Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-02-25: 0.3797 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0793 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.3801 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0782 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-02-27: 0.3908 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0846 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-02-28: 0.3807 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0702 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-02-29: 0.3803 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0486 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-01: 0.3806 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0372 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-02: 0.3913 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0567 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-03: 0.3822 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0662 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.3797 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0775 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-05: 0.3773 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0705 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-06: 0.3885 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0757 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-07: 0.3889 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0827 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-08: 0.3789 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0628 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-09: 0.3755 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 5.0570 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-10: 0.3891 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3891 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.3897 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3897 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-12: 0.3794 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3794 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-13: 0.3847 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3847 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-14: 0.3868 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3868 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-15: 0.3799 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3799 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-16: 0.3804 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3804 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-17: 0.3861 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3861 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.3862 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3862 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-19: 0.3898 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3898 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-20: 0.3811 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3811 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-21: 0.3896 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3896 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-02-25 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3797 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs FUNTA - prognozy

2024-02-25 kurs FUNTA na dziś

5.0793 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 0.3797 zł
2024-02-26 Poniedziałek 0.3801 zł
2024-02-27 Wtorek 0.3908 zł
2024-02-28 Środa 0.3807 zł
2024-02-29 Czwartek 0.3803 zł
2024-03-01 Piątek 0.3806 zł
2024-03-02 Sobota 0.3913 zł
2024-03-03 Niedziela 0.3822 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.3797 zł
2024-03-05 Wtorek 0.3773 zł
2024-03-06 Środa 0.3885 zł
2024-03-07 Czwartek 0.3889 zł
2024-03-08 Piątek 0.3789 zł
2024-03-09 Sobota 0.3755 zł
2024-03-10 Niedziela 0.3891 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.3897 zł
2024-03-12 Wtorek 0.3794 zł
2024-03-13 Środa 0.3847 zł
2024-03-14 Czwartek 0.3868 zł
2024-03-15 Piątek 0.3799 zł
2024-03-16 Sobota 0.3804 zł
2024-03-17 Niedziela 0.3861 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.3862 zł
2024-03-19 Wtorek 0.3898 zł
2024-03-20 Środa 0.3811 zł
2024-03-21 Czwartek 0.3896 zł
2024-03-22 Piątek 0.3786 zł
2024-03-23 Sobota 0.3788 zł
2024-03-24 Niedziela 0.3774 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.3771 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 5.0793 zł
2024-02-26 Poniedziałek 5.0782 zł
2024-02-27 Wtorek 5.0846 zł
2024-02-28 Środa 5.0702 zł
2024-02-29 Czwartek 5.0486 zł
2024-03-01 Piątek 5.0372 zł
2024-03-02 Sobota 5.0567 zł
2024-03-03 Niedziela 5.0662 zł
2024-03-04 Poniedziałek 5.0775 zł
2024-03-05 Wtorek 5.0705 zł
2024-03-06 Środa 5.0757 zł
2024-03-07 Czwartek 5.0827 zł
2024-03-08 Piątek 5.0628 zł
2024-03-09 Sobota 5.0570 zł
2024-03-10 Niedziela 5.0525 zł
2024-03-11 Poniedziałek 5.0584 zł
2024-03-12 Wtorek 5.0618 zł
2024-03-13 Środa 5.0664 zł
2024-03-14 Czwartek 5.0796 zł
2024-03-15 Piątek 5.0813 zł
2024-03-16 Sobota 5.0787 zł
2024-03-17 Niedziela 5.0725 zł
2024-03-18 Poniedziałek 5.0624 zł
2024-03-19 Wtorek 5.0510 zł
2024-03-20 Środa 5.0626 zł
2024-03-21 Czwartek 5.0572 zł
2024-03-22 Piątek 5.0743 zł
2024-03-23 Sobota 5.0708 zł
2024-03-24 Niedziela 5.0749 zł
2024-03-25 Poniedziałek 5.0725 zł