Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-05-29: 0.1216 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3804 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-05-30: 0.1216 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3804 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-05-31: 0.1168 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3811 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-06-01: 0.1270 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3812 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-06-02: 0.1163 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3789 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-06-03: 0.1257 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3862 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-06-04: 0.1156 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3752 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-06-05: 0.1261 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.3862 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-06-06: 0.1265 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.3768 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-06-07: 0.1166 zł, prognoza kursu KUNY: 0.3861 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-06-08: 0.1250 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.3756 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-06-09: 0.1268 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.3759 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-06-10: 0.1250 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.3754 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-06-11: 0.1280 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.3871 zł.

Prognoza kursu KUNY za 2 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-06-12: 0.1142 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1142 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-06-13: 0.1275 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1275 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-06-14: 0.1177 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1177 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-06-15: 0.1181 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1181 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-06-16: 0.1177 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1177 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2023-06-17: 0.1278 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1278 zł.

Prognoza kursu KUNY za 3 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2023-06-18: 0.1206 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1206 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2023-06-19: 0.1216 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1216 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2023-06-20: 0.1274 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1274 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2023-06-21: 0.1182 zł, prognoza kursu KUNY: 0.1182 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2023-06-22: 0.1248 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1248 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2023-06-23: 0.1161 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1161 zł.

Kurs KUNY - prognozy

2023-05-29 kurs KUNY na dziś

0.1216 zł za 1 KUNY

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2023-05-29 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3804 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.1216 zł
2023-05-30 Wtorek 0.1216 zł
2023-05-31 Środa 0.1168 zł
2023-06-01 Czwartek 0.1270 zł
2023-06-02 Piątek 0.1163 zł
2023-06-03 Sobota 0.1257 zł
2023-06-04 Niedziela 0.1156 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.1261 zł
2023-06-06 Wtorek 0.1265 zł
2023-06-07 Środa 0.1166 zł
2023-06-08 Czwartek 0.1250 zł
2023-06-09 Piątek 0.1268 zł
2023-06-10 Sobota 0.1250 zł
2023-06-11 Niedziela 0.1280 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.1142 zł
2023-06-13 Wtorek 0.1275 zł
2023-06-14 Środa 0.1177 zł
2023-06-15 Czwartek 0.1181 zł
2023-06-16 Piątek 0.1177 zł
2023-06-17 Sobota 0.1278 zł
2023-06-18 Niedziela 0.1206 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.1216 zł
2023-06-20 Wtorek 0.1274 zł
2023-06-21 Środa 0.1182 zł
2023-06-22 Czwartek 0.1248 zł
2023-06-23 Piątek 0.1161 zł
2023-06-24 Sobota 0.1128 zł
2023-06-25 Niedziela 0.1262 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.1170 zł
2023-06-27 Wtorek 0.1183 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.3804 zł
2023-05-30 Wtorek 0.3804 zł
2023-05-31 Środa 0.3811 zł
2023-06-01 Czwartek 0.3812 zł
2023-06-02 Piątek 0.3789 zł
2023-06-03 Sobota 0.3862 zł
2023-06-04 Niedziela 0.3752 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.3862 zł
2023-06-06 Wtorek 0.3768 zł
2023-06-07 Środa 0.3861 zł
2023-06-08 Czwartek 0.3756 zł
2023-06-09 Piątek 0.3759 zł
2023-06-10 Sobota 0.3754 zł
2023-06-11 Niedziela 0.3871 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.3751 zł
2023-06-13 Wtorek 0.3875 zł
2023-06-14 Środa 0.3744 zł
2023-06-15 Czwartek 0.3780 zł
2023-06-16 Piątek 0.3745 zł
2023-06-17 Sobota 0.3842 zł
2023-06-18 Niedziela 0.3706 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.3745 zł
2023-06-20 Wtorek 0.3742 zł
2023-06-21 Środa 0.3782 zł
2023-06-22 Czwartek 0.3740 zł
2023-06-23 Piątek 0.3850 zł
2023-06-24 Sobota 0.3806 zł
2023-06-25 Niedziela 0.3739 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.3814 zł
2023-06-27 Wtorek 0.3714 zł