Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-01: 0.4152 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.1256 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-02: 0.4161 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1216 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.4148 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1218 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-04: 0.4138 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1320 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-05: 0.4235 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.1220 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-06: 0.4222 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1314 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-07: 0.4206 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.1312 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-08: 0.4098 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1210 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-09: 0.4198 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1307 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.4105 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1293 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-11: 0.4204 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1180 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-12: 0.4099 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1201 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-13: 0.4224 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1203 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-14: 0.4148 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1235 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-15: 0.4171 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4171 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-16: 0.4125 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4125 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.4117 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4117 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-18: 0.4184 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4184 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-19: 0.4219 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4219 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-20: 0.4086 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4086 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-21: 0.4126 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4126 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-22: 0.4207 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4207 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-23: 0.4231 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4231 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.4098 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4098 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-25: 0.4088 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4088 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-26: 0.4192 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4192 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4152 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs RUBLA - prognozy

2023-04-01 kurs RUBLA na dziś

0.1256 zł za 1 RUBLA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.4152 zł
2023-04-02 Niedziela 0.4161 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.4148 zł
2023-04-04 Wtorek 0.4138 zł
2023-04-05 Środa 0.4235 zł
2023-04-06 Czwartek 0.4222 zł
2023-04-07 Piątek 0.4206 zł
2023-04-08 Sobota 0.4098 zł
2023-04-09 Niedziela 0.4198 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.4105 zł
2023-04-11 Wtorek 0.4204 zł
2023-04-12 Środa 0.4099 zł
2023-04-13 Czwartek 0.4224 zł
2023-04-14 Piątek 0.4148 zł
2023-04-15 Sobota 0.4171 zł
2023-04-16 Niedziela 0.4125 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.4117 zł
2023-04-18 Wtorek 0.4184 zł
2023-04-19 Środa 0.4219 zł
2023-04-20 Czwartek 0.4086 zł
2023-04-21 Piątek 0.4126 zł
2023-04-22 Sobota 0.4207 zł
2023-04-23 Niedziela 0.4231 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.4098 zł
2023-04-25 Wtorek 0.4088 zł
2023-04-26 Środa 0.4192 zł
2023-04-27 Czwartek 0.4223 zł
2023-04-28 Piątek 0.4113 zł
2023-04-29 Sobota 0.4094 zł
2023-04-30 Niedziela 0.4190 zł

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.1256 zł
2023-04-02 Niedziela 0.1216 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.1218 zł
2023-04-04 Wtorek 0.1320 zł
2023-04-05 Środa 0.1220 zł
2023-04-06 Czwartek 0.1314 zł
2023-04-07 Piątek 0.1312 zł
2023-04-08 Sobota 0.1210 zł
2023-04-09 Niedziela 0.1307 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.1293 zł
2023-04-11 Wtorek 0.1180 zł
2023-04-12 Środa 0.1201 zł
2023-04-13 Czwartek 0.1203 zł
2023-04-14 Piątek 0.1235 zł
2023-04-15 Sobota 0.1332 zł
2023-04-16 Niedziela 0.1329 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.1226 zł
2023-04-18 Wtorek 0.1320 zł
2023-04-19 Środa 0.1210 zł
2023-04-20 Czwartek 0.1275 zł
2023-04-21 Piątek 0.1145 zł
2023-04-22 Sobota 0.1263 zł
2023-04-23 Niedziela 0.1307 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.1349 zł
2023-04-25 Wtorek 0.1246 zł
2023-04-26 Środa 0.1242 zł
2023-04-27 Czwartek 0.1302 zł
2023-04-28 Piątek 0.1318 zł
2023-04-29 Sobota 0.1160 zł
2023-04-30 Niedziela 0.1278 zł