Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-01: 0.4152 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.3107 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-02: 0.4161 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.3254 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.4148 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.3306 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-04: 0.4138 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.3299 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-05: 0.4235 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.3291 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-06: 0.4222 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.3253 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-07: 0.4206 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.3190 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-08: 0.4098 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3145 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-09: 0.4198 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3180 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.4105 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3206 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-11: 0.4204 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3172 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-12: 0.4099 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3336 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-13: 0.4224 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3249 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-14: 0.4148 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.3231 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-15: 0.4171 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4171 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-16: 0.4125 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4125 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.4117 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4117 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-18: 0.4184 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4184 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-19: 0.4219 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4219 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-04-20: 0.4086 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4086 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-04-21: 0.4126 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4126 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-04-22: 0.4207 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4207 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-04-23: 0.4231 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4231 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.4098 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4098 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-04-25: 0.4088 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4088 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-04-26: 0.4192 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4192 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.4152 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs FUNTA - prognozy

2023-04-01 kurs FUNTA na dziś

5.3107 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.4152 zł
2023-04-02 Niedziela 0.4161 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.4148 zł
2023-04-04 Wtorek 0.4138 zł
2023-04-05 Środa 0.4235 zł
2023-04-06 Czwartek 0.4222 zł
2023-04-07 Piątek 0.4206 zł
2023-04-08 Sobota 0.4098 zł
2023-04-09 Niedziela 0.4198 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.4105 zł
2023-04-11 Wtorek 0.4204 zł
2023-04-12 Środa 0.4099 zł
2023-04-13 Czwartek 0.4224 zł
2023-04-14 Piątek 0.4148 zł
2023-04-15 Sobota 0.4171 zł
2023-04-16 Niedziela 0.4125 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.4117 zł
2023-04-18 Wtorek 0.4184 zł
2023-04-19 Środa 0.4219 zł
2023-04-20 Czwartek 0.4086 zł
2023-04-21 Piątek 0.4126 zł
2023-04-22 Sobota 0.4207 zł
2023-04-23 Niedziela 0.4231 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.4098 zł
2023-04-25 Wtorek 0.4088 zł
2023-04-26 Środa 0.4192 zł
2023-04-27 Czwartek 0.4223 zł
2023-04-28 Piątek 0.4113 zł
2023-04-29 Sobota 0.4094 zł
2023-04-30 Niedziela 0.4190 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 5.3107 zł
2023-04-02 Niedziela 5.3254 zł
2023-04-03 Poniedziałek 5.3306 zł
2023-04-04 Wtorek 5.3299 zł
2023-04-05 Środa 5.3291 zł
2023-04-06 Czwartek 5.3253 zł
2023-04-07 Piątek 5.3190 zł
2023-04-08 Sobota 5.3145 zł
2023-04-09 Niedziela 5.3180 zł
2023-04-10 Poniedziałek 5.3206 zł
2023-04-11 Wtorek 5.3172 zł
2023-04-12 Środa 5.3336 zł
2023-04-13 Czwartek 5.3249 zł
2023-04-14 Piątek 5.3231 zł
2023-04-15 Sobota 5.3195 zł
2023-04-16 Niedziela 5.3146 zł
2023-04-17 Poniedziałek 5.3122 zł
2023-04-18 Wtorek 5.3127 zł
2023-04-19 Środa 5.3236 zł
2023-04-20 Czwartek 5.3188 zł
2023-04-21 Piątek 5.3302 zł
2023-04-22 Sobota 5.3322 zł
2023-04-23 Niedziela 5.3275 zł
2023-04-24 Poniedziałek 5.3241 zł
2023-04-25 Wtorek 5.3104 zł
2023-04-26 Środa 5.3082 zł
2023-04-27 Czwartek 5.3212 zł
2023-04-28 Piątek 5.3134 zł
2023-04-29 Sobota 5.3192 zł
2023-04-30 Niedziela 5.3221 zł