Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-12-01: 0.3811 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1131 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-12-02: 0.3877 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1087 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-12-03: 0.3777 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1185 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-12-04: 0.3874 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1185 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-12-05: 0.3868 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1082 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-12-06: 0.3868 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1184 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-12-07: 0.3766 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1185 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-12-08: 0.3762 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1084 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-12-09: 0.3762 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1182 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-12-10: 0.3783 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1066 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-12-11: 0.3872 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1084 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-12-12: 0.3893 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1102 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-12-13: 0.3890 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1101 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-12-14: 0.3920 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1200 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-12-15: 0.3884 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3884 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-12-16: 0.3849 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3849 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-12-17: 0.3813 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3813 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-12-18: 0.3719 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3719 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-12-19: 0.3756 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3756 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-12-20: 0.3799 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3799 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-12-21: 0.3935 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3935 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-12-22: 0.3851 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3851 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-12-23: 0.3848 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3848 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-12-24: 0.3934 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3934 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-12-25: 0.3899 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3899 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-12-26: 0.3744 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3744 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-12-01 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3811 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs RUBLA - prognozy

2023-12-01 kurs RUBLA na dziś

0.1131 zł za 1 RUBLA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.3811 zł
2023-12-02 Sobota 0.3877 zł
2023-12-03 Niedziela 0.3777 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.3874 zł
2023-12-05 Wtorek 0.3868 zł
2023-12-06 Środa 0.3868 zł
2023-12-07 Czwartek 0.3766 zł
2023-12-08 Piątek 0.3762 zł
2023-12-09 Sobota 0.3762 zł
2023-12-10 Niedziela 0.3783 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.3872 zł
2023-12-12 Wtorek 0.3893 zł
2023-12-13 Środa 0.3890 zł
2023-12-14 Czwartek 0.3920 zł
2023-12-15 Piątek 0.3884 zł
2023-12-16 Sobota 0.3849 zł
2023-12-17 Niedziela 0.3813 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.3719 zł
2023-12-19 Wtorek 0.3756 zł
2023-12-20 Środa 0.3799 zł
2023-12-21 Czwartek 0.3935 zł
2023-12-22 Piątek 0.3851 zł
2023-12-23 Sobota 0.3848 zł
2023-12-24 Niedziela 0.3934 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.3899 zł
2023-12-26 Wtorek 0.3744 zł
2023-12-27 Środa 0.3713 zł
2023-12-28 Czwartek 0.3808 zł
2023-12-29 Piątek 0.3780 zł
2023-12-30 Sobota 0.3812 zł

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.1131 zł
2023-12-02 Sobota 0.1087 zł
2023-12-03 Niedziela 0.1185 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.1185 zł
2023-12-05 Wtorek 0.1082 zł
2023-12-06 Środa 0.1184 zł
2023-12-07 Czwartek 0.1185 zł
2023-12-08 Piątek 0.1084 zł
2023-12-09 Sobota 0.1182 zł
2023-12-10 Niedziela 0.1066 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.1084 zł
2023-12-12 Wtorek 0.1102 zł
2023-12-13 Środa 0.1101 zł
2023-12-14 Czwartek 0.1200 zł
2023-12-15 Piątek 0.1200 zł
2023-12-16 Sobota 0.1101 zł
2023-12-17 Niedziela 0.1200 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.1061 zł
2023-12-19 Wtorek 0.1161 zł
2023-12-20 Środa 0.1134 zł
2023-12-21 Czwartek 0.1146 zł
2023-12-22 Piątek 0.1184 zł
2023-12-23 Sobota 0.1117 zł
2023-12-24 Niedziela 0.1117 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.1117 zł
2023-12-26 Wtorek 0.1071 zł
2023-12-27 Środa 0.1191 zł
2023-12-28 Czwartek 0.1169 zł
2023-12-29 Piątek 0.1197 zł
2023-12-30 Sobota 0.1105 zł