Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-05-28: 0.0285 zł, prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8559 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-05-29: 0.0285 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8559 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-05-30: 0.0234 zł, natomiast prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8518 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-05-31: 0.0233 zł, prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8615 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-06-01: 0.0333 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8609 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-06-02: 0.0334 zł, a prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8516 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-06-03: 0.0334 zł, prognoza kursu LEJ RUMUŃSKI: 0.8620 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-06-04: 0.0234 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8516 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-06-05: 0.0234 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8608 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-06-06: 0.0335 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8605 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-06-07: 0.0218 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8495 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-06-08: 0.0301 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8514 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-06-09: 0.0217 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8631 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-06-10: 0.0250 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.8530 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-06-11: 0.0384 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0384 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-06-12: 0.0251 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0251 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-06-13: 0.0317 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0317 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-06-14: 0.0218 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0218 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-06-15: 0.0312 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0312 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-06-16: 0.0335 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0335 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-06-17: 0.0195 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0195 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-06-18: 0.0206 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0206 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-06-19: 0.0334 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0334 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-06-20: 0.0345 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0345 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-06-21: 0.0267 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0267 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-06-22: 0.0312 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0312 zł.

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0285 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Kurs LEJ RUMUŃSKI - prognozy

2024-05-28 kurs LEJ RUMUŃSKI na dziś

0.8559 zł za 1 LEJ RUMUŃSKI

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.0285 zł
2024-05-29 Środa 0.0285 zł
2024-05-30 Czwartek 0.0234 zł
2024-05-31 Piątek 0.0233 zł
2024-06-01 Sobota 0.0333 zł
2024-06-02 Niedziela 0.0334 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.0334 zł
2024-06-04 Wtorek 0.0234 zł
2024-06-05 Środa 0.0234 zł
2024-06-06 Czwartek 0.0335 zł
2024-06-07 Piątek 0.0218 zł
2024-06-08 Sobota 0.0301 zł
2024-06-09 Niedziela 0.0217 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.0250 zł
2024-06-11 Wtorek 0.0384 zł
2024-06-12 Środa 0.0251 zł
2024-06-13 Czwartek 0.0317 zł
2024-06-14 Piątek 0.0218 zł
2024-06-15 Sobota 0.0312 zł
2024-06-16 Niedziela 0.0335 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.0195 zł
2024-06-18 Wtorek 0.0206 zł
2024-06-19 Środa 0.0334 zł
2024-06-20 Czwartek 0.0345 zł
2024-06-21 Piątek 0.0267 zł
2024-06-22 Sobota 0.0312 zł
2024-06-23 Niedziela 0.0232 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.0238 zł
2024-06-25 Wtorek 0.0231 zł
2024-06-26 Środa 0.0195 zł

Prognoza LEJ RUMUŃSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.8559 zł
2024-05-29 Środa 0.8559 zł
2024-05-30 Czwartek 0.8518 zł
2024-05-31 Piątek 0.8615 zł
2024-06-01 Sobota 0.8609 zł
2024-06-02 Niedziela 0.8516 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.8620 zł
2024-06-04 Wtorek 0.8516 zł
2024-06-05 Środa 0.8608 zł
2024-06-06 Czwartek 0.8605 zł
2024-06-07 Piątek 0.8495 zł
2024-06-08 Sobota 0.8514 zł
2024-06-09 Niedziela 0.8631 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.8530 zł
2024-06-11 Wtorek 0.8532 zł
2024-06-12 Środa 0.8601 zł
2024-06-13 Czwartek 0.8531 zł
2024-06-14 Piątek 0.8626 zł
2024-06-15 Sobota 0.8619 zł
2024-06-16 Niedziela 0.8588 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.8597 zł
2024-06-18 Wtorek 0.8608 zł
2024-06-19 Środa 0.8614 zł
2024-06-20 Czwartek 0.8604 zł
2024-06-21 Piątek 0.8605 zł
2024-06-22 Sobota 0.8536 zł
2024-06-23 Niedziela 0.8542 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.8561 zł
2024-06-25 Wtorek 0.8551 zł
2024-06-26 Środa 0.8548 zł