Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-06: 0.6386 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7041 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-07: 0.6390 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7002 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-08: 0.6284 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7028 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-09: 0.6384 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7015 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-10: 0.6380 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7146 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-11: 0.6270 zł, prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7081 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-12: 0.6262 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.7014 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-13: 0.6247 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.6952 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-14: 0.6375 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.6958 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-15: 0.6304 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.7051 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-16: 0.6403 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.7074 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-17: 0.6403 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.7065 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-18: 0.6299 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.7113 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-19: 0.6395 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 4.7031 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-20: 0.6354 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6354 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-21: 0.6210 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6210 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-22: 0.6245 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6245 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-23: 0.6359 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6359 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-24: 0.6311 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-25: 0.6420 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6420 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-26: 0.6418 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6418 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-27: 0.6316 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6316 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-28: 0.6299 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6299 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-03-01: 0.6370 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-03-02: 0.6320 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6320 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-03-03: 0.6321 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.6321 zł.

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2023-02-06 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.6386 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Kurs FRANK SZWAJCARSKI - prognozy

2023-02-06 kurs FRANK SZWAJCARSKI na dziś

4.7041 zł za 1 FRANK SZWAJCARSKI

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.6386 zł
2023-02-07 Wtorek 0.6390 zł
2023-02-08 Środa 0.6284 zł
2023-02-09 Czwartek 0.6384 zł
2023-02-10 Piątek 0.6380 zł
2023-02-11 Sobota 0.6270 zł
2023-02-12 Niedziela 0.6262 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.6247 zł
2023-02-14 Wtorek 0.6375 zł
2023-02-15 Środa 0.6304 zł
2023-02-16 Czwartek 0.6403 zł
2023-02-17 Piątek 0.6403 zł
2023-02-18 Sobota 0.6299 zł
2023-02-19 Niedziela 0.6395 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.6354 zł
2023-02-21 Wtorek 0.6210 zł
2023-02-22 Środa 0.6245 zł
2023-02-23 Czwartek 0.6359 zł
2023-02-24 Piątek 0.6311 zł
2023-02-25 Sobota 0.6420 zł
2023-02-26 Niedziela 0.6418 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.6316 zł
2023-02-28 Wtorek 0.6299 zł
2023-03-01 Środa 0.6370 zł
2023-03-02 Czwartek 0.6320 zł
2023-03-03 Piątek 0.6321 zł
2023-03-04 Sobota 0.6355 zł
2023-03-05 Niedziela 0.6313 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.6433 zł
2023-03-07 Wtorek 0.6435 zł

Prognoza FRANK SZWAJCARSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 4.7041 zł
2023-02-07 Wtorek 4.7002 zł
2023-02-08 Środa 4.7028 zł
2023-02-09 Czwartek 4.7015 zł
2023-02-10 Piątek 4.7146 zł
2023-02-11 Sobota 4.7081 zł
2023-02-12 Niedziela 4.7014 zł
2023-02-13 Poniedziałek 4.6952 zł
2023-02-14 Wtorek 4.6958 zł
2023-02-15 Środa 4.7051 zł
2023-02-16 Czwartek 4.7074 zł
2023-02-17 Piątek 4.7065 zł
2023-02-18 Sobota 4.7113 zł
2023-02-19 Niedziela 4.7031 zł
2023-02-20 Poniedziałek 4.7130 zł
2023-02-21 Wtorek 4.6966 zł
2023-02-22 Środa 4.7025 zł
2023-02-23 Czwartek 4.7037 zł
2023-02-24 Piątek 4.6978 zł
2023-02-25 Sobota 4.7013 zł
2023-02-26 Niedziela 4.7134 zł
2023-02-27 Poniedziałek 4.7020 zł
2023-02-28 Wtorek 4.7141 zł
2023-03-01 Środa 4.6992 zł
2023-03-02 Czwartek 4.6990 zł
2023-03-03 Piątek 4.6959 zł
2023-03-04 Sobota 4.6963 zł
2023-03-05 Niedziela 4.7059 zł
2023-03-06 Poniedziałek 4.7092 zł
2023-03-07 Wtorek 4.7106 zł