Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-02-25: 0.0342 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0793 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.0242 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0782 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-02-27: 0.0242 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0846 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-02-28: 0.0341 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.0702 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-02-29: 0.0241 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0486 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-03-01: 0.0340 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.0372 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-03-02: 0.0241 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0567 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-03-03: 0.0342 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0662 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.0259 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0775 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-03-05: 0.0242 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0705 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-03-06: 0.0225 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0757 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-03-07: 0.0225 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0827 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-03-08: 0.0325 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0628 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-03-09: 0.0257 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 5.0570 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-03-10: 0.0324 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0324 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.0358 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0358 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-03-12: 0.0231 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0231 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-03-13: 0.0331 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0331 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-03-14: 0.0292 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0292 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-03-15: 0.0281 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0281 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-03-16: 0.0308 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0308 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-03-17: 0.0319 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0319 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.0352 zł, prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0352 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-03-19: 0.0263 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0263 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-03-20: 0.0254 zł, natomiast prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0254 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-03-21: 0.0357 zł, a prognoza kursu KORONA ISLANDZKA: 0.0357 zł.

Kurs KORONA ISLANDZKA - prognozy

2024-02-25 kurs KORONA ISLANDZKA na dziś

0.0342 zł za 1 KORONA ISLANDZKA

Kurs FUNTA - prognozy

2024-02-25 kurs FUNTA na dziś

5.0793 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 0.0342 zł
2024-02-26 Poniedziałek 0.0242 zł
2024-02-27 Wtorek 0.0242 zł
2024-02-28 Środa 0.0341 zł
2024-02-29 Czwartek 0.0241 zł
2024-03-01 Piątek 0.0340 zł
2024-03-02 Sobota 0.0241 zł
2024-03-03 Niedziela 0.0342 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.0259 zł
2024-03-05 Wtorek 0.0242 zł
2024-03-06 Środa 0.0225 zł
2024-03-07 Czwartek 0.0225 zł
2024-03-08 Piątek 0.0325 zł
2024-03-09 Sobota 0.0257 zł
2024-03-10 Niedziela 0.0324 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.0358 zł
2024-03-12 Wtorek 0.0231 zł
2024-03-13 Środa 0.0331 zł
2024-03-14 Czwartek 0.0292 zł
2024-03-15 Piątek 0.0281 zł
2024-03-16 Sobota 0.0308 zł
2024-03-17 Niedziela 0.0319 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.0352 zł
2024-03-19 Wtorek 0.0263 zł
2024-03-20 Środa 0.0254 zł
2024-03-21 Czwartek 0.0357 zł
2024-03-22 Piątek 0.0235 zł
2024-03-23 Sobota 0.0351 zł
2024-03-24 Niedziela 0.0344 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.0253 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-25 Niedziela 5.0793 zł
2024-02-26 Poniedziałek 5.0782 zł
2024-02-27 Wtorek 5.0846 zł
2024-02-28 Środa 5.0702 zł
2024-02-29 Czwartek 5.0486 zł
2024-03-01 Piątek 5.0372 zł
2024-03-02 Sobota 5.0567 zł
2024-03-03 Niedziela 5.0662 zł
2024-03-04 Poniedziałek 5.0775 zł
2024-03-05 Wtorek 5.0705 zł
2024-03-06 Środa 5.0757 zł
2024-03-07 Czwartek 5.0827 zł
2024-03-08 Piątek 5.0628 zł
2024-03-09 Sobota 5.0570 zł
2024-03-10 Niedziela 5.0525 zł
2024-03-11 Poniedziałek 5.0584 zł
2024-03-12 Wtorek 5.0618 zł
2024-03-13 Środa 5.0664 zł
2024-03-14 Czwartek 5.0796 zł
2024-03-15 Piątek 5.0813 zł
2024-03-16 Sobota 5.0787 zł
2024-03-17 Niedziela 5.0725 zł
2024-03-18 Poniedziałek 5.0624 zł
2024-03-19 Wtorek 5.0510 zł
2024-03-20 Środa 5.0626 zł
2024-03-21 Czwartek 5.0572 zł
2024-03-22 Piątek 5.0743 zł
2024-03-23 Sobota 5.0708 zł
2024-03-24 Niedziela 5.0749 zł
2024-03-25 Poniedziałek 5.0725 zł