Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-02-25: 0.3797 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5689 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.3801 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5739 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-02-27: 0.3908 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5723 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-02-28: 0.3807 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5660 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-02-29: 0.3803 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5532 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-01: 0.3806 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5325 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-02: 0.3913 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.5447 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-03: 0.3822 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5361 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.3797 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5464 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-05: 0.3773 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5568 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-06: 0.3885 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5667 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-07: 0.3889 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5757 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-08: 0.3789 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5588 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-09: 0.3755 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.5456 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-10: 0.3891 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3891 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.3897 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3897 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-12: 0.3794 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3794 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-13: 0.3847 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3847 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-14: 0.3868 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3868 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-03-15: 0.3799 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3799 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-03-16: 0.3804 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3804 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-03-17: 0.3861 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3861 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.3862 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3862 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-03-19: 0.3898 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3898 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-03-20: 0.3811 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3811 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-03-21: 0.3896 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3896 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-02-25 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3797 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs FRANK SZWAJCARSKI - prognozy

2024-02-25 kurs FRANK SZWAJCARSKI na dziś

4.5689 zł za 1 FRANK SZWAJCARSKI

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 0.3797 zł
2024-02-26 Poniedziałek 0.3801 zł
2024-02-27 Wtorek 0.3908 zł
2024-02-28 Środa 0.3807 zł
2024-02-29 Czwartek 0.3803 zł
2024-03-01 Piątek 0.3806 zł
2024-03-02 Sobota 0.3913 zł
2024-03-03 Niedziela 0.3822 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.3797 zł
2024-03-05 Wtorek 0.3773 zł
2024-03-06 Środa 0.3885 zł
2024-03-07 Czwartek 0.3889 zł
2024-03-08 Piątek 0.3789 zł
2024-03-09 Sobota 0.3755 zł
2024-03-10 Niedziela 0.3891 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.3897 zł
2024-03-12 Wtorek 0.3794 zł
2024-03-13 Środa 0.3847 zł
2024-03-14 Czwartek 0.3868 zł
2024-03-15 Piątek 0.3799 zł
2024-03-16 Sobota 0.3804 zł
2024-03-17 Niedziela 0.3861 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.3862 zł
2024-03-19 Wtorek 0.3898 zł
2024-03-20 Środa 0.3811 zł
2024-03-21 Czwartek 0.3896 zł
2024-03-22 Piątek 0.3786 zł
2024-03-23 Sobota 0.3788 zł
2024-03-24 Niedziela 0.3774 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.3771 zł

Prognoza FRANK SZWAJCARSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 4.5689 zł
2024-02-26 Poniedziałek 4.5739 zł
2024-02-27 Wtorek 4.5723 zł
2024-02-28 Środa 4.5660 zł
2024-02-29 Czwartek 4.5532 zł
2024-03-01 Piątek 4.5325 zł
2024-03-02 Sobota 4.5447 zł
2024-03-03 Niedziela 4.5361 zł
2024-03-04 Poniedziałek 4.5464 zł
2024-03-05 Wtorek 4.5568 zł
2024-03-06 Środa 4.5667 zł
2024-03-07 Czwartek 4.5757 zł
2024-03-08 Piątek 4.5588 zł
2024-03-09 Sobota 4.5456 zł
2024-03-10 Niedziela 4.5385 zł
2024-03-11 Poniedziałek 4.5428 zł
2024-03-12 Wtorek 4.5474 zł
2024-03-13 Środa 4.5414 zł
2024-03-14 Czwartek 4.5516 zł
2024-03-15 Piątek 4.5614 zł
2024-03-16 Sobota 4.5721 zł
2024-03-17 Niedziela 4.5550 zł
2024-03-18 Poniedziałek 4.5526 zł
2024-03-19 Wtorek 4.5473 zł
2024-03-20 Środa 4.5379 zł
2024-03-21 Czwartek 4.5489 zł
2024-03-22 Piątek 4.5418 zł
2024-03-23 Sobota 4.5465 zł
2024-03-24 Niedziela 4.5567 zł
2024-03-25 Poniedziałek 4.5578 zł