Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-05-20: 0.6158 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4497 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-05-21: 0.6268 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4571 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-05-22: 0.6260 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4525 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-05-23: 0.6158 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4614 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-05-24: 0.6264 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4612 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-05-25: 0.6253 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4632 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-05-26: 0.6144 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4627 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-05-27: 0.6125 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.4500 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-05-28: 0.6114 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.4465 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-05-29: 0.6245 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.4472 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-05-30: 0.6179 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.4481 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-05-31: 0.6279 zł, prognoza kursu KUNY: 0.4520 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-06-01: 0.6277 zł, prognoza kursu KUNY: 0.4534 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-06-02: 0.6275 zł, prognoza kursu KUNY: 0.4669 zł.

Prognoza kursu KUNY za 2 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-06-03: 0.6170 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6170 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-06-04: 0.6124 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6124 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-06-05: 0.6078 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6078 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-06-06: 0.6211 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6211 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-06-07: 0.6129 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6129 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-06-08: 0.6284 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6284 zł.

Prognoza kursu KUNY za 3 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-06-09: 0.6295 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6295 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-06-10: 0.6227 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6227 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-06-11: 0.6191 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6191 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-06-12: 0.6140 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6140 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-06-13: 0.6074 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6074 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-06-14: 0.6188 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6188 zł.

Kurs KUNY - prognozy

2022-05-20 kurs KUNY na dziś

0.6158 zł za 1 KUNY

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2022-05-20 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.4497 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-05-20 Piątek 0.6158 zł
2022-05-21 Sobota 0.6268 zł
2022-05-22 Niedziela 0.6260 zł
2022-05-23 Poniedziałek 0.6158 zł
2022-05-24 Wtorek 0.6264 zł
2022-05-25 Środa 0.6253 zł
2022-05-26 Czwartek 0.6144 zł
2022-05-27 Piątek 0.6125 zł
2022-05-28 Sobota 0.6114 zł
2022-05-29 Niedziela 0.6245 zł
2022-05-30 Poniedziałek 0.6179 zł
2022-05-31 Wtorek 0.6279 zł
2022-06-01 Środa 0.6277 zł
2022-06-02 Czwartek 0.6275 zł
2022-06-03 Piątek 0.6170 zł
2022-06-04 Sobota 0.6124 zł
2022-06-05 Niedziela 0.6078 zł
2022-06-06 Poniedziałek 0.6211 zł
2022-06-07 Wtorek 0.6129 zł
2022-06-08 Środa 0.6284 zł
2022-06-09 Czwartek 0.6295 zł
2022-06-10 Piątek 0.6227 zł
2022-06-11 Sobota 0.6191 zł
2022-06-12 Niedziela 0.6140 zł
2022-06-13 Poniedziałek 0.6074 zł
2022-06-14 Wtorek 0.6188 zł
2022-06-15 Środa 0.6189 zł
2022-06-16 Czwartek 0.6258 zł
2022-06-17 Piątek 0.6186 zł
2022-06-18 Sobota 0.6319 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-05-20 Piątek 0.4497 zł
2022-05-21 Sobota 0.4571 zł
2022-05-22 Niedziela 0.4525 zł
2022-05-23 Poniedziałek 0.4614 zł
2022-05-24 Wtorek 0.4612 zł
2022-05-25 Środa 0.4632 zł
2022-05-26 Czwartek 0.4627 zł
2022-05-27 Piątek 0.4500 zł
2022-05-28 Sobota 0.4465 zł
2022-05-29 Niedziela 0.4472 zł
2022-05-30 Poniedziałek 0.4481 zł
2022-05-31 Wtorek 0.4520 zł
2022-06-01 Środa 0.4534 zł
2022-06-02 Czwartek 0.4669 zł
2022-06-03 Piątek 0.4574 zł
2022-06-04 Sobota 0.4636 zł
2022-06-05 Niedziela 0.4481 zł
2022-06-06 Poniedziałek 0.4529 zł
2022-06-07 Wtorek 0.4523 zł
2022-06-08 Środa 0.4441 zł
2022-06-09 Czwartek 0.4562 zł
2022-06-10 Piątek 0.4624 zł
2022-06-11 Sobota 0.4642 zł
2022-06-12 Niedziela 0.4576 zł
2022-06-13 Poniedziałek 0.4514 zł
2022-06-14 Wtorek 0.4599 zł
2022-06-15 Środa 0.4461 zł
2022-06-16 Czwartek 0.4548 zł
2022-06-17 Piątek 0.4459 zł
2022-06-18 Sobota 0.4492 zł