Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-11-29: 0.6328 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4503 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-11-30: 0.6254 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4789 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-01: 0.6280 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4890 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-02: 0.6379 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4942 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-03: 0.6356 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4666 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-04: 0.6350 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4807 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-05: 0.6360 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4951 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-06: 0.6373 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4877 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-07: 0.6274 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4587 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-08: 0.6350 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4493 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-09: 0.6337 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-10: 0.6354 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4824 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-11: 0.6388 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4783 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-12: 0.6412 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.4755 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-13: 0.6405 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6405 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-14: 0.6311 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-15: 0.6386 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6386 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-16: 0.6382 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6382 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-17: 0.6370 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-18: 0.6297 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6297 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-19: 0.6310 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6310 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-20: 0.6335 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6335 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-21: 0.6352 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6352 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-22: 0.6426 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6426 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-23: 0.6417 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6417 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-24: 0.6310 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6310 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2021-11-29 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6328 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs FRANK SZWAJCARSKI - prognozy

2021-11-29 kurs FRANK SZWAJCARSKI na dziś

4.4503 zł za 1 FRANK SZWAJCARSKI

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 0.6328 zł
2021-11-30 Wtorek 0.6254 zł
2021-12-01 Środa 0.6280 zł
2021-12-02 Czwartek 0.6379 zł
2021-12-03 Piątek 0.6356 zł
2021-12-04 Sobota 0.6350 zł
2021-12-05 Niedziela 0.6360 zł
2021-12-06 Poniedziałek 0.6373 zł
2021-12-07 Wtorek 0.6274 zł
2021-12-08 Środa 0.6350 zł
2021-12-09 Czwartek 0.6337 zł
2021-12-10 Piątek 0.6354 zł
2021-12-11 Sobota 0.6388 zł
2021-12-12 Niedziela 0.6412 zł
2021-12-13 Poniedziałek 0.6405 zł
2021-12-14 Wtorek 0.6311 zł
2021-12-15 Środa 0.6386 zł
2021-12-16 Czwartek 0.6382 zł
2021-12-17 Piątek 0.6370 zł
2021-12-18 Sobota 0.6297 zł
2021-12-19 Niedziela 0.6310 zł
2021-12-20 Poniedziałek 0.6335 zł
2021-12-21 Wtorek 0.6352 zł
2021-12-22 Środa 0.6426 zł
2021-12-23 Czwartek 0.6417 zł
2021-12-24 Piątek 0.6310 zł
2021-12-25 Sobota 0.6429 zł
2021-12-26 Niedziela 0.6400 zł
2021-12-27 Poniedziałek 0.6376 zł
2021-12-28 Wtorek 0.6364 zł

Prognoza FRANK SZWAJCARSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 4.4503 zł
2021-11-30 Wtorek 4.4789 zł
2021-12-01 Środa 4.4890 zł
2021-12-02 Czwartek 4.4942 zł
2021-12-03 Piątek 4.4666 zł
2021-12-04 Sobota 4.4807 zł
2021-12-05 Niedziela 4.4951 zł
2021-12-06 Poniedziałek 4.4877 zł
2021-12-07 Wtorek 4.4587 zł
2021-12-08 Środa 4.4493 zł
2021-12-09 Czwartek 4.4777 zł
2021-12-10 Piątek 4.4824 zł
2021-12-11 Sobota 4.4783 zł
2021-12-12 Niedziela 4.4755 zł
2021-12-13 Poniedziałek 4.4758 zł
2021-12-14 Wtorek 4.4928 zł
2021-12-15 Środa 4.4755 zł
2021-12-16 Czwartek 4.4702 zł
2021-12-17 Piątek 4.4669 zł
2021-12-18 Sobota 4.4748 zł
2021-12-19 Niedziela 4.4845 zł
2021-12-20 Poniedziałek 4.4837 zł
2021-12-21 Wtorek 4.4715 zł
2021-12-22 Środa 4.4764 zł
2021-12-23 Czwartek 4.4864 zł
2021-12-24 Piątek 4.4745 zł
2021-12-25 Sobota 4.4759 zł
2021-12-26 Niedziela 4.4756 zł
2021-12-27 Poniedziałek 4.4704 zł
2021-12-28 Wtorek 4.4760 zł