Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-01-18: 5.4144 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.0518 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-01-19: 5.4144 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.0518 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-01-20: 5.4503 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.0483 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-01-21: 5.4577 zł, natomiast prognoza kursu RUBLA: 0.0484 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-01-22: 5.4394 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.0585 zł. Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-01-23: 5.4328 zł, a prognoza kursu RUBLA: 0.0583 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-01-24: 5.4264 zł, prognoza kursu RUBLA: 0.0478 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-01-25: 5.4190 zł, a prognoza kursu FUNTA: 0.0472 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-01-26: 5.4168 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 0.0469 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-01-27: 5.4187 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 0.0468 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-01-28: 5.4314 zł, prognoza kursu FUNTA: 0.0556 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-01-29: 5.4358 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 0.0445 zł. Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-01-30: 5.4541 zł, a prognoza kursu FUNTA: 0.0467 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-01-31: 5.4483 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 0.0501 zł.

Prognoza kursu FUNTA za 2 tygodnie: Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-02-01: 5.4379 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.4379 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-02-02: 5.4311 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.4311 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-02-03: 5.4157 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.4157 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-02-04: 5.4232 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.4232 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-02-05: 5.4273 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.4273 zł. Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-02-06: 5.4336 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.4336 zł.

Prognoza kursu FUNTA za 3 tygodnie: Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-02-07: 5.4354 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.4354 zł. Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-02-08: 5.4411 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.4411 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-02-09: 5.4518 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.4518 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-02-10: 5.4341 zł, natomiast prognoza kursu FUNTA: 5.4341 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-02-11: 5.4232 zł, a prognoza kursu FUNTA: 5.4232 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-02-12: 5.4183 zł, prognoza kursu FUNTA: 5.4183 zł.

Kurs FUNTA - prognozy

2022-01-18 kurs FUNTA na dziś

5.4144 zł za 1 FUNTA

Kurs RUBLA - prognozy

2022-01-18 kurs RUBLA na dziś

0.0518 zł za 1 RUBLA

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 5.4144 zł
2022-01-19 Środa 5.4144 zł
2022-01-20 Czwartek 5.4503 zł
2022-01-21 Piątek 5.4577 zł
2022-01-22 Sobota 5.4394 zł
2022-01-23 Niedziela 5.4328 zł
2022-01-24 Poniedziałek 5.4264 zł
2022-01-25 Wtorek 5.4190 zł
2022-01-26 Środa 5.4168 zł
2022-01-27 Czwartek 5.4187 zł
2022-01-28 Piątek 5.4314 zł
2022-01-29 Sobota 5.4358 zł
2022-01-30 Niedziela 5.4541 zł
2022-01-31 Poniedziałek 5.4483 zł
2022-02-01 Wtorek 5.4379 zł
2022-02-02 Środa 5.4311 zł
2022-02-03 Czwartek 5.4157 zł
2022-02-04 Piątek 5.4232 zł
2022-02-05 Sobota 5.4273 zł
2022-02-06 Niedziela 5.4336 zł
2022-02-07 Poniedziałek 5.4354 zł
2022-02-08 Wtorek 5.4411 zł
2022-02-09 Środa 5.4518 zł
2022-02-10 Czwartek 5.4341 zł
2022-02-11 Piątek 5.4232 zł
2022-02-12 Sobota 5.4183 zł
2022-02-13 Niedziela 5.4171 zł
2022-02-14 Poniedziałek 5.4230 zł
2022-02-15 Wtorek 5.4371 zł
2022-02-16 Środa 5.4417 zł

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.0518 zł
2022-01-19 Środa 0.0518 zł
2022-01-20 Czwartek 0.0483 zł
2022-01-21 Piątek 0.0484 zł
2022-01-22 Sobota 0.0585 zł
2022-01-23 Niedziela 0.0583 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.0478 zł
2022-01-25 Wtorek 0.0472 zł
2022-01-26 Środa 0.0469 zł
2022-01-27 Czwartek 0.0468 zł
2022-01-28 Piątek 0.0556 zł
2022-01-29 Sobota 0.0445 zł
2022-01-30 Niedziela 0.0467 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.0501 zł
2022-02-01 Wtorek 0.0599 zł
2022-02-02 Środa 0.0561 zł
2022-02-03 Czwartek 0.0423 zł
2022-02-04 Piątek 0.0520 zł
2022-02-05 Sobota 0.0448 zł
2022-02-06 Niedziela 0.0440 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.0539 zł
2022-02-08 Wtorek 0.0421 zł
2022-02-09 Środa 0.0572 zł
2022-02-10 Czwartek 0.0504 zł
2022-02-11 Piątek 0.0478 zł
2022-02-12 Sobota 0.0551 zł
2022-02-13 Niedziela 0.0514 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.0519 zł
2022-02-15 Wtorek 0.0426 zł
2022-02-16 Środa 0.0517 zł