Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-05-28: 0.5708 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0032 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-05-29: 0.5708 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.0032 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-05-30: 0.5763 zł, prognoza kursu FUNTA: 4.9687 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-05-31: 0.5661 zł, prognoza kursu FUNTA: 4.9727 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-01: 0.5656 zł, prognoza kursu FUNTA: 4.9880 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-02: 0.5661 zł, prognoza kursu FUNTA: 4.9904 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-03: 0.5664 zł, prognoza kursu FUNTA: 4.9978 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-04: 0.5762 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 5.0079 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-05: 0.5657 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9952 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-06: 0.5755 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9955 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-07: 0.5776 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9967 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-08: 0.5661 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9865 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-09: 0.5743 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9815 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-10: 0.5709 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.9787 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-11: 0.5610 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5610 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-12: 0.5646 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5646 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-13: 0.5644 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5644 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-14: 0.5775 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5775 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-15: 0.5679 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5679 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2024-06-16: 0.5681 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5681 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2024-06-17: 0.5777 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2024-06-18: 0.5654 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5654 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2024-06-19: 0.5637 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5637 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2024-06-20: 0.5605 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5605 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2024-06-21: 0.5583 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5583 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2024-06-22: 0.5738 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5738 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2024-05-28 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5708 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs FUNTA - prognozy

2024-05-28 kurs FUNTA na dziś

5.0032 zł za 1 FUNTA

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 0.5708 zł
2024-05-29 Środa 0.5708 zł
2024-05-30 Czwartek 0.5763 zł
2024-05-31 Piątek 0.5661 zł
2024-06-01 Sobota 0.5656 zł
2024-06-02 Niedziela 0.5661 zł
2024-06-03 Poniedziałek 0.5664 zł
2024-06-04 Wtorek 0.5762 zł
2024-06-05 Środa 0.5657 zł
2024-06-06 Czwartek 0.5755 zł
2024-06-07 Piątek 0.5776 zł
2024-06-08 Sobota 0.5661 zł
2024-06-09 Niedziela 0.5743 zł
2024-06-10 Poniedziałek 0.5709 zł
2024-06-11 Wtorek 0.5610 zł
2024-06-12 Środa 0.5646 zł
2024-06-13 Czwartek 0.5644 zł
2024-06-14 Piątek 0.5775 zł
2024-06-15 Sobota 0.5679 zł
2024-06-16 Niedziela 0.5681 zł
2024-06-17 Poniedziałek 0.5777 zł
2024-06-18 Wtorek 0.5654 zł
2024-06-19 Środa 0.5637 zł
2024-06-20 Czwartek 0.5605 zł
2024-06-21 Piątek 0.5583 zł
2024-06-22 Sobota 0.5738 zł
2024-06-23 Niedziela 0.5749 zł
2024-06-24 Poniedziałek 0.5662 zł
2024-06-25 Wtorek 0.5662 zł
2024-06-26 Środa 0.5654 zł

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-05-28 Wtorek 5.0032 zł
2024-05-29 Środa 5.0032 zł
2024-05-30 Czwartek 4.9687 zł
2024-05-31 Piątek 4.9727 zł
2024-06-01 Sobota 4.9880 zł
2024-06-02 Niedziela 4.9904 zł
2024-06-03 Poniedziałek 4.9978 zł
2024-06-04 Wtorek 5.0079 zł
2024-06-05 Środa 4.9952 zł
2024-06-06 Czwartek 4.9955 zł
2024-06-07 Piątek 4.9967 zł
2024-06-08 Sobota 4.9865 zł
2024-06-09 Niedziela 4.9815 zł
2024-06-10 Poniedziałek 4.9787 zł
2024-06-11 Wtorek 4.9971 zł
2024-06-12 Środa 4.9937 zł
2024-06-13 Czwartek 5.0053 zł
2024-06-14 Piątek 4.9945 zł
2024-06-15 Sobota 5.0008 zł
2024-06-16 Niedziela 4.9879 zł
2024-06-17 Poniedziałek 4.9832 zł
2024-06-18 Wtorek 4.9872 zł
2024-06-19 Środa 4.9908 zł
2024-06-20 Czwartek 4.9948 zł
2024-06-21 Piątek 4.9937 zł
2024-06-22 Sobota 5.0028 zł
2024-06-23 Niedziela 5.0052 zł
2024-06-24 Poniedziałek 4.9894 zł
2024-06-25 Wtorek 4.9856 zł
2024-06-26 Środa 4.9911 zł