Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.5735 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1697 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-07-23: 0.5735 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1697 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-07-24: 0.5755 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1628 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-07-25: 0.5653 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1628 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-07-26: 0.5654 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1628 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-07-27: 0.5769 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1733 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-07-28: 0.5690 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1741 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.5804 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1649 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-07-30: 0.5799 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1750 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-07-31: 0.5691 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1749 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-08-01: 0.5692 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1624 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-08-02: 0.5764 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1701 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-08-03: 0.5637 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1578 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-08-04: 0.5742 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1713 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.5654 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5654 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-08-06: 0.5704 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5704 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-08-07: 0.5714 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5714 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-08-08: 0.5815 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5815 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-08-09: 0.5777 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-08-10: 0.5666 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5666 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-08-11: 0.5648 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5648 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.5664 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5664 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-08-13: 0.5728 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5728 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-08-14: 0.5650 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5650 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-08-15: 0.5741 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5741 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-08-16: 0.5694 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5694 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5735 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1697 zł za 1 KORONA CZESKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.5735 zł
2024-07-23 Wtorek 0.5735 zł
2024-07-24 Środa 0.5755 zł
2024-07-25 Czwartek 0.5653 zł
2024-07-26 Piątek 0.5654 zł
2024-07-27 Sobota 0.5769 zł
2024-07-28 Niedziela 0.5690 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.5804 zł
2024-07-30 Wtorek 0.5799 zł
2024-07-31 Środa 0.5691 zł
2024-08-01 Czwartek 0.5692 zł
2024-08-02 Piątek 0.5764 zł
2024-08-03 Sobota 0.5637 zł
2024-08-04 Niedziela 0.5742 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.5654 zł
2024-08-06 Wtorek 0.5704 zł
2024-08-07 Środa 0.5714 zł
2024-08-08 Czwartek 0.5815 zł
2024-08-09 Piątek 0.5777 zł
2024-08-10 Sobota 0.5666 zł
2024-08-11 Niedziela 0.5648 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.5664 zł
2024-08-13 Wtorek 0.5728 zł
2024-08-14 Środa 0.5650 zł
2024-08-15 Czwartek 0.5741 zł
2024-08-16 Piątek 0.5694 zł
2024-08-17 Sobota 0.5719 zł
2024-08-18 Niedziela 0.5803 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.5747 zł
2024-08-20 Wtorek 0.5709 zł

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.1697 zł
2024-07-23 Wtorek 0.1697 zł
2024-07-24 Środa 0.1628 zł
2024-07-25 Czwartek 0.1628 zł
2024-07-26 Piątek 0.1628 zł
2024-07-27 Sobota 0.1733 zł
2024-07-28 Niedziela 0.1741 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.1649 zł
2024-07-30 Wtorek 0.1750 zł
2024-07-31 Środa 0.1749 zł
2024-08-01 Czwartek 0.1624 zł
2024-08-02 Piątek 0.1701 zł
2024-08-03 Sobota 0.1578 zł
2024-08-04 Niedziela 0.1713 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.1651 zł
2024-08-06 Wtorek 0.1658 zł
2024-08-07 Środa 0.1763 zł
2024-08-08 Czwartek 0.1666 zł
2024-08-09 Piątek 0.1758 zł
2024-08-10 Sobota 0.1641 zł
2024-08-11 Niedziela 0.1684 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.1614 zł
2024-08-13 Wtorek 0.1597 zł
2024-08-14 Środa 0.1624 zł
2024-08-15 Czwartek 0.1641 zł
2024-08-16 Piątek 0.1646 zł
2024-08-17 Sobota 0.1779 zł
2024-08-18 Niedziela 0.1638 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.1744 zł
2024-08-20 Wtorek 0.1596 zł