Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-09-22: 0.3876 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6199 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-09-23: 0.3957 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6282 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-09-24: 0.3951 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6284 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-09-25: 0.3833 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6261 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-09-26: 0.3830 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6162 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-09-27: 0.3941 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6271 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-09-28: 0.3851 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6182 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-09-29: 0.3950 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6275 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-09-30: 0.3838 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6263 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-10-01: 0.3853 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6277 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-10-02: 0.3978 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6205 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-10-03: 0.3864 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6226 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-10-04: 0.3921 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6286 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-10-05: 0.3918 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.6181 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-10-06: 0.3924 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3924 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-10-07: 0.3964 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3964 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-10-08: 0.3930 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3930 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-10-09: 0.3830 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3830 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-10-10: 0.3840 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3840 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-10-11: 0.3848 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3848 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-10-12: 0.3871 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3871 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-10-13: 0.3951 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3951 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-10-14: 0.3971 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3971 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-10-15: 0.3985 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3985 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-10-16: 0.3989 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3989 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-10-17: 0.3958 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3958 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-09-22 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3876 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2023-09-22 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6199 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-09-22 Piątek 0.3876 zł
2023-09-23 Sobota 0.3957 zł
2023-09-24 Niedziela 0.3951 zł
2023-09-25 Poniedziałek 0.3833 zł
2023-09-26 Wtorek 0.3830 zł
2023-09-27 Środa 0.3941 zł
2023-09-28 Czwartek 0.3851 zł
2023-09-29 Piątek 0.3950 zł
2023-09-30 Sobota 0.3838 zł
2023-10-01 Niedziela 0.3853 zł
2023-10-02 Poniedziałek 0.3978 zł
2023-10-03 Wtorek 0.3864 zł
2023-10-04 Środa 0.3921 zł
2023-10-05 Czwartek 0.3918 zł
2023-10-06 Piątek 0.3924 zł
2023-10-07 Sobota 0.3964 zł
2023-10-08 Niedziela 0.3930 zł
2023-10-09 Poniedziałek 0.3830 zł
2023-10-10 Wtorek 0.3840 zł
2023-10-11 Środa 0.3848 zł
2023-10-12 Czwartek 0.3871 zł
2023-10-13 Piątek 0.3951 zł
2023-10-14 Sobota 0.3971 zł
2023-10-15 Niedziela 0.3985 zł
2023-10-16 Poniedziałek 0.3989 zł
2023-10-17 Wtorek 0.3958 zł
2023-10-18 Środa 0.3917 zł
2023-10-19 Czwartek 0.3889 zł
2023-10-20 Piątek 0.3903 zł
2023-10-21 Sobota 0.3940 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-09-22 Piątek 0.6199 zł
2023-09-23 Sobota 0.6282 zł
2023-09-24 Niedziela 0.6284 zł
2023-09-25 Poniedziałek 0.6261 zł
2023-09-26 Wtorek 0.6162 zł
2023-09-27 Środa 0.6271 zł
2023-09-28 Czwartek 0.6182 zł
2023-09-29 Piątek 0.6275 zł
2023-09-30 Sobota 0.6263 zł
2023-10-01 Niedziela 0.6277 zł
2023-10-02 Poniedziałek 0.6205 zł
2023-10-03 Wtorek 0.6226 zł
2023-10-04 Środa 0.6286 zł
2023-10-05 Czwartek 0.6181 zł
2023-10-06 Piątek 0.6155 zł
2023-10-07 Sobota 0.6193 zł
2023-10-08 Niedziela 0.6290 zł
2023-10-09 Poniedziałek 0.6322 zł
2023-10-10 Wtorek 0.6198 zł
2023-10-11 Środa 0.6286 zł
2023-10-12 Czwartek 0.6289 zł
2023-10-13 Piątek 0.6281 zł
2023-10-14 Sobota 0.6157 zł
2023-10-15 Niedziela 0.6226 zł
2023-10-16 Poniedziałek 0.6263 zł
2023-10-17 Wtorek 0.6218 zł
2023-10-18 Środa 0.6320 zł
2023-10-19 Czwartek 0.6219 zł
2023-10-20 Piątek 0.6308 zł
2023-10-21 Sobota 0.6335 zł