Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-05-29: 0.3900 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0122 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-05-30: 0.3900 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0122 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-05-31: 0.3937 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0071 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-06-01: 0.3940 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0071 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-06-02: 0.3920 zł, a prognoza kursu FORINTA: 0.0170 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-06-03: 0.3888 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0070 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-06-04: 0.3961 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0170 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-06-05: 0.3954 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0071 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-06-06: 0.3856 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0072 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-06-07: 0.3955 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0172 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-06-08: 0.3962 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0155 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-06-09: 0.3976 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0038 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-06-10: 0.3982 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0054 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-06-11: 0.3866 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.0154 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-06-12: 0.3973 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3973 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-06-13: 0.3884 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3884 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-06-14: 0.3974 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3974 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-06-15: 0.3972 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3972 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-06-16: 0.3974 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3974 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w sobotę 2023-06-17: 0.4014 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.4014 zł.

Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w niedzielę 2023-06-18: 0.3923 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3923 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w poniedziałek 2023-06-19: 0.3891 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3891 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we wtorek 2023-06-20: 0.3890 zł, prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3890 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA we środę 2023-06-21: 0.3958 zł, natomiast prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3958 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w czwartek 2023-06-22: 0.3894 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3894 zł. Prognoza kursu KORONA SZWEDZKA w piątek 2023-06-23: 0.3893 zł, a prognoza kursu KORONA SZWEDZKA: 0.3893 zł.

Kurs KORONA SZWEDZKA - prognozy

2023-05-29 kurs KORONA SZWEDZKA na dziś

0.3900 zł za 1 KORONA SZWEDZKA

Kurs FORINTA - prognozy

2023-05-29 kurs FORINTA na dziś

0.0122 zł za 1 FORINTA

Prognoza KORONA SZWEDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.3900 zł
2023-05-30 Wtorek 0.3900 zł
2023-05-31 Środa 0.3937 zł
2023-06-01 Czwartek 0.3940 zł
2023-06-02 Piątek 0.3920 zł
2023-06-03 Sobota 0.3888 zł
2023-06-04 Niedziela 0.3961 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.3954 zł
2023-06-06 Wtorek 0.3856 zł
2023-06-07 Środa 0.3955 zł
2023-06-08 Czwartek 0.3962 zł
2023-06-09 Piątek 0.3976 zł
2023-06-10 Sobota 0.3982 zł
2023-06-11 Niedziela 0.3866 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.3973 zł
2023-06-13 Wtorek 0.3884 zł
2023-06-14 Środa 0.3974 zł
2023-06-15 Czwartek 0.3972 zł
2023-06-16 Piątek 0.3974 zł
2023-06-17 Sobota 0.4014 zł
2023-06-18 Niedziela 0.3923 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.3891 zł
2023-06-20 Wtorek 0.3890 zł
2023-06-21 Środa 0.3958 zł
2023-06-22 Czwartek 0.3894 zł
2023-06-23 Piątek 0.3893 zł
2023-06-24 Sobota 0.4023 zł
2023-06-25 Niedziela 0.3937 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.3920 zł
2023-06-27 Wtorek 0.3993 zł

Prognoza FORINTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.0122 zł
2023-05-30 Wtorek 0.0122 zł
2023-05-31 Środa 0.0071 zł
2023-06-01 Czwartek 0.0071 zł
2023-06-02 Piątek 0.0170 zł
2023-06-03 Sobota 0.0070 zł
2023-06-04 Niedziela 0.0170 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.0071 zł
2023-06-06 Wtorek 0.0072 zł
2023-06-07 Środa 0.0172 zł
2023-06-08 Czwartek 0.0155 zł
2023-06-09 Piątek 0.0038 zł
2023-06-10 Sobota 0.0054 zł
2023-06-11 Niedziela 0.0154 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.0087 zł
2023-06-13 Wtorek 0.0054 zł
2023-06-14 Środa 0.0054 zł
2023-06-15 Czwartek 0.0055 zł
2023-06-16 Piątek 0.0183 zł
2023-06-17 Sobota 0.0072 zł
2023-06-18 Niedziela 0.0132 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.0132 zł
2023-06-20 Wtorek 0.0148 zł
2023-06-21 Środa 0.0048 zł
2023-06-22 Czwartek 0.0115 zł
2023-06-23 Piątek 0.0104 zł
2023-06-24 Sobota 0.0147 zł
2023-06-25 Niedziela 0.0053 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.0179 zł
2023-06-27 Wtorek 0.0062 zł