Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-04-01: 0.6277 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1987 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-04-02: 0.6347 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2020 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.6343 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2025 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-04-04: 0.6240 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1925 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-04-05: 0.6239 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2023 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-04-06: 0.6236 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1923 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-04-07: 0.6234 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2030 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-04-08: 0.6232 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1935 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-04-09: 0.6229 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.2038 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.6250 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.2048 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-04-11: 0.6372 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1961 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-04-12: 0.6360 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1940 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-04-13: 0.6224 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.2041 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-04-14: 0.6288 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1907 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-04-15: 0.6186 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6186 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-04-16: 0.6184 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6184 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.6182 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6182 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-04-18: 0.6287 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6287 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-04-19: 0.6334 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6334 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-04-20: 0.6277 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6277 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-04-21: 0.6369 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6369 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-04-22: 0.6341 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6341 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-04-23: 0.6283 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6283 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.6269 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6269 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-04-25: 0.6234 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6234 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-04-26: 0.6268 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6268 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6277 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1987 zł za 1 KORONA CZESKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.6277 zł
2023-04-02 Niedziela 0.6347 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.6343 zł
2023-04-04 Wtorek 0.6240 zł
2023-04-05 Środa 0.6239 zł
2023-04-06 Czwartek 0.6236 zł
2023-04-07 Piątek 0.6234 zł
2023-04-08 Sobota 0.6232 zł
2023-04-09 Niedziela 0.6229 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.6250 zł
2023-04-11 Wtorek 0.6372 zł
2023-04-12 Środa 0.6360 zł
2023-04-13 Czwartek 0.6224 zł
2023-04-14 Piątek 0.6288 zł
2023-04-15 Sobota 0.6186 zł
2023-04-16 Niedziela 0.6184 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.6182 zł
2023-04-18 Wtorek 0.6287 zł
2023-04-19 Środa 0.6334 zł
2023-04-20 Czwartek 0.6277 zł
2023-04-21 Piątek 0.6369 zł
2023-04-22 Sobota 0.6341 zł
2023-04-23 Niedziela 0.6283 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.6269 zł
2023-04-25 Wtorek 0.6234 zł
2023-04-26 Środa 0.6268 zł
2023-04-27 Czwartek 0.6318 zł
2023-04-28 Piątek 0.6349 zł
2023-04-29 Sobota 0.6277 zł
2023-04-30 Niedziela 0.6279 zł

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.1987 zł
2023-04-02 Niedziela 0.2020 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.2025 zł
2023-04-04 Wtorek 0.1925 zł
2023-04-05 Środa 0.2023 zł
2023-04-06 Czwartek 0.1923 zł
2023-04-07 Piątek 0.2030 zł
2023-04-08 Sobota 0.1935 zł
2023-04-09 Niedziela 0.2038 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.2048 zł
2023-04-11 Wtorek 0.1961 zł
2023-04-12 Środa 0.1940 zł
2023-04-13 Czwartek 0.2041 zł
2023-04-14 Piątek 0.1907 zł
2023-04-15 Sobota 0.2042 zł
2023-04-16 Niedziela 0.2013 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.1951 zł
2023-04-18 Wtorek 0.2057 zł
2023-04-19 Środa 0.1966 zł
2023-04-20 Czwartek 0.1933 zł
2023-04-21 Piątek 0.2031 zł
2023-04-22 Sobota 0.1913 zł
2023-04-23 Niedziela 0.1947 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.2037 zł
2023-04-25 Wtorek 0.2052 zł
2023-04-26 Środa 0.2057 zł
2023-04-27 Czwartek 0.2041 zł
2023-04-28 Piątek 0.2035 zł
2023-04-29 Sobota 0.1927 zł
2023-04-30 Niedziela 0.2009 zł