Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.3775 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0242 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-02-27: 0.3881 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0242 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-02-28: 0.3877 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0341 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-02-29: 0.3866 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0241 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-01: 0.3760 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0340 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-02: 0.3852 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0241 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-03: 0.3750 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0342 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.3736 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0259 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-05: 0.3830 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0242 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-06: 0.3759 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0225 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-07: 0.3794 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0225 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-08: 0.3925 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0325 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-09: 0.3784 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0257 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-10: 0.3776 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.0324 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.3837 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3837 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-12: 0.3829 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3829 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-13: 0.3822 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3822 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-14: 0.3825 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3825 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-15: 0.3744 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3744 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-16: 0.3876 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3876 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-17: 0.3784 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3784 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.3778 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3778 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-19: 0.3849 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3849 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-20: 0.3864 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3864 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-21: 0.3779 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3779 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-22: 0.3875 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3875 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-02-26 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3775 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2024-02-26 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0242 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-26 Poniedziałek 0.3775 zł
2024-02-27 Wtorek 0.3881 zł
2024-02-28 Środa 0.3877 zł
2024-02-29 Czwartek 0.3866 zł
2024-03-01 Piątek 0.3760 zł
2024-03-02 Sobota 0.3852 zł
2024-03-03 Niedziela 0.3750 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.3736 zł
2024-03-05 Wtorek 0.3830 zł
2024-03-06 Środa 0.3759 zł
2024-03-07 Czwartek 0.3794 zł
2024-03-08 Piątek 0.3925 zł
2024-03-09 Sobota 0.3784 zł
2024-03-10 Niedziela 0.3776 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.3837 zł
2024-03-12 Wtorek 0.3829 zł
2024-03-13 Środa 0.3822 zł
2024-03-14 Czwartek 0.3825 zł
2024-03-15 Piątek 0.3744 zł
2024-03-16 Sobota 0.3876 zł
2024-03-17 Niedziela 0.3784 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.3778 zł
2024-03-19 Wtorek 0.3849 zł
2024-03-20 Środa 0.3864 zł
2024-03-21 Czwartek 0.3779 zł
2024-03-22 Piątek 0.3875 zł
2024-03-23 Sobota 0.3847 zł
2024-03-24 Niedziela 0.3765 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.3851 zł
2024-03-26 Wtorek 0.3863 zł

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-26 Poniedziałek 0.0242 zł
2024-02-27 Wtorek 0.0242 zł
2024-02-28 Środa 0.0341 zł
2024-02-29 Czwartek 0.0241 zł
2024-03-01 Piątek 0.0340 zł
2024-03-02 Sobota 0.0241 zł
2024-03-03 Niedziela 0.0342 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.0259 zł
2024-03-05 Wtorek 0.0242 zł
2024-03-06 Środa 0.0225 zł
2024-03-07 Czwartek 0.0225 zł
2024-03-08 Piątek 0.0325 zł
2024-03-09 Sobota 0.0257 zł
2024-03-10 Niedziela 0.0324 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.0358 zł
2024-03-12 Wtorek 0.0231 zł
2024-03-13 Środa 0.0331 zł
2024-03-14 Czwartek 0.0292 zł
2024-03-15 Piątek 0.0281 zł
2024-03-16 Sobota 0.0308 zł
2024-03-17 Niedziela 0.0319 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.0352 zł
2024-03-19 Wtorek 0.0263 zł
2024-03-20 Środa 0.0254 zł
2024-03-21 Czwartek 0.0357 zł
2024-03-22 Piątek 0.0235 zł
2024-03-23 Sobota 0.0351 zł
2024-03-24 Niedziela 0.0344 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.0253 zł
2024-03-26 Wtorek 0.0376 zł