Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-04-20: 0.3706 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1712 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-04-21: 0.3666 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1630 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.3660 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-04-23: 0.3652 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1734 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-04-24: 0.3657 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1744 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-04-25: 0.3665 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1756 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-04-26: 0.3774 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1763 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-04-27: 0.3770 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1664 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-04-28: 0.3763 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1663 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.3743 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1635 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-04-30: 0.3727 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1641 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-01: 0.3609 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1748 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-05-02: 0.3606 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1786 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-05-03: 0.3708 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.1795 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-05-04: 0.3649 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3649 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-05-05: 0.3686 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3686 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.3719 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3719 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-05-07: 0.3709 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3709 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-08: 0.3794 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3794 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-05-09: 0.3643 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3643 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-05-10: 0.3597 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3597 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-05-11: 0.3591 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3591 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-05-12: 0.3604 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3604 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.3731 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3731 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-05-14: 0.3735 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3735 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-05-15: 0.3755 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3755 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3706 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1712 zł za 1 KORONA CZESKA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.3706 zł
2024-04-21 Niedziela 0.3666 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.3660 zł
2024-04-23 Wtorek 0.3652 zł
2024-04-24 Środa 0.3657 zł
2024-04-25 Czwartek 0.3665 zł
2024-04-26 Piątek 0.3774 zł
2024-04-27 Sobota 0.3770 zł
2024-04-28 Niedziela 0.3763 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.3743 zł
2024-04-30 Wtorek 0.3727 zł
2024-05-01 Środa 0.3609 zł
2024-05-02 Czwartek 0.3606 zł
2024-05-03 Piątek 0.3708 zł
2024-05-04 Sobota 0.3649 zł
2024-05-05 Niedziela 0.3686 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.3719 zł
2024-05-07 Wtorek 0.3709 zł
2024-05-08 Środa 0.3794 zł
2024-05-09 Czwartek 0.3643 zł
2024-05-10 Piątek 0.3597 zł
2024-05-11 Sobota 0.3591 zł
2024-05-12 Niedziela 0.3604 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.3731 zł
2024-05-14 Wtorek 0.3735 zł
2024-05-15 Środa 0.3755 zł
2024-05-16 Czwartek 0.3691 zł
2024-05-17 Piątek 0.3765 zł
2024-05-18 Sobota 0.3628 zł
2024-05-19 Niedziela 0.3660 zł

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.1712 zł
2024-04-21 Niedziela 0.1630 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.1731 zł
2024-04-23 Wtorek 0.1734 zł
2024-04-24 Środa 0.1744 zł
2024-04-25 Czwartek 0.1756 zł
2024-04-26 Piątek 0.1763 zł
2024-04-27 Sobota 0.1664 zł
2024-04-28 Niedziela 0.1663 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.1635 zł
2024-04-30 Wtorek 0.1641 zł
2024-05-01 Środa 0.1748 zł
2024-05-02 Czwartek 0.1786 zł
2024-05-03 Piątek 0.1795 zł
2024-05-04 Sobota 0.1704 zł
2024-05-05 Niedziela 0.1678 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.1747 zł
2024-05-07 Wtorek 0.1604 zł
2024-05-08 Środa 0.1696 zł
2024-05-09 Czwartek 0.1725 zł
2024-05-10 Piątek 0.1675 zł
2024-05-11 Sobota 0.1826 zł
2024-05-12 Niedziela 0.1712 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.1776 zł
2024-05-14 Wtorek 0.1760 zł
2024-05-15 Środa 0.1626 zł
2024-05-16 Czwartek 0.1632 zł
2024-05-17 Piątek 0.1725 zł
2024-05-18 Sobota 0.1749 zł
2024-05-19 Niedziela 0.1692 zł