Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-09-26: 0.6221 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6294 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-09-27: 0.6218 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6392 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-09-28: 0.6220 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6392 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-09-29: 0.6233 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6404 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-09-30: 0.6360 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6432 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-10-01: 0.6377 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6451 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-10-02: 0.6283 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6457 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-10-03: 0.6240 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6347 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-10-04: 0.6205 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6311 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-10-05: 0.6169 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6409 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-10-06: 0.6170 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6309 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-10-07: 0.6174 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6446 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-10-08: 0.6221 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6359 zł. Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-10-09: 0.6273 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6379 zł.

Prognoza kursu KUNY za 2 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-10-10: 0.6290 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6290 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-10-11: 0.6350 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6350 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-10-12: 0.6293 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6293 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-10-13: 0.6155 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6155 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-10-14: 0.6131 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6131 zł. Prognoza kursu KUNY w sobotę 2022-10-15: 0.6121 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6121 zł.

Prognoza kursu KUNY za 3 tygodnie: Prognoza kursu KUNY w niedzielę 2022-10-16: 0.6238 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6238 zł. Prognoza kursu KUNY w poniedziałek 2022-10-17: 0.6273 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6273 zł. Prognoza kursu KUNY we wtorek 2022-10-18: 0.6211 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.6211 zł. Prognoza kursu KUNY we środę 2022-10-19: 0.6354 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6354 zł. Prognoza kursu KUNY w czwartek 2022-10-20: 0.6261 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6261 zł. Prognoza kursu KUNY w piątek 2022-10-21: 0.6316 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6316 zł.

Kurs KUNY - prognozy

2022-09-26 kurs KUNY na dziś

0.6221 zł za 1 KUNY

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2022-09-26 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6294 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-09-26 Poniedziałek 0.6221 zł
2022-09-27 Wtorek 0.6218 zł
2022-09-28 Środa 0.6220 zł
2022-09-29 Czwartek 0.6233 zł
2022-09-30 Piątek 0.6360 zł
2022-10-01 Sobota 0.6377 zł
2022-10-02 Niedziela 0.6283 zł
2022-10-03 Poniedziałek 0.6240 zł
2022-10-04 Wtorek 0.6205 zł
2022-10-05 Środa 0.6169 zł
2022-10-06 Czwartek 0.6170 zł
2022-10-07 Piątek 0.6174 zł
2022-10-08 Sobota 0.6221 zł
2022-10-09 Niedziela 0.6273 zł
2022-10-10 Poniedziałek 0.6290 zł
2022-10-11 Wtorek 0.6350 zł
2022-10-12 Środa 0.6293 zł
2022-10-13 Czwartek 0.6155 zł
2022-10-14 Piątek 0.6131 zł
2022-10-15 Sobota 0.6121 zł
2022-10-16 Niedziela 0.6238 zł
2022-10-17 Poniedziałek 0.6273 zł
2022-10-18 Wtorek 0.6211 zł
2022-10-19 Środa 0.6354 zł
2022-10-20 Czwartek 0.6261 zł
2022-10-21 Piątek 0.6316 zł
2022-10-22 Sobota 0.6243 zł
2022-10-23 Niedziela 0.6186 zł
2022-10-24 Poniedziałek 0.6113 zł
2022-10-25 Wtorek 0.6261 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-09-26 Poniedziałek 0.6294 zł
2022-09-27 Wtorek 0.6392 zł
2022-09-28 Środa 0.6392 zł
2022-09-29 Czwartek 0.6404 zł
2022-09-30 Piątek 0.6432 zł
2022-10-01 Sobota 0.6451 zł
2022-10-02 Niedziela 0.6457 zł
2022-10-03 Poniedziałek 0.6347 zł
2022-10-04 Wtorek 0.6311 zł
2022-10-05 Środa 0.6409 zł
2022-10-06 Czwartek 0.6309 zł
2022-10-07 Piątek 0.6446 zł
2022-10-08 Sobota 0.6359 zł
2022-10-09 Niedziela 0.6379 zł
2022-10-10 Poniedziałek 0.6497 zł
2022-10-11 Wtorek 0.6368 zł
2022-10-12 Środa 0.6422 zł
2022-10-13 Czwartek 0.6406 zł
2022-10-14 Piątek 0.6393 zł
2022-10-15 Sobota 0.6438 zł
2022-10-16 Niedziela 0.6321 zł
2022-10-17 Poniedziałek 0.6345 zł
2022-10-18 Wtorek 0.6462 zł
2022-10-19 Środa 0.6365 zł
2022-10-20 Czwartek 0.6479 zł
2022-10-21 Piątek 0.6449 zł
2022-10-22 Sobota 0.6457 zł
2022-10-23 Niedziela 0.6462 zł
2022-10-24 Poniedziałek 0.6334 zł
2022-10-25 Wtorek 0.6418 zł