Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2021-11-29: 0.0078 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4503 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2021-11-30: 0.0178 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4789 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2021-12-01: 0.0178 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4890 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2021-12-02: 0.0077 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4942 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2021-12-03: 0.0077 zł, a prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4666 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2021-12-04: 0.0077 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4807 zł. Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2021-12-05: 0.0078 zł, natomiast prognoza kursu FRANK SZWAJCARSKI: 4.4951 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2021-12-06: 0.0095 zł, prognoza kursu FORINTA: 4.4877 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2021-12-07: 0.0078 zł, prognoza kursu FORINTA: 4.4587 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2021-12-08: 0.0195 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 4.4493 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2021-12-09: 0.0095 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 4.4777 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2021-12-10: 0.0094 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 4.4824 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2021-12-11: 0.0161 zł, a prognoza kursu FORINTA: 4.4783 zł. Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2021-12-12: 0.0027 zł, a prognoza kursu FORINTA: 4.4755 zł.

Prognoza kursu FORINTA za 2 tygodnie: Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2021-12-13: 0.0027 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0027 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2021-12-14: 0.0133 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0133 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2021-12-15: 0.0034 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0034 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2021-12-16: 0.0073 zł, a prognoza kursu FORINTA: 0.0073 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2021-12-17: 0.0073 zł, a prognoza kursu FORINTA: 0.0073 zł. Prognoza kursu FORINTA w sobotę 2021-12-18: 0.0178 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0178 zł.

Prognoza kursu FORINTA za 3 tygodnie: Prognoza kursu FORINTA w niedzielę 2021-12-19: 0.0167 zł, a prognoza kursu FORINTA: 0.0167 zł. Prognoza kursu FORINTA w poniedziałek 2021-12-20: 0.0144 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0144 zł. Prognoza kursu FORINTA we wtorek 2021-12-21: 0.0122 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0122 zł. Prognoza kursu FORINTA we środę 2021-12-22: 0.0012 zł, natomiast prognoza kursu FORINTA: 0.0012 zł. Prognoza kursu FORINTA w czwartek 2021-12-23: 0.0015 zł, prognoza kursu FORINTA: 0.0015 zł. Prognoza kursu FORINTA w piątek 2021-12-24: 0.0130 zł, a prognoza kursu FORINTA: 0.0130 zł.

Kurs FORINTA - prognozy

2021-11-29 kurs FORINTA na dziś

0.0078 zł za 1 FORINTA

Kurs FRANK SZWAJCARSKI - prognozy

2021-11-29 kurs FRANK SZWAJCARSKI na dziś

4.4503 zł za 1 FRANK SZWAJCARSKI

Prognoza FORINTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 0.0078 zł
2021-11-30 Wtorek 0.0178 zł
2021-12-01 Środa 0.0178 zł
2021-12-02 Czwartek 0.0077 zł
2021-12-03 Piątek 0.0077 zł
2021-12-04 Sobota 0.0077 zł
2021-12-05 Niedziela 0.0078 zł
2021-12-06 Poniedziałek 0.0095 zł
2021-12-07 Wtorek 0.0078 zł
2021-12-08 Środa 0.0195 zł
2021-12-09 Czwartek 0.0095 zł
2021-12-10 Piątek 0.0094 zł
2021-12-11 Sobota 0.0161 zł
2021-12-12 Niedziela 0.0027 zł
2021-12-13 Poniedziałek 0.0027 zł
2021-12-14 Wtorek 0.0133 zł
2021-12-15 Środa 0.0034 zł
2021-12-16 Czwartek 0.0073 zł
2021-12-17 Piątek 0.0073 zł
2021-12-18 Sobota 0.0178 zł
2021-12-19 Niedziela 0.0167 zł
2021-12-20 Poniedziałek 0.0144 zł
2021-12-21 Wtorek 0.0122 zł
2021-12-22 Środa 0.0012 zł
2021-12-23 Czwartek 0.0015 zł
2021-12-24 Piątek 0.0130 zł
2021-12-25 Sobota 0.0010 zł
2021-12-26 Niedziela 0.0058 zł
2021-12-27 Poniedziałek 0.0089 zł
2021-12-28 Wtorek 0.0213 zł

Prognoza FRANK SZWAJCARSKI - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 4.4503 zł
2021-11-30 Wtorek 4.4789 zł
2021-12-01 Środa 4.4890 zł
2021-12-02 Czwartek 4.4942 zł
2021-12-03 Piątek 4.4666 zł
2021-12-04 Sobota 4.4807 zł
2021-12-05 Niedziela 4.4951 zł
2021-12-06 Poniedziałek 4.4877 zł
2021-12-07 Wtorek 4.4587 zł
2021-12-08 Środa 4.4493 zł
2021-12-09 Czwartek 4.4777 zł
2021-12-10 Piątek 4.4824 zł
2021-12-11 Sobota 4.4783 zł
2021-12-12 Niedziela 4.4755 zł
2021-12-13 Poniedziałek 4.4758 zł
2021-12-14 Wtorek 4.4928 zł
2021-12-15 Środa 4.4755 zł
2021-12-16 Czwartek 4.4702 zł
2021-12-17 Piątek 4.4669 zł
2021-12-18 Sobota 4.4748 zł
2021-12-19 Niedziela 4.4845 zł
2021-12-20 Poniedziałek 4.4837 zł
2021-12-21 Wtorek 4.4715 zł
2021-12-22 Środa 4.4764 zł
2021-12-23 Czwartek 4.4864 zł
2021-12-24 Piątek 4.4745 zł
2021-12-25 Sobota 4.4759 zł
2021-12-26 Niedziela 4.4756 zł
2021-12-27 Poniedziałek 4.4704 zł
2021-12-28 Wtorek 4.4760 zł