Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-04-20: 0.0288 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5805 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-04-21: 0.0233 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5765 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-04-22: 0.0234 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5768 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-04-23: 0.0334 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-04-24: 0.0235 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5801 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-04-25: 0.0236 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5732 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-04-26: 0.0238 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5852 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-04-27: 0.0238 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5857 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-04-28: 0.0238 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5755 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-04-29: 0.0320 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5742 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-04-30: 0.0202 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5729 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-05-01: 0.0317 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5720 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-05-02: 0.0218 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5732 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-05-03: 0.0218 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.5720 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-05-04: 0.0186 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0186 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-05-05: 0.0287 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0287 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-05-06: 0.0188 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0188 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-05-07: 0.0315 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0315 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-05-08: 0.0303 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0303 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-05-09: 0.0330 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0330 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-05-10: 0.0196 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0196 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-05-11: 0.0301 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0301 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-05-12: 0.0257 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0257 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-05-13: 0.0280 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0280 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-05-14: 0.0270 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0270 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-05-15: 0.0213 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0213 zł.

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0288 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-04-20 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5805 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.0288 zł
2024-04-21 Niedziela 0.0233 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.0234 zł
2024-04-23 Wtorek 0.0334 zł
2024-04-24 Środa 0.0235 zł
2024-04-25 Czwartek 0.0236 zł
2024-04-26 Piątek 0.0238 zł
2024-04-27 Sobota 0.0238 zł
2024-04-28 Niedziela 0.0238 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.0320 zł
2024-04-30 Wtorek 0.0202 zł
2024-05-01 Środa 0.0317 zł
2024-05-02 Czwartek 0.0218 zł
2024-05-03 Piątek 0.0218 zł
2024-05-04 Sobota 0.0186 zł
2024-05-05 Niedziela 0.0287 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.0188 zł
2024-05-07 Wtorek 0.0315 zł
2024-05-08 Środa 0.0303 zł
2024-05-09 Czwartek 0.0330 zł
2024-05-10 Piątek 0.0196 zł
2024-05-11 Sobota 0.0301 zł
2024-05-12 Niedziela 0.0257 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.0280 zł
2024-05-14 Wtorek 0.0270 zł
2024-05-15 Środa 0.0213 zł
2024-05-16 Czwartek 0.0219 zł
2024-05-17 Piątek 0.0266 zł
2024-05-18 Sobota 0.0326 zł
2024-05-19 Niedziela 0.0226 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-04-20 Sobota 0.5805 zł
2024-04-21 Niedziela 0.5765 zł
2024-04-22 Poniedziałek 0.5768 zł
2024-04-23 Wtorek 0.5777 zł
2024-04-24 Środa 0.5801 zł
2024-04-25 Czwartek 0.5732 zł
2024-04-26 Piątek 0.5852 zł
2024-04-27 Sobota 0.5857 zł
2024-04-28 Niedziela 0.5755 zł
2024-04-29 Poniedziałek 0.5742 zł
2024-04-30 Wtorek 0.5729 zł
2024-05-01 Środa 0.5720 zł
2024-05-02 Czwartek 0.5732 zł
2024-05-03 Piątek 0.5720 zł
2024-05-04 Sobota 0.5745 zł
2024-05-05 Niedziela 0.5864 zł
2024-05-06 Poniedziałek 0.5871 zł
2024-05-07 Wtorek 0.5835 zł
2024-05-08 Środa 0.5792 zł
2024-05-09 Czwartek 0.5680 zł
2024-05-10 Piątek 0.5777 zł
2024-05-11 Sobota 0.5674 zł
2024-05-12 Niedziela 0.5682 zł
2024-05-13 Poniedziałek 0.5826 zł
2024-05-14 Wtorek 0.5877 zł
2024-05-15 Środa 0.5907 zł
2024-05-16 Czwartek 0.5883 zł
2024-05-17 Piątek 0.5719 zł
2024-05-18 Sobota 0.5800 zł
2024-05-19 Niedziela 0.5760 zł