Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-01-18: 0.6083 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4524 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-01-19: 0.6083 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4524 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-01-20: 0.6173 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4603 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-01-21: 0.6063 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4592 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-01-22: 0.6051 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4499 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-01-23: 0.6145 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4507 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-01-24: 0.6141 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.4613 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-01-25: 0.6035 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4600 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-01-26: 0.6035 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4587 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-01-27: 0.6030 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4576 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-01-28: 0.6163 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4600 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-01-29: 0.6156 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4523 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-01-30: 0.6046 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4615 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-01-31: 0.6036 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.4583 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-02-01: 0.6162 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6162 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-02-02: 0.6157 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6157 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-02-03: 0.6020 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6020 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-02-04: 0.6083 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6083 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-02-05: 0.6026 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6026 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-02-06: 0.6166 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6166 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-02-07: 0.6172 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6172 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-02-08: 0.6129 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6129 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-02-09: 0.6131 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6131 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-02-10: 0.6068 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6068 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-02-11: 0.6063 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6063 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-02-12: 0.6137 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6137 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2022-01-18 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6083 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2022-01-18 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.4524 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.6083 zł
2022-01-19 Środa 0.6083 zł
2022-01-20 Czwartek 0.6173 zł
2022-01-21 Piątek 0.6063 zł
2022-01-22 Sobota 0.6051 zł
2022-01-23 Niedziela 0.6145 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.6141 zł
2022-01-25 Wtorek 0.6035 zł
2022-01-26 Środa 0.6035 zł
2022-01-27 Czwartek 0.6030 zł
2022-01-28 Piątek 0.6163 zł
2022-01-29 Sobota 0.6156 zł
2022-01-30 Niedziela 0.6046 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.6036 zł
2022-02-01 Wtorek 0.6162 zł
2022-02-02 Środa 0.6157 zł
2022-02-03 Czwartek 0.6020 zł
2022-02-04 Piątek 0.6083 zł
2022-02-05 Sobota 0.6026 zł
2022-02-06 Niedziela 0.6166 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.6172 zł
2022-02-08 Wtorek 0.6129 zł
2022-02-09 Środa 0.6131 zł
2022-02-10 Czwartek 0.6068 zł
2022-02-11 Piątek 0.6063 zł
2022-02-12 Sobota 0.6137 zł
2022-02-13 Niedziela 0.6093 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.6042 zł
2022-02-15 Wtorek 0.6171 zł
2022-02-16 Środa 0.6206 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.4524 zł
2022-01-19 Środa 0.4524 zł
2022-01-20 Czwartek 0.4603 zł
2022-01-21 Piątek 0.4592 zł
2022-01-22 Sobota 0.4499 zł
2022-01-23 Niedziela 0.4507 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.4613 zł
2022-01-25 Wtorek 0.4600 zł
2022-01-26 Środa 0.4587 zł
2022-01-27 Czwartek 0.4576 zł
2022-01-28 Piątek 0.4600 zł
2022-01-29 Sobota 0.4523 zł
2022-01-30 Niedziela 0.4615 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.4583 zł
2022-02-01 Wtorek 0.4590 zł
2022-02-02 Środa 0.4523 zł
2022-02-03 Czwartek 0.4650 zł
2022-02-04 Piątek 0.4638 zł
2022-02-05 Sobota 0.4638 zł
2022-02-06 Niedziela 0.4516 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.4629 zł
2022-02-08 Wtorek 0.4624 zł
2022-02-09 Środa 0.4546 zł
2022-02-10 Czwartek 0.4615 zł
2022-02-11 Piątek 0.4638 zł
2022-02-12 Sobota 0.4654 zł
2022-02-13 Niedziela 0.4692 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.4547 zł
2022-02-15 Wtorek 0.4644 zł
2022-02-16 Środa 0.4540 zł