Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.3600 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0813 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-07-23: 0.3600 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0813 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-07-24: 0.3714 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0445 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-07-25: 0.3694 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0540 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-07-26: 0.3578 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0681 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-07-27: 0.3677 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0836 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-07-28: 0.3689 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0979 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.3596 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.1081 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-07-30: 0.3579 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0890 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-07-31: 0.3559 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0817 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-01: 0.3688 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0640 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-02: 0.3719 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0649 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-08-03: 0.3712 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0605 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-08-04: 0.3600 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0736 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.3598 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-08-06: 0.3704 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3704 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-08-07: 0.3571 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3571 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-08: 0.3528 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3528 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-09: 0.3659 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3659 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-08-10: 0.3705 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3705 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-08-11: 0.3656 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3656 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.3627 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3627 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-08-13: 0.3587 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3587 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-08-14: 0.3684 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3684 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-15: 0.3574 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3574 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-16: 0.3551 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3551 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3600 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs FUNTA - prognozy

2024-07-22 kurs FUNTA na dziś

5.0813 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.3600 zł
2024-07-23 Wtorek 0.3600 zł
2024-07-24 Środa 0.3714 zł
2024-07-25 Czwartek 0.3694 zł
2024-07-26 Piątek 0.3578 zł
2024-07-27 Sobota 0.3677 zł
2024-07-28 Niedziela 0.3689 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.3596 zł
2024-07-30 Wtorek 0.3579 zł
2024-07-31 Środa 0.3559 zł
2024-08-01 Czwartek 0.3688 zł
2024-08-02 Piątek 0.3719 zł
2024-08-03 Sobota 0.3712 zł
2024-08-04 Niedziela 0.3600 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.3598 zł
2024-08-06 Wtorek 0.3704 zł
2024-08-07 Środa 0.3571 zł
2024-08-08 Czwartek 0.3528 zł
2024-08-09 Piątek 0.3659 zł
2024-08-10 Sobota 0.3705 zł
2024-08-11 Niedziela 0.3656 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.3627 zł
2024-08-13 Wtorek 0.3587 zł
2024-08-14 Środa 0.3684 zł
2024-08-15 Czwartek 0.3574 zł
2024-08-16 Piątek 0.3551 zł
2024-08-17 Sobota 0.3636 zł
2024-08-18 Niedziela 0.3581 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-08-20 Wtorek 0.3713 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 5.0813 zł
2024-07-23 Wtorek 5.0813 zł
2024-07-24 Środa 5.0445 zł
2024-07-25 Czwartek 5.0540 zł
2024-07-26 Piątek 5.0681 zł
2024-07-27 Sobota 5.0836 zł
2024-07-28 Niedziela 5.0979 zł
2024-07-29 Poniedziałek 5.1081 zł
2024-07-30 Wtorek 5.0890 zł
2024-07-31 Środa 5.0817 zł
2024-08-01 Czwartek 5.0640 zł
2024-08-02 Piątek 5.0649 zł
2024-08-03 Sobota 5.0605 zł
2024-08-04 Niedziela 5.0736 zł
2024-08-05 Poniedziałek 5.0882 zł
2024-08-06 Wtorek 5.0915 zł
2024-08-07 Środa 5.0933 zł
2024-08-08 Czwartek 5.0879 zł
2024-08-09 Piątek 5.0832 zł
2024-08-10 Sobota 5.0752 zł
2024-08-11 Niedziela 5.0581 zł
2024-08-12 Poniedziałek 5.0613 zł
2024-08-13 Wtorek 5.0791 zł
2024-08-14 Środa 5.0894 zł
2024-08-15 Czwartek 5.0960 zł
2024-08-16 Piątek 5.0959 zł
2024-08-17 Sobota 5.0931 zł
2024-08-18 Niedziela 5.0871 zł
2024-08-19 Poniedziałek 5.0672 zł
2024-08-20 Wtorek 5.0699 zł