Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.3684 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4276 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-07-23: 0.3684 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4276 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-07-24: 0.3772 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.3771 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-07-25: 0.3762 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.3592 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-07-26: 0.3745 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.3678 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-07-27: 0.3748 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.3857 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-07-28: 0.3758 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4042 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.3763 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.4398 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-07-30: 0.3751 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.4429 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-07-31: 0.3638 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.4376 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-08-01: 0.3663 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.4158 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-08-02: 0.3789 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.3930 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-08-03: 0.3810 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.3730 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-08-04: 0.3702 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 4.3659 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.3800 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3800 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-08-06: 0.3806 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3806 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-08-07: 0.3707 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3707 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-08-08: 0.3767 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3767 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-08-09: 0.3634 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3634 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2024-08-10: 0.3747 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3747 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2024-08-11: 0.3704 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3704 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.3817 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3817 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2024-08-13: 0.3721 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3721 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2024-08-14: 0.3819 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3819 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2024-08-15: 0.3721 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3721 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2024-08-16: 0.3710 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3710 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3684 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs FRANK SZWAJCARSKI - prognozy

2024-07-22 kurs FRANK SZWAJCARSKI na dziś

4.4276 zł za 1 FRANK SZWAJCARSKI

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.3684 zł
2024-07-23 Wtorek 0.3684 zł
2024-07-24 Środa 0.3772 zł
2024-07-25 Czwartek 0.3762 zł
2024-07-26 Piątek 0.3745 zł
2024-07-27 Sobota 0.3748 zł
2024-07-28 Niedziela 0.3758 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.3763 zł
2024-07-30 Wtorek 0.3751 zł
2024-07-31 Środa 0.3638 zł
2024-08-01 Czwartek 0.3663 zł
2024-08-02 Piątek 0.3789 zł
2024-08-03 Sobota 0.3810 zł
2024-08-04 Niedziela 0.3702 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.3800 zł
2024-08-06 Wtorek 0.3806 zł
2024-08-07 Środa 0.3707 zł
2024-08-08 Czwartek 0.3767 zł
2024-08-09 Piątek 0.3634 zł
2024-08-10 Sobota 0.3747 zł
2024-08-11 Niedziela 0.3704 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.3817 zł
2024-08-13 Wtorek 0.3721 zł
2024-08-14 Środa 0.3819 zł
2024-08-15 Czwartek 0.3721 zł
2024-08-16 Piątek 0.3710 zł
2024-08-17 Sobota 0.3753 zł
2024-08-18 Niedziela 0.3766 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.3645 zł
2024-08-20 Wtorek 0.3706 zł

Prognoza FRANK SZWAJCARSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 4.4276 zł
2024-07-23 Wtorek 4.4276 zł
2024-07-24 Środa 4.3771 zł
2024-07-25 Czwartek 4.3592 zł
2024-07-26 Piątek 4.3678 zł
2024-07-27 Sobota 4.3857 zł
2024-07-28 Niedziela 4.4042 zł
2024-07-29 Poniedziałek 4.4398 zł
2024-07-30 Wtorek 4.4429 zł
2024-07-31 Środa 4.4376 zł
2024-08-01 Czwartek 4.4158 zł
2024-08-02 Piątek 4.3930 zł
2024-08-03 Sobota 4.3730 zł
2024-08-04 Niedziela 4.3659 zł
2024-08-05 Poniedziałek 4.3909 zł
2024-08-06 Wtorek 4.4049 zł
2024-08-07 Środa 4.4340 zł
2024-08-08 Czwartek 4.4451 zł
2024-08-09 Piątek 4.4271 zł
2024-08-10 Sobota 4.4205 zł
2024-08-11 Niedziela 4.3889 zł
2024-08-12 Poniedziałek 4.3823 zł
2024-08-13 Wtorek 4.3816 zł
2024-08-14 Środa 4.3822 zł
2024-08-15 Czwartek 4.4049 zł
2024-08-16 Piątek 4.4230 zł
2024-08-17 Sobota 4.4404 zł
2024-08-18 Niedziela 4.4359 zł
2024-08-19 Poniedziałek 4.4072 zł
2024-08-20 Wtorek 4.3922 zł