Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2022-01-18: 0.4384 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6019 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2022-01-19: 0.4384 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6019 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2022-01-20: 0.4475 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6105 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2022-01-21: 0.4362 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.6094 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2022-01-22: 0.4460 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6082 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2022-01-23: 0.4365 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.5977 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2022-01-24: 0.4369 zł, prognoza kursu KUNY: 0.6075 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2022-01-25: 0.4459 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.5970 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2022-01-26: 0.4346 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.5971 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2022-01-27: 0.4433 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6066 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2022-01-28: 0.4464 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.5998 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2022-01-29: 0.4357 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6123 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2022-01-30: 0.4382 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6144 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2022-01-31: 0.4446 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6101 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2022-02-01: 0.4348 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4348 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2022-02-02: 0.4448 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4448 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2022-02-03: 0.4441 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4441 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2022-02-04: 0.4463 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4463 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2022-02-05: 0.4364 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4364 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2022-02-06: 0.4368 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4368 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2022-02-07: 0.4451 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4451 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2022-02-08: 0.4345 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4345 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2022-02-09: 0.4342 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4342 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2022-02-10: 0.4464 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4464 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2022-02-11: 0.4462 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4462 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2022-02-12: 0.4401 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4401 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2022-01-18 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4384 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KUNY - prognozy

2022-01-18 kurs KUNY na dziś

0.6019 zł za 1 KUNY

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.4384 zł
2022-01-19 Środa 0.4384 zł
2022-01-20 Czwartek 0.4475 zł
2022-01-21 Piątek 0.4362 zł
2022-01-22 Sobota 0.4460 zł
2022-01-23 Niedziela 0.4365 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.4369 zł
2022-01-25 Wtorek 0.4459 zł
2022-01-26 Środa 0.4346 zł
2022-01-27 Czwartek 0.4433 zł
2022-01-28 Piątek 0.4464 zł
2022-01-29 Sobota 0.4357 zł
2022-01-30 Niedziela 0.4382 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.4446 zł
2022-02-01 Wtorek 0.4348 zł
2022-02-02 Środa 0.4448 zł
2022-02-03 Czwartek 0.4441 zł
2022-02-04 Piątek 0.4463 zł
2022-02-05 Sobota 0.4364 zł
2022-02-06 Niedziela 0.4368 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.4451 zł
2022-02-08 Wtorek 0.4345 zł
2022-02-09 Środa 0.4342 zł
2022-02-10 Czwartek 0.4464 zł
2022-02-11 Piątek 0.4462 zł
2022-02-12 Sobota 0.4401 zł
2022-02-13 Niedziela 0.4373 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.4448 zł
2022-02-15 Wtorek 0.4344 zł
2022-02-16 Środa 0.4338 zł

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.6019 zł
2022-01-19 Środa 0.6019 zł
2022-01-20 Czwartek 0.6105 zł
2022-01-21 Piątek 0.6094 zł
2022-01-22 Sobota 0.6082 zł
2022-01-23 Niedziela 0.5977 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.6075 zł
2022-01-25 Wtorek 0.5970 zł
2022-01-26 Środa 0.5971 zł
2022-01-27 Czwartek 0.6066 zł
2022-01-28 Piątek 0.5998 zł
2022-01-29 Sobota 0.6123 zł
2022-01-30 Niedziela 0.6144 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.6101 zł
2022-02-01 Wtorek 0.5995 zł
2022-02-02 Środa 0.5957 zł
2022-02-03 Czwartek 0.5955 zł
2022-02-04 Piątek 0.6052 zł
2022-02-05 Sobota 0.6062 zł
2022-02-06 Niedziela 0.6112 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.6038 zł
2022-02-08 Wtorek 0.6073 zł
2022-02-09 Środa 0.6030 zł
2022-02-10 Czwartek 0.5968 zł
2022-02-11 Piątek 0.6019 zł
2022-02-12 Sobota 0.5938 zł
2022-02-13 Niedziela 0.5973 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.6025 zł
2022-02-15 Wtorek 0.6021 zł
2022-02-16 Środa 0.6024 zł