12-17: 0.1200 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1200 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-12-18: 0.1061 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1061 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-12-19: 0.1161 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1161 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-12-20: 0.1134 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1134 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-12-21: 0.1146 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1146 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-12-22: 0.1184 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1184 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-12-23: 0.1117 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1117 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-12-24: 0.1117 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1117 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-12-25: 0.1117 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1117 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-12-26: 0.1071 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1071 zł.

Kurs RUBLA - prognozy

2023-12-01 kurs RUBLA na dziś

0.1131 zł za 1 RUBLA

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2023-12-01 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3719 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.1131 zł
2023-12-02 Sobota 0.1087 zł
2023-12-03 Niedziela 0.1185 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.1185 zł
2023-12-05 Wtorek 0.1082 zł
2023-12-06 Środa 0.1184 zł
2023-12-07 Czwartek 0.1185 zł
2023-12-08 Piątek 0.1084 zł
2023-12-09 Sobota 0.1182 zł
2023-12-10 Niedziela 0.1066 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.1084 zł
2023-12-12 Wtorek 0.1102 zł
2023-12-13 Środa 0.1101 zł
2023-12-14 Czwartek 0.1200 zł
2023-12-15 Piątek 0.1200 zł
2023-12-16 Sobota 0.1101 zł
2023-12-17 Niedziela 0.1200 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.1061 zł
2023-12-19 Wtorek 0.1161 zł
2023-12-20 Środa 0.1134 zł
2023-12-21 Czwartek 0.1146 zł
2023-12-22 Piątek 0.1184 zł
2023-12-23 Sobota 0.1117 zł
2023-12-24 Niedziela 0.1117 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.1117 zł
2023-12-26 Wtorek 0.1071 zł
2023-12-27 Środa 0.1191 zł
2023-12-28 Czwartek 0.1169 zł
2023-12-29 Piątek 0.1197 zł
2023-12-30 Sobota 0.1105 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.3719 zł
2023-12-02 Sobota 0.3687 zł
2023-12-03 Niedziela 0.3688 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.3783 zł
2023-12-05 Wtorek 0.3771 zł
2023-12-06 Środa 0.3673 zł
2023-12-07 Czwartek 0.3665 zł
2023-12-08 Piątek 0.3666 zł
2023-12-09 Sobota 0.3663 zł
2023-12-10 Niedziela 0.3758 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.3748 zł
2023-12-12 Wtorek 0.3769 zł
2023-12-13 Środa 0.3697 zł
2023-12-14 Czwartek 0.3792 zł
2023-12-15 Piątek 0.3653 zł
2023-12-16 Sobota 0.3618 zł
2023-12-17 Niedziela 0.3715 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.3746 zł
2023-12-19 Wtorek 0.3773 zł
2023-12-20 Środa 0.3808 zł
2023-12-21 Czwartek 0.3688 zł
2023-12-22 Piątek 0.3703 zł
2023-12-23 Sobota 0.3764 zł
2023-12-24 Niedziela 0.3738 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.3712 zł
2023-12-26 Wtorek 0.3643 zł
2023-12-27 Środa 0.3795 zł
2023-12-28 Czwartek 0.3826 zł
2023-12-29 Piątek 0.3706 zł
2023-12-30 Sobota 0.3683 zł