Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-12-01: 0.1788 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5834 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-12-02: 0.1733 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5813 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-12-03: 0.1736 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5812 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-12-04: 0.1740 zł, a prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5815 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-12-05: 0.1740 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5803 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-12-06: 0.1740 zł, natomiast prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5798 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-12-07: 0.1837 zł, prognoza kursu KORONA DUŃSKA: 0.5780 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-12-08: 0.1837 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5778 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-12-09: 0.1837 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5876 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-12-10: 0.1820 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-12-11: 0.1702 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5870 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-12-12: 0.1786 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5863 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-12-13: 0.1689 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5760 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-12-14: 0.1690 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.5855 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-12-15: 0.1822 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1822 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-12-16: 0.1855 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1855 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-12-17: 0.1787 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1787 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-12-18: 0.1881 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1881 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-12-19: 0.1736 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1736 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we środę 2023-12-20: 0.1819 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1819 zł.

Prognoza kursu KORONA CZESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA CZESKA w czwartek 2023-12-21: 0.1676 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1676 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w piątek 2023-12-22: 0.1772 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1772 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w sobotę 2023-12-23: 0.1684 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1684 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w niedzielę 2023-12-24: 0.1839 zł, natomiast prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1839 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA w poniedziałek 2023-12-25: 0.1871 zł, prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1871 zł. Prognoza kursu KORONA CZESKA we wtorek 2023-12-26: 0.1791 zł, a prognoza kursu KORONA CZESKA: 0.1791 zł.

Kurs KORONA CZESKA - prognozy

2023-12-01 kurs KORONA CZESKA na dziś

0.1788 zł za 1 KORONA CZESKA

Kurs KORONA DUŃSKA - prognozy

2023-12-01 kurs KORONA DUŃSKA na dziś

0.5834 zł za 1 KORONA DUŃSKA

Prognoza KORONA CZESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.1788 zł
2023-12-02 Sobota 0.1733 zł
2023-12-03 Niedziela 0.1736 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.1740 zł
2023-12-05 Wtorek 0.1740 zł
2023-12-06 Środa 0.1740 zł
2023-12-07 Czwartek 0.1837 zł
2023-12-08 Piątek 0.1837 zł
2023-12-09 Sobota 0.1837 zł
2023-12-10 Niedziela 0.1820 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.1702 zł
2023-12-12 Wtorek 0.1786 zł
2023-12-13 Środa 0.1689 zł
2023-12-14 Czwartek 0.1690 zł
2023-12-15 Piątek 0.1822 zł
2023-12-16 Sobota 0.1855 zł
2023-12-17 Niedziela 0.1787 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.1881 zł
2023-12-19 Wtorek 0.1736 zł
2023-12-20 Środa 0.1819 zł
2023-12-21 Czwartek 0.1676 zł
2023-12-22 Piątek 0.1772 zł
2023-12-23 Sobota 0.1684 zł
2023-12-24 Niedziela 0.1839 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.1871 zł
2023-12-26 Wtorek 0.1791 zł
2023-12-27 Środa 0.1751 zł
2023-12-28 Czwartek 0.1862 zł
2023-12-29 Piątek 0.1794 zł
2023-12-30 Sobota 0.1806 zł

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.5834 zł
2023-12-02 Sobota 0.5813 zł
2023-12-03 Niedziela 0.5812 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.5815 zł
2023-12-05 Wtorek 0.5803 zł
2023-12-06 Środa 0.5798 zł
2023-12-07 Czwartek 0.5780 zł
2023-12-08 Piątek 0.5778 zł
2023-12-09 Sobota 0.5876 zł
2023-12-10 Niedziela 0.5777 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.5870 zł
2023-12-12 Wtorek 0.5863 zł
2023-12-13 Środa 0.5760 zł
2023-12-14 Czwartek 0.5855 zł
2023-12-15 Piątek 0.5844 zł
2023-12-16 Sobota 0.5835 zł
2023-12-17 Niedziela 0.5761 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.5860 zł
2023-12-19 Wtorek 0.5791 zł
2023-12-20 Środa 0.5887 zł
2023-12-21 Czwartek 0.5881 zł
2023-12-22 Piątek 0.5776 zł
2023-12-23 Sobota 0.5770 zł
2023-12-24 Niedziela 0.5895 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.5763 zł
2023-12-26 Wtorek 0.5769 zł
2023-12-27 Środa 0.5854 zł
2023-12-28 Czwartek 0.5896 zł
2023-12-29 Piątek 0.5903 zł
2023-12-30 Sobota 0.5898 zł