Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.1697 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3600 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2024-07-23: 0.1697 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3600 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2024-07-24: 0.1628 zł, prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3714 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2024-07-25: 0.1628 zł, a prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3694 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2024-07-26: 0.1628 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3578 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2024-07-27: 0.1733 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3677 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2024-07-28: 0.1741 zł, natomiast prognoza kursu KORONA NORWESKA: 0.3689 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.1649 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3596 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2024-07-30: 0.1750 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3579 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2024-07-31: 0.1749 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3559 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2024-08-01: 0.1624 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3688 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2024-08-02: 0.1701 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3719 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2024-08-03: 0.1578 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3712 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2024-08-04: 0.1713 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.3600 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.1651 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1651 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2024-08-06: 0.1658 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1658 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2024-08-07: 0.1763 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1763 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2024-08-08: 0.1666 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1666 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2024-08-09: 0.1758 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1758 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2024-08-10: 0.1641 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1641 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2024-08-11: 0.1684 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1684 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.1614 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1614 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2024-08-13: 0.1597 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1597 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2024-08-14: 0.1624 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1624 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2024-08-15: 0.1641 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1641 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2024-08-16: 0.1646 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1646 zł.

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1697 zł za 1 KORONA CZESKA

Kurs KORONA NORWESKA - prognozy

2024-07-22 kurs KORONA NORWESKA na dziś

0.3600 zł za 1 KORONA NORWESKA

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.1697 zł
2024-07-23 Wtorek 0.1697 zł
2024-07-24 Środa 0.1628 zł
2024-07-25 Czwartek 0.1628 zł
2024-07-26 Piątek 0.1628 zł
2024-07-27 Sobota 0.1733 zł
2024-07-28 Niedziela 0.1741 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.1649 zł
2024-07-30 Wtorek 0.1750 zł
2024-07-31 Środa 0.1749 zł
2024-08-01 Czwartek 0.1624 zł
2024-08-02 Piątek 0.1701 zł
2024-08-03 Sobota 0.1578 zł
2024-08-04 Niedziela 0.1713 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.1651 zł
2024-08-06 Wtorek 0.1658 zł
2024-08-07 Środa 0.1763 zł
2024-08-08 Czwartek 0.1666 zł
2024-08-09 Piątek 0.1758 zł
2024-08-10 Sobota 0.1641 zł
2024-08-11 Niedziela 0.1684 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.1614 zł
2024-08-13 Wtorek 0.1597 zł
2024-08-14 Środa 0.1624 zł
2024-08-15 Czwartek 0.1641 zł
2024-08-16 Piątek 0.1646 zł
2024-08-17 Sobota 0.1779 zł
2024-08-18 Niedziela 0.1638 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.1744 zł
2024-08-20 Wtorek 0.1596 zł

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.3600 zł
2024-07-23 Wtorek 0.3600 zł
2024-07-24 Środa 0.3714 zł
2024-07-25 Czwartek 0.3694 zł
2024-07-26 Piątek 0.3578 zł
2024-07-27 Sobota 0.3677 zł
2024-07-28 Niedziela 0.3689 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.3596 zł
2024-07-30 Wtorek 0.3579 zł
2024-07-31 Środa 0.3559 zł
2024-08-01 Czwartek 0.3688 zł
2024-08-02 Piątek 0.3719 zł
2024-08-03 Sobota 0.3712 zł
2024-08-04 Niedziela 0.3600 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.3598 zł
2024-08-06 Wtorek 0.3704 zł
2024-08-07 Środa 0.3571 zł
2024-08-08 Czwartek 0.3528 zł
2024-08-09 Piątek 0.3659 zł
2024-08-10 Sobota 0.3705 zł
2024-08-11 Niedziela 0.3656 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.3627 zł
2024-08-13 Wtorek 0.3587 zł
2024-08-14 Środa 0.3684 zł
2024-08-15 Czwartek 0.3574 zł
2024-08-16 Piątek 0.3551 zł
2024-08-17 Sobota 0.3636 zł
2024-08-18 Niedziela 0.3581 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-08-20 Wtorek 0.3713 zł