Prognoza kursu funta

Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-12-04: 5.4420 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-12-05: 5.4365 zł. Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-12-06: 5.4358 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-12-07: 5.4324 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-12-08: 5.4109 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-12-09: 5.4235 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-12-10: 5.4392 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-12-11: 5.4545 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-12-12: 5.4497 zł. Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-12-13: 5.4415 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-12-14: 5.4431 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-12-15: 5.4399 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-12-16: 5.4214 zł. Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-12-17: 5.4173 zł.

Prognoza kursu FUNTA za 2 tygodnie: Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-12-18: 5.4195 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-12-19: 5.4441 zł. Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-12-20: 5.4428 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-12-21: 5.4536 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-12-22: 5.4398 zł. Prognoza kursu FUNTA w piątek 2022-12-23: 5.4465 zł.

Prognoza kursu FUNTA za 3 tygodnie: Prognoza kursu FUNTA w sobotę 2022-12-24: 5.4398 zł. Prognoza kursu FUNTA w niedzielę 2022-12-25: 5.4212 zł. Prognoza kursu FUNTA w poniedziałek 2022-12-26: 5.4244 zł. Prognoza kursu FUNTA we wtorek 2022-12-27: 5.4220 zł. Prognoza kursu FUNTA we środę 2022-12-28: 5.4305 zł. Prognoza kursu FUNTA w czwartek 2022-12-29: 5.4418 zł.

Prognoza FUNTA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-12-04 Niedziela 5.4420 zł
2022-12-05 Poniedziałek 5.4365 zł
2022-12-06 Wtorek 5.4358 zł
2022-12-07 Środa 5.4324 zł
2022-12-08 Czwartek 5.4109 zł
2022-12-09 Piątek 5.4235 zł
2022-12-10 Sobota 5.4392 zł
2022-12-11 Niedziela 5.4545 zł
2022-12-12 Poniedziałek 5.4497 zł
2022-12-13 Wtorek 5.4415 zł
2022-12-14 Środa 5.4431 zł
2022-12-15 Czwartek 5.4399 zł
2022-12-16 Piątek 5.4214 zł
2022-12-17 Sobota 5.4173 zł
2022-12-18 Niedziela 5.4195 zł
2022-12-19 Poniedziałek 5.4441 zł
2022-12-20 Wtorek 5.4428 zł
2022-12-21 Środa 5.4536 zł
2022-12-22 Czwartek 5.4398 zł
2022-12-23 Piątek 5.4465 zł
2022-12-24 Sobota 5.4398 zł
2022-12-25 Niedziela 5.4212 zł
2022-12-26 Poniedziałek 5.4244 zł
2022-12-27 Wtorek 5.4220 zł
2022-12-28 Środa 5.4305 zł
2022-12-29 Czwartek 5.4418 zł
2022-12-30 Piątek 5.4404 zł
2022-12-31 Sobota 5.4416 zł
2023-01-01 Niedziela 5.4470 zł
2023-01-02 Poniedziałek 5.4408 zł
Kurs FUNTA prognoza na styczeń 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4470 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4290. Prognoza średniego kursu FUNTA na styczeń 2023 wyniesie 5.43777333. Spadek o -0.018 %

Kurs FUNTA prognoza na luty 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4311 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4398. Prognoza średniego kursu FUNTA na luty 2023 wyniesie 5.43666667. Wzrost o 0.0087 %

Kurs FUNTA prognoza na marzec 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4331 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4302. Prognoza średniego kursu FUNTA na marzec 2023 wyniesie 5.43180333. Spadek o -0.0029 %

Kurs FUNTA prognoza na kwiecień 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4286 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4207. Prognoza średniego kursu FUNTA na kwiecień 2023 wyniesie 5.42868621. Spadek o -0.0079 %

Kurs FUNTA prognoza na maj 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4307 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4379. Prognoza średniego kursu FUNTA na maj 2023 wyniesie 5.42941667. Wzrost o 0.0072 %

Kurs FUNTA prognoza na czerwiec 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4252 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4181. Prognoza średniego kursu FUNTA na czerwiec 2023 wyniesie 5.42826207. Spadek o -0.0071 %

Kurs FUNTA prognoza na lipiec 2023. Kurs FUNTA na początek miesiąca 5.4168 zł. Prognoza kursu FUNTA na ostatni miesiąca 5.4309. Prognoza średniego kursu FUNTA na lipiec 2023 wyniesie 5.43050667. Wzrost o 0.0141 %