Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-04-01: 0.1987 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1256 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-04-02: 0.2020 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1216 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-04-03: 0.2025 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1318 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-04-04: 0.1925 zł, natomiast prognoza kursu KUNY: 0.1220 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-04-05: 0.2023 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1220 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-04-06: 0.1923 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1214 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-04-07: 0.2030 zł, a prognoza kursu KUNY: 0.1212 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-04-08: 0.1935 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1310 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-04-09: 0.2038 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1307 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-04-10: 0.2048 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1193 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-04-11: 0.1961 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1213 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-04-12: 0.1940 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1301 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-04-13: 0.2041 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1203 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-04-14: 0.1907 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1268 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-04-15: 0.2042 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2042 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-04-16: 0.2013 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2013 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-04-17: 0.1951 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1951 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-04-18: 0.2057 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2057 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-04-19: 0.1966 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1966 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-04-20: 0.1933 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1933 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-04-21: 0.2031 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2031 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-04-22: 0.1913 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1913 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-04-23: 0.1947 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1947 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-04-24: 0.2037 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2037 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-04-25: 0.2052 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2052 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-04-26: 0.2057 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.2057 zł.

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2023-04-01 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1987 zł za 1 KORONA CZESKA

Kurs KUNY - prognozy

2023-04-01 kurs KUNY na dziś

0.1256 zł za 1 KUNY

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.1987 zł
2023-04-02 Niedziela 0.2020 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.2025 zł
2023-04-04 Wtorek 0.1925 zł
2023-04-05 Środa 0.2023 zł
2023-04-06 Czwartek 0.1923 zł
2023-04-07 Piątek 0.2030 zł
2023-04-08 Sobota 0.1935 zł
2023-04-09 Niedziela 0.2038 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.2048 zł
2023-04-11 Wtorek 0.1961 zł
2023-04-12 Środa 0.1940 zł
2023-04-13 Czwartek 0.2041 zł
2023-04-14 Piątek 0.1907 zł
2023-04-15 Sobota 0.2042 zł
2023-04-16 Niedziela 0.2013 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.1951 zł
2023-04-18 Wtorek 0.2057 zł
2023-04-19 Środa 0.1966 zł
2023-04-20 Czwartek 0.1933 zł
2023-04-21 Piątek 0.2031 zł
2023-04-22 Sobota 0.1913 zł
2023-04-23 Niedziela 0.1947 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.2037 zł
2023-04-25 Wtorek 0.2052 zł
2023-04-26 Środa 0.2057 zł
2023-04-27 Czwartek 0.2041 zł
2023-04-28 Piątek 0.2035 zł
2023-04-29 Sobota 0.1927 zł
2023-04-30 Niedziela 0.2009 zł

Prognoza KUNY - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-04-01 Sobota 0.1256 zł
2023-04-02 Niedziela 0.1216 zł
2023-04-03 Poniedziałek 0.1318 zł
2023-04-04 Wtorek 0.1220 zł
2023-04-05 Środa 0.1220 zł
2023-04-06 Czwartek 0.1214 zł
2023-04-07 Piątek 0.1212 zł
2023-04-08 Sobota 0.1310 zł
2023-04-09 Niedziela 0.1307 zł
2023-04-10 Poniedziałek 0.1193 zł
2023-04-11 Wtorek 0.1213 zł
2023-04-12 Środa 0.1301 zł
2023-04-13 Czwartek 0.1203 zł
2023-04-14 Piątek 0.1268 zł
2023-04-15 Sobota 0.1265 zł
2023-04-16 Niedziela 0.1295 zł
2023-04-17 Poniedziałek 0.1326 zł
2023-04-18 Wtorek 0.1320 zł
2023-04-19 Środa 0.1288 zł
2023-04-20 Czwartek 0.1186 zł
2023-04-21 Piątek 0.1189 zł
2023-04-22 Sobota 0.1307 zł
2023-04-23 Niedziela 0.1295 zł
2023-04-24 Poniedziałek 0.1326 zł
2023-04-25 Wtorek 0.1245 zł
2023-04-26 Środa 0.1364 zł
2023-04-27 Czwartek 0.1261 zł
2023-04-28 Piątek 0.1215 zł
2023-04-29 Sobota 0.1171 zł
2023-04-30 Niedziela 0.1177 zł