Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-02-26: 0.5777 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1761 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-02-27: 0.5774 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1657 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-02-28: 0.5862 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1652 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-02-29: 0.5751 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1750 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-03-01: 0.5843 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1650 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-03-02: 0.5849 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1653 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-03-03: 0.5757 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1656 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-03-04: 0.5881 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1775 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-03-05: 0.5769 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1793 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-03-06: 0.5856 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1677 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-03-07: 0.5854 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1740 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-03-08: 0.5746 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1636 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-03-09: 0.5769 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1634 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-03-10: 0.5864 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.1634 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-03-11: 0.5766 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5766 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-03-12: 0.5879 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5879 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-03-13: 0.5752 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5752 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-03-14: 0.5785 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5785 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-03-15: 0.5776 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5776 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-03-16: 0.5769 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5769 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-03-17: 0.5840 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5840 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-03-18: 0.5843 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5843 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-03-19: 0.5850 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5850 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-03-20: 0.5786 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5786 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-03-21: 0.5849 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5849 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-03-22: 0.5855 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5855 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-02-26 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5777 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2024-02-26 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1761 zł za 1 KORONA CZESKA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-26 Poniedziałek 0.5777 zł
2024-02-27 Wtorek 0.5774 zł
2024-02-28 Środa 0.5862 zł
2024-02-29 Czwartek 0.5751 zł
2024-03-01 Piątek 0.5843 zł
2024-03-02 Sobota 0.5849 zł
2024-03-03 Niedziela 0.5757 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.5881 zł
2024-03-05 Wtorek 0.5769 zł
2024-03-06 Środa 0.5856 zł
2024-03-07 Czwartek 0.5854 zł
2024-03-08 Piątek 0.5746 zł
2024-03-09 Sobota 0.5769 zł
2024-03-10 Niedziela 0.5864 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.5766 zł
2024-03-12 Wtorek 0.5879 zł
2024-03-13 Środa 0.5752 zł
2024-03-14 Czwartek 0.5785 zł
2024-03-15 Piątek 0.5776 zł
2024-03-16 Sobota 0.5769 zł
2024-03-17 Niedziela 0.5840 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.5843 zł
2024-03-19 Wtorek 0.5850 zł
2024-03-20 Środa 0.5786 zł
2024-03-21 Czwartek 0.5849 zł
2024-03-22 Piątek 0.5855 zł
2024-03-23 Sobota 0.5821 zł
2024-03-24 Niedziela 0.5727 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.5845 zł
2024-03-26 Wtorek 0.5867 zł

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-02-26 Poniedziałek 0.1761 zł
2024-02-27 Wtorek 0.1657 zł
2024-02-28 Środa 0.1652 zł
2024-02-29 Czwartek 0.1750 zł
2024-03-01 Piątek 0.1650 zł
2024-03-02 Sobota 0.1653 zł
2024-03-03 Niedziela 0.1656 zł
2024-03-04 Poniedziałek 0.1775 zł
2024-03-05 Wtorek 0.1793 zł
2024-03-06 Środa 0.1677 zł
2024-03-07 Czwartek 0.1740 zł
2024-03-08 Piątek 0.1636 zł
2024-03-09 Sobota 0.1634 zł
2024-03-10 Niedziela 0.1634 zł
2024-03-11 Poniedziałek 0.1703 zł
2024-03-12 Wtorek 0.1645 zł
2024-03-13 Środa 0.1691 zł
2024-03-14 Czwartek 0.1698 zł
2024-03-15 Piątek 0.1787 zł
2024-03-16 Sobota 0.1734 zł
2024-03-17 Niedziela 0.1620 zł
2024-03-18 Poniedziałek 0.1685 zł
2024-03-19 Wtorek 0.1707 zł
2024-03-20 Środa 0.1711 zł
2024-03-21 Czwartek 0.1730 zł
2024-03-22 Piątek 0.1728 zł
2024-03-23 Sobota 0.1675 zł
2024-03-24 Niedziela 0.1690 zł
2024-03-25 Poniedziałek 0.1764 zł
2024-03-26 Wtorek 0.1630 zł