Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-02-25: 0.3771 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0793 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.3775 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0782 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-02-27: 0.3881 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0846 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-02-28: 0.3877 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0702 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-02-29: 0.3866 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0486 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-01: 0.3760 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0372 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-02: 0.3852 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0567 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-03: 0.3750 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0662 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.3736 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0775 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-05: 0.3830 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0705 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-06: 0.3759 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0757 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-07: 0.3794 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0827 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-08: 0.3925 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0628 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-09: 0.3784 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 5.0570 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-10: 0.3776 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3776 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.3837 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3837 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-12: 0.3829 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3829 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-13: 0.3822 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3822 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-14: 0.3825 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3825 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-03-15: 0.3744 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3744 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-03-16: 0.3876 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3876 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-03-17: 0.3784 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3784 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.3778 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3778 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-03-19: 0.3849 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3849 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-03-20: 0.3864 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3864 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-03-21: 0.3779 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3779 zł.

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-02-25 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3771 zł za 1 KORONA NORWESKA

Kurs FUNTA - prognozy

2024-02-25 kurs FUNTA na dziś

5.0793 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 0.3771 zł
2024-02-26 Poniedziałek 0.3775 zł
2024-02-27 Wtorek 0.3881 zł
2024-02-28 Środa 0.3877 zł
2024-02-29 Czwartek 0.3866 zł
2024-03-01 Piątek 0.3760 zł
2024-03-02 Sobota 0.3852 zł
2024-03-03 Niedziela 0.3750 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.3736 zł
2024-03-05 Wtorek 0.3830 zł
2024-03-06 Środa 0.3759 zł
2024-03-07 Czwartek 0.3794 zł
2024-03-08 Piątek 0.3925 zł
2024-03-09 Sobota 0.3784 zł
2024-03-10 Niedziela 0.3776 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.3837 zł
2024-03-12 Wtorek 0.3829 zł
2024-03-13 Środa 0.3822 zł
2024-03-14 Czwartek 0.3825 zł
2024-03-15 Piątek 0.3744 zł
2024-03-16 Sobota 0.3876 zł
2024-03-17 Niedziela 0.3784 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.3778 zł
2024-03-19 Wtorek 0.3849 zł
2024-03-20 Środa 0.3864 zł
2024-03-21 Czwartek 0.3779 zł
2024-03-22 Piątek 0.3875 zł
2024-03-23 Sobota 0.3847 zł
2024-03-24 Niedziela 0.3765 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.3851 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 5.0793 zł
2024-02-26 Poniedziałek 5.0782 zł
2024-02-27 Wtorek 5.0846 zł
2024-02-28 Środa 5.0702 zł
2024-02-29 Czwartek 5.0486 zł
2024-03-01 Piątek 5.0372 zł
2024-03-02 Sobota 5.0567 zł
2024-03-03 Niedziela 5.0662 zł
2024-03-04 Poniedziałek 5.0775 zł
2024-03-05 Wtorek 5.0705 zł
2024-03-06 Środa 5.0757 zł
2024-03-07 Czwartek 5.0827 zł
2024-03-08 Piątek 5.0628 zł
2024-03-09 Sobota 5.0570 zł
2024-03-10 Niedziela 5.0525 zł
2024-03-11 Poniedziałek 5.0584 zł
2024-03-12 Wtorek 5.0618 zł
2024-03-13 Środa 5.0664 zł
2024-03-14 Czwartek 5.0796 zł
2024-03-15 Piątek 5.0813 zł
2024-03-16 Sobota 5.0787 zł
2024-03-17 Niedziela 5.0725 zł
2024-03-18 Poniedziałek 5.0624 zł
2024-03-19 Wtorek 5.0510 zł
2024-03-20 Środa 5.0626 zł
2024-03-21 Czwartek 5.0572 zł
2024-03-22 Piątek 5.0743 zł
2024-03-23 Sobota 5.0708 zł
2024-03-24 Niedziela 5.0749 zł
2024-03-25 Poniedziałek 5.0725 zł