Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-06: 0.6386 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2030 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-07: 0.6390 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1931 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-08: 0.6284 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1927 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-09: 0.6384 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2028 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-10: 0.6380 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2028 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-11: 0.6270 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1928 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-12: 0.6262 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1927 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-13: 0.6247 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1910 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-14: 0.6375 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1928 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-15: 0.6304 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1913 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-16: 0.6403 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1913 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-17: 0.6403 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1912 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-18: 0.6299 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.2044 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-19: 0.6395 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.2045 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-20: 0.6354 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6354 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-21: 0.6210 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6210 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-22: 0.6245 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6245 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-23: 0.6359 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6359 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-24: 0.6311 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-25: 0.6420 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6420 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-26: 0.6418 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6418 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-27: 0.6316 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6316 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-28: 0.6299 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6299 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-03-01: 0.6370 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-03-02: 0.6320 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6320 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-03-03: 0.6321 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6321 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2023-02-06 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6386 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2023-02-06 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.2030 zł za 1 KORONA CZESKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.6386 zł
2023-02-07 Wtorek 0.6390 zł
2023-02-08 Środa 0.6284 zł
2023-02-09 Czwartek 0.6384 zł
2023-02-10 Piątek 0.6380 zł
2023-02-11 Sobota 0.6270 zł
2023-02-12 Niedziela 0.6262 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.6247 zł
2023-02-14 Wtorek 0.6375 zł
2023-02-15 Środa 0.6304 zł
2023-02-16 Czwartek 0.6403 zł
2023-02-17 Piątek 0.6403 zł
2023-02-18 Sobota 0.6299 zł
2023-02-19 Niedziela 0.6395 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.6354 zł
2023-02-21 Wtorek 0.6210 zł
2023-02-22 Środa 0.6245 zł
2023-02-23 Czwartek 0.6359 zł
2023-02-24 Piątek 0.6311 zł
2023-02-25 Sobota 0.6420 zł
2023-02-26 Niedziela 0.6418 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.6316 zł
2023-02-28 Wtorek 0.6299 zł
2023-03-01 Środa 0.6370 zł
2023-03-02 Czwartek 0.6320 zł
2023-03-03 Piątek 0.6321 zł
2023-03-04 Sobota 0.6355 zł
2023-03-05 Niedziela 0.6313 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.6433 zł
2023-03-07 Wtorek 0.6435 zł

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.2030 zł
2023-02-07 Wtorek 0.1931 zł
2023-02-08 Środa 0.1927 zł
2023-02-09 Czwartek 0.2028 zł
2023-02-10 Piątek 0.2028 zł
2023-02-11 Sobota 0.1928 zł
2023-02-12 Niedziela 0.1927 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.1910 zł
2023-02-14 Wtorek 0.1928 zł
2023-02-15 Środa 0.1913 zł
2023-02-16 Czwartek 0.1913 zł
2023-02-17 Piątek 0.1912 zł
2023-02-18 Sobota 0.2044 zł
2023-02-19 Niedziela 0.2045 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.1911 zł
2023-02-21 Wtorek 0.1972 zł
2023-02-22 Środa 0.1872 zł
2023-02-23 Czwartek 0.1867 zł
2023-02-24 Piątek 0.1968 zł
2023-02-25 Sobota 0.1963 zł
2023-02-26 Niedziela 0.1906 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.2050 zł
2023-02-28 Wtorek 0.1950 zł
2023-03-01 Środa 0.2026 zł
2023-03-02 Czwartek 0.1968 zł
2023-03-03 Piątek 0.1854 zł
2023-03-04 Sobota 0.1852 zł
2023-03-05 Niedziela 0.1983 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.1896 zł
2023-03-07 Wtorek 0.1923 zł